Kövér László házelnök úr Prágában ünnepli a Bársonyos Forradalom gyõzelmét

A politikai és jogi gondolkodás a rendszerváltás idején a posztkommunista országok körében hazánkban sérült a legnagyobb mértékben. A sérülés meghatározó apostola Sólyom László, az Alkotmánybíróság elnöke.

A jogállamiság elvét sértette meg Magyarország, amikor
Csehszlovákia a „C-variánst”, 1992. október 25-én üzembe helyezte.

A magyar válasz lépés az államközi szerződés egyoldalú felmondása volt.

A jogvilágában államközi szerződés csak a Felek közös megegyezésével szüntethető meg, vagy úgy ahogyan Kövér László javasolta hadsereggel megtámadni Csehszlovákiát és legyőzni.

Háborús konfliktusra nem került sor, igazságkeresésünk érdekében a Hágai Nemzetközi ENSZ Bírósághoz fordult az Antall kormány.

A pert 1:7 arányban Magyarország elvesztette.

Brüsszel 2004-ben hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozása feltételeként szabta a Vízlépcső- Szerződés érvényességének a helyreállítását.

Hírdetés

A reális Zöldek Klub civil szervezet megalakulásának a hátterében az állt, hogy a vízenergia felhasználása Magyarországon az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás előtt már nem szakmai, hanem politikai kérdésként jelentkezett. A Dunán, a Bős-nagymarosi Vízlépcső északi szomszédunkkal 1977-ben tervezett létesítmény beruházása Magyarországon 1984 óta nem szakmai kérdés, hanem politikai ügy.

Az Unió Alkotmányos Szerződésének elfogadása során a tagállamok erőteljesen állást foglaltak a szubszidiaritás elvének érvényesülése mellett.

Megegyezés történt, hogy a szubszidiaritás elvének ellenőrzése a nemzeti parlamentek hatáskörbe tartozik.

Egyetértés volt abban is, hogy az ellenőrzés politikai és nem szakmai döntést igényel.

Az egyeztetési eljárásban a magyar érdekek érvényesülésének meghatározó elme a visszacsatolás, ami a Kormány feladata.

A visszacsatolás azt a feladatot szabja a Kormánynak, hogy a Magyar Országgyűlést szakmai muníciókkal lássa el a Duna ügyéről.

Az egymást váltó kormányok 2004- től a törvényes kötelezettségüket nem teljesítik.

Teljesítenék, ha közszolgálati médiaszolgáltató a Kormányhoz hasonlóan tiszteletben tartaná a törvényt, szubszidiaritás elve érvényesülne.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »