KÖVETELJÜK A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT! IV. RÉSZ

NIF: Olvasóink ismerhetik Madarász László nevét, hisz közölni szoktuk a cikkeit. Mai nap beküldte az alábbi meglátását arról, hogy a választási törvényt miként is kellene átszervezni. A választási törvény módosítása természetesen nem fog magától megtörténni ezért keresnünk kell egymást, s alakítanunk egy platformot, mely harcba száll ennek a törvénynek a módosításáért. Addig is, amíg eddig eljutunk még sok gondolat kell napvilágot lásson, hogy a választásokat miként kellene átszervezzük és azt milyen törvény miként szabályozza. A jelenlegi pártok már annyira bejáratták magukat erre a választási törvényre, hogy képtelenek lesznek egy tősgyökeres változtatásra. Mi magunk (Sinn Fein) kell tegyünk ennek érdekében valamit, ami kényszeríteni fogja a kormányt a változtatásra.

Tisztelt NIF szerkesztőség!

Olvasom honlapjukon a választási törvény módosítására vonatkozó elképzeléseket és hozzászólásokat. Ez utóbbiak közötti vadhajtások ösztönöztek arra, hogy a számítógép billentyűzetét „megragadjam”! Ugyanis vadhajtásnak tekintem, azt a hozzászólást pl. mely a képviselőválasztásba nagyobb beleszólást biztosítana a magasabban képzett választópolgárnak. Ugyan jómagam is ebbe a körbe tartozhatnék, de mitől lenne az én szavazatom nagyobb jelentőséggel bíró, mint egy 8 általánost végzett MAGYAR emberé? Önök szerint mondjuk Heller Ágnes – aki már jó párszor külföldön eláztatta a magyarságot – szavazata többet ér, mint egy MAGYAR betanított munkásé? Szerintem az övé semmit sem ér az igazi magyar emberek szavazatához képest!

Ha valaki „A”-t mond, mondjon „B”-t is, ezért röviden igyekszem összefoglalni véleményem:

Az országgyűlési képviselőválasztások alapvető feltétele kell legyen, az általános iskola elvégzése. Vagyis csak az választhat, aki legalább írni-olvasni tud, és egy a mai korban minimum elvárható ismeretekkel rendelkezik. Az választható: aki legalább a gimnáziumot, szakközépiskolát elvégezte és legalább 20 éves termelési gyakorlata van. (Ide nem kellenek Martin Schulzok!)Az egyéni képviselőválasztás titkos, de ugyanakkor mindenkor, a választásra jogosultak számára ellenőrizhetőnek kell lennie! A szavazólapokat a mandátum lejártáig meg kell őrizni!Csak egyénileg lehet indulni, pártlistára szavazni nem lehet!Szavazólap két, perforálás mentén elválasztható ugyanazon elemeket tartalmazó „csíkból” áll. A felső maga a szavazólap, az alatta lévő a szavazópolgárnál marad. Mindkettőt egymással megegyezően kell kitölteni, de csak a szavazólapot kell az urnába dobni.

–          Bal felső sarokban vonalkód, mely tartalmazza sorrendben: szavazás évét, a szavazókörzet számát, a szavazólap számát, és egy véletlenszerűen előállított 3 jegyű betűkódot.

–          Középen: 1. – 20. –ig terjedő, egymástól kellő távolságban elhelyezett számok, akár több sorban. A megfelelő szám beikszelésével/karikázásával lehet a szavazatot leadni a választópolgárnak tetsző, számmal jelzett jelöltre.

–          Jobb oldalon: „egyik sem” felirat és egy karika. Itt lehet érvényesen elutasítani a jelöltek egészét.

A szavazólap melléklete a jelöltek felsorolása, számozott listája, mely a választópolgárnál marad. Érvényes szavazatot leadni vagy egy szám beikszelésével/bekarikázással lehet, vagy az „egyik sem” karikájának beikszelésével. Két jelölés (akár két szám, vagy egy szám és az „egyik sem” beikszelése), javítás, olvashatatlanná tétel, stb. a szavazatot érvényteleníti.Szavazatszámlálás: számítógépre, vagy okostelefonra telepített módosított vonalkód leolvasóval történik, és ezeken keresztül kerül továbbításra is.A szavazást követő napon az internetre felkerül szavazókörzetenként egy excell táblázatban a vonalkód száma, és ugyanabban a sorban, a jelöltek nevét feltüntető oszlopok vagy az „egyik sem” oszlop valamelyikében egy 1 –s! Hibás szavazólap esetén az 1-es elmarad, a sor pirosan jelenik meg. Ez egyúttal az előzetes eredmény is. Ezt követően mindenki ellenőrizheti a leadott szavazatának helyes feltüntetését. Reklamációra két hét áll rendelkezésre. Reklamálni interneten a vonalkód és a háromjegyű betűkód megadásával-, személyesen a választókörzetben a választónál maradó szavazólap másolat bemutatásával lehet.Hivatalos eredmény csak a reklamációra szolgáló két hét letelte után születik meg.Érvényes a szavazás, ha az összes érvényes szavazatból (itt beleértve az „egyik sem” beikszeléseket is) valamelyik jelölt a 33,3333% +1 szavazatot elérte, vagy ha két ilyen van, a legtöbb szavazatot kapó személy. Ha a határt egyik jelölt sem érte el, a szavazást meg kell ismételni a három legtöbb szavazatot kapó személy ismételt választási lehetőségével, de ekkor már a fenti módon leadott érvényes szavazatok 25%+1 is elég.. Amennyiben az ismételt szavazás is sikertelen, abból a körzetből nem kerül be képviselő a parlamentbe.A parlament a miniszterelnököt és kabinetjét vagy saját soraiból, vagy külső személyek közül választja meg, egyszerű többséggel. Erre legfeljebb három lehetősége van. Sikertelenség esetén a parlament feloszlatja önmagát és új választásokra kerül sor, de azon az előzőekben megválasztott képviselők egyike sem indulhat!A megválasztott képviselőket elégedetlenség esetén évenként egyszer vissza lehet hívni! Ehhez össze kell gyűjteni a választókerületben korábban érvényes szavazólapot leadó választók szavazatának 50% +1 „aláírását”. A visszahívás támogatására, a visszahívó lapon csak a választáskori vonalkódot és a háromjegyű betűkódot kell feltüntetni! Ezen azok szavazata, akik a korábbi szavazáson a megválasztott képviselőre voksoltak, 2 szavazatnak számít! Helyes választási kód, de helytelen betűkód feltüntetése a visszahívó lapon, a szavazást érvényteleníti. A visszahívásra vonatkozó voksolást ugyanúgy meg kell jelentetni az interneten, mint azt korábban leírtam. Az érvényes visszahívást követően a képviselőnek azonnal el kell hagynia az országgyűlést!A megválasztott országgyűlési képviselők 25% +1 szavazata alapján a kormány ellen bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani. Amennyiben a kormányt a képviselők 50% +1 fő nem támogatja, új kormányt kell választani! A kormány, hivatalban marad az új kormány megalakításáig, de nemzetközi kötelezettséget már nem vállalhat.A hivatalban lévő parlament, nagyfontosságú, a magyar nép életére kiemelkedő hatást gyakorló ügyben nem dönthet, csak kezdeményezheti azt! Ilyen pl. az EU-ból, NATO-ból történő kilépés, vagy az 1000 milliárd Ft-ot meghaladó nemzetközi szerződés, a magyar föld eladása, idegen haderő magyarországi állomásoztatása, „migránsok” befogadása, stb. Ezekben az ügyekben népszavazást kell tartani, amit az országgyűlési választásokhoz hasonló módon ellenőrizhetően kell végrehajtani. Ezeken érvényes a szavazás akkor, ha azon a választópolgárok több mint 50% -a részt vesz, és a leadott érvényes szavazatok száma a 80% -ot meghaladja. E feltételek mellett az érvényes szavazatok 50%+1 szavazata dönt!A kormány tagjai és a parlamenti képviselők (névszerinti szavazáskor), saját- és családtagjaik vagyonával felelnek az elhibázott döntéseikért. Ennek megítélésében a döntésük meghozatalakor rendelkezésre álló átfogó ismereteik, és döntés hatásának előreláthatósága kell, hogy szerepet kapjon. Nem mentesülhet a felelősségre vonás alól az, aki a döntésekor magán-, párt-, idegen hatalmi-, vagy idegen etnikumi érdeket vett figyelembe!

Így első körben ennyi jutott eszembe.

Üdvözlettel: Madarász László

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Hírek, REFORMOK Tagged: Érvényes szavazás, egyéni képviselőválasztás, országgyűlési képviselőválasztások, Szavazatszámlálás, szavazókörzet, Szavazólap, visszahívás


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »