Kiss Róbert: járvány idején megerősödik a család szerepe

Kiss Róbert: járvány idején megerősödik a család szerepe

Ahogy a mindennapi tevékenységünkre, úgy a lelkiatyai gondoskodásra szintén rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. A szükséges óvintézkedések betartása mellett módosult a templomok nyitvatartása és a lelkipásztori szolgálat is. Minderről Kiss Róbert kanonok, Nagyszombat Főegyházmegye általános érseki helynöke, komáromi esperes-plébános nyilatkozott portálunknak.

„Mivel e járvány idején, annak megfékezése érdekében elmaradnak a nyilvános szentmisék, a papjaink magánmiséket tartanak. Azok keretében elmondjuk azon miseszándékokat is, amelyeket korábban a hívek ránk bíztak. Imádkozunk a családjainkért, a betegekért és a vezetőinkért is, kérve a Jóistent arra, hogy jó döntéseket hozzanak, s felelősségteljesen tevékenykedjenek az áldatlan helyzet megváltoztatásáért. A zártkörű magánmiséken a papon kívül a sekrestyés, a média által közvetített szentmiséken rajtuk kívül egy felolvasó vagy énekes van jelen, a húsvéti miséken pedig a kántor biztosítja majd az orgonajátékot“ – mondta el Róbert atya.

Hangsúlyozta: a hatalmas megpróbáltatások közepette is minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a hívek megtapasztalják lelkipásztori közelségüket és gondoskodásukat.

„A komáromi Szent Rozália templom a hívek előtt naponta 7,30 – 9 óra között van nyitva rövid szentséglátogatásra, vasárnap pedig a Szent András-bazilika 8,30 – 12 óra között szintén az érdeklődők rendelkezésére áll. A sekrestyésünk folyamatosan figyeli, hogy egyidejűleg csak kevesen legyenek odabenn. A hívek tudatosították az óvintézkedések fontosságát, nem gyülekeznek, hanem csak rövid időre térnek be az Isten házába“ – tudtuk meg a továbbiakban.

„Járvány idején, az indokolt korlátozások miatt individuális egyeztetés után a szentgyónásra és a szentáldozásra is lehetőség van, szigorúan betartva az előirt szabályokat. Ekképp elkerüljük a tömeget, s egyszerre csak néhány hívő tartózkodhat a templomban. A gyóntatószéket védőfóliával is felszereltük, a mindkét fél védőmaszkot visel. A szentáldozás során pedig kerüljük a szájnál áldoztatást, ahelyett kivételesen a járvány idejére a kézre való áldoztatás megengedett. Az utóbbi úgy történik, hogy a hívő nyújtja a bal kezét, amelybe a pap belehelyezi az ostyát, majd a hívő azt jobb kezével a saját szájába teszi.

Hírdetés

Természetesen, sokan ilyenkor sem lehetnek“ – magyarázta az általános helynök.

Hozzátette: e felettébb nehéz időszakban Komáromból – a Mária Rádióval együttműködve – naponta 15 órától szentmisét közvetítenek, melyet a hívek a Facebookon keresztül is figyelemmel kísérhetnek. A pozitív visszajelzéseik arról tanúskodnak, hogy

sokaknak nagyon hiányzik a lelki tápot és megerősítést jelentő szentmise, illetve a papsággal való személyes kapcsolattartás.

„Bár nagyon sokan részt vettek a tavaly újdonságként bevezetett, Észak- és Dél-Komárom magyar, valamint szlovák híveit összekötő körmeneten, sajnos, annak a tervezett folytatása idén elmarad. A jövőben azonban mindenképpen megvalósul a folytatása, hiszen az a híveket összekovácsolta, egymás iránti szeretettel és örömmel töltötte el“ – jegyezte meg.

Végül a lélekerősítő üzenetét tolmácsolta: „Ilyentájt a hívek otthonaiban nagyobb hangsúlyt kap a közös szentírás-olvasás és az imádság, akár péntekenként a keresztút, vagy folyamatosan a rózsafüzér imádkozása. A korábbi meghirdetés alapján 2020 világszerte az Isten szavának az éve, amikor a családtagok közösen olvassák Isten szavát, s elmélkednek azon. Az egyház alapsejtje a család, vagyis az egyház kicsiben, aminek most megerősödik a szerepe.

Nagyon fontosnak tartom a legveszélyeztetebb csoportba tartozó idősek még nagyobb megbecsülését, a róluk való gondoskodást és a velük lehetőségünk szerint történő kapcsolattartást. Biztosítani kell, hogy senki se érezze magát magányosnak, ne féljen a megpróbáltatásoktól és kitartson. A Jóisten gondviselésére mindig számíthatunk, de az egymás iránt tanúsított jóindulatunkon is sok múlik. Hinnünk kell a pozitív változásban, a járvány elmúltában, a helyzet normalizálásban. Mindenkinek áldott húsvéti ünnepi ünnepeket kívánok! Krisztus feltámadott!“.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »