Költészet és nemzetstratégia

Költészet és nemzetstratégia

Az alábbiakban Mózes Huba erdélyi irodalomtörténész jegyzetét olvashatják.

Az Erdélyi Helikon 1938. májusi számában jelent meg Dsida Jenő Tükör előtt című lírai regényének első három fejezete. A költő a következő hármat betegágyán, remegő kézzel, megrendítő figyelemmel javította, ám ezek a fejezetek már csak halála után, a folyóirat 1938. június-júliusi kettős számában láttak napvilágot, abban a számban, amely lapzárta után érkezettként utolsó oldalán Dsida Jenő halálhírét közölte.

Fennmaradt a három fejezet kefelevonata Dsida Jenő javításaival, első oldalán a szerkesztő megjegyzésével: „Revízió visszajött VI. 3.” És fennmarat a lázgörbe, amelyet 1938. május 29-e és június 5-e között már nem a kórházban, hanem a költő szüleinek otthonában rögzítettek. E két dokumentum összevetéséből megállapítható, hogy aláírásával hitelesített javításait Dsida Jenő talán éppen azon az 1938. június 3-ai napon végezte, amelyen félnaponként fel-felszökő, majd alázuhanó láza a legmagasabbra, 40 egész 6 tizedre emelkedett. 1938. június 5-én agyszélhűdés érte, s június 7-én bekövetkezett haláláig többé nem is tért magához.

A trianoni szétszakítottság traumájáról valló lírai regénye végrendeletként fogalmazza meg a megmaradást, kibontakozást ígérő helytállás erkölcsi parancsát:

„Így készülünk szelíd háborura,

mindig magunkért, soha mások ellen,

Hírdetés

sót párolunk és vásznakat szövünk,

s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.”

A Dsida Jenő megfogalmazta parancsot Magyarország első női köztársasági elnöke 2022. május 14-én az Országház előtti téren, a „nemzet főterén” elhangzott beiktatási beszédében nemzetstratégia rangjára emelte. A beszéd értelmében ezt a stratégiát követve „a meg nem értettség romantikája mellett” mind többször tapasztalhatjuk meg „a megértettség és megbecsülés komfortos érzését” is.

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. június 19-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »