Könyörgés és hálaadás egymásért

„Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.” (Fil 2, 20–21)

Pál apostol a római börtönből írt a Filippiben lévő gyülekezetnek, amelynek tagjai közel vannak szívéhez. Imádságaiban „nagy örömmel” könyörög mindenikért.

Hány ember van olyan közel a szívedhez, hogy örömmel könyörög érted? És hány emberért tudsz te naponta örömmel könyörögni? Mert nem mindegy, hogy fájdalommal, kétségbeesve viszünk valakit az Úr elé, vagy örömmel, hálaadással. Ha van ilyen, akkor a szeretet, a hála és mindenek felett az Úrhoz tartozás köt össze vele.

Timótheus, a kedves tanítvány, a szeretett lelki gyermek Filippibe készül, hogy örömöt, vidámságot vigyen a gyülekezetnek. Ám ha Timótheus elmegy, Pál magára marad. Nincs senki, aki legalább hasonló lenne lelkületben, indulatban, szeretetben. Nincs, aki szívén viselné akár a filippiek, akár más testvérek vagy gyülekezet sorsát. Mert az emberek önzőek, a barátság, a lelki, testvéri kapcsolat nem annyira fontos, mint a személyes, egyéni haszon.

„Mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.”

Van-e valaki, aki megért, veled érez, támogat? Van-e olyan bizalmas lelki testvéred, mint Pálnak volt Timótheus? Aki veled tud könyörögni, tusakodni másokért? Van-e szívedhez olyan közel gyülekezet, lelki közösség, akikre örömmel gondolsz, akikért naponta örömmel adsz hálát? Mit teszel, mit adsz te másoknak, másokért? Erődből, pénzedből, idődből, figyelmedből mennyit áldozol?

Isten várja az áldozatodat. Az emberek szereteted után epekednek. Nem elég szóval elintézni valakit, tenni, cselekedni kell a jót, akkor téged is szeretettel, örömmel visznek majd az Úr elé.

Ó, de jó tudni, hogy vannak áldást kívánó emberek körülöttünk! Mily csodálatos örömmel megemlékezni az Úr előtt azokról, akik mellettem álltak nyomorúságomban, szelíden intettek tévedéseimben, hordoztak szenvedéseimben! Erősségem az Úr és az én szeretteim, testvéreim Krisztus Jézusban.

Ki van melletted? Keserű lelkű, kritikus, pletykakeverő, sem hideg, sem meleg, hitben gyenge emberek? Keress őszinte, Istenhez hűséges, örvendező lelki testvéreket magadnak! Szánj időt a könyörgésre, az Ige tanulmányozására, az örömre, a lelki közösségre! Ne keresd a magad hasznát, mert szegénnyé sorvasztod a lelkedet! Szolgálj örömmel másokért, másoknak, hogy áldassék az Úr neve érted!

Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te soha nem hagytál magamra, fontos volt szerény életem Neked.
Köszönöm, hogy tanítasz másoknak, másokért szolgálni. Köszönöm a sok imádkozó, velem, értem könyörgő lelki testvéremet. Köszönöm az örömöt, amit Benned találtam. Köszönöm önzetlen barátaimat, szeretett testvéreimet. Őrizz meg, Istenem, az önző, magam hasznát kereső üres élettől!

Imádom, áldom dicső nevedet. Ámen.

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 31. számRovat: KultúraTelepülés: VilágCímkék: egyházhitvalláskultúravallásForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »