Kifogás bejelentése valótlan hírmûsorszolgáltatás okán

From: Dobos Menyhért [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, July 26, 2019 5:16 PM
To: [email protected]
Subject: RE: Kifogás bejelentése valótlan hírműsorszolgálataás okán

Tisztelt Juhos László Úr!

A 2019. július 26. napján 08:10 perckor küldött, a Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámának 8:00 után sugárzott műsorrészletére vonatkozó kifogását a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. mint közszolgálati médiaszolgáltató megvizsgálta, és a kifogást elutasítja annak megalapozatlansága miatt.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Mttv.) 181.§ (2) bekezdése szerint a kérelmező kérheti azon álláspont közzétételét, mely szerinte a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)13.§ alapján a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni, mint ahogyan ez a kifogásolt műsorszámban is történt.

A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a kifogásolt műsorrészlet mindenben megfelelt az Smtv. és az Mttv. rendelkezéseinek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Smtv. 4.§-hoz fűzött indoklás szerint senkinek nincs alanyi joga arra, hogy követelje bármely médiumban véleménye közzétételét, a műsorszámok szerkesztése, a médiatartalmak kiválasztása a Médiaszolgáltató diszkrecionális joga az Mttv. 3.§ alapján.

Tisztelettel:
Dobos Menyhért
vezériazgató

Hírdetés

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.”

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, July 26, 2019 8:10 AM
To: Közönségszolgálat; [email protected]
Cc: Dobos Menyhért
Subject: Kifogás bejelentése valótlan hírműsorszolgálataás okán

Kossuth Rádió, 2019. július 26.
Jó reggelt Magyarország
08:00 óra után
A valótlan azt állítani, hogy klímaváltozás okán a hazáját elhagyó migráns.
Juhos László, reális zöldek elnöke

A képet a feladó eltávolította.
Mentes a vírusoktól. www.avast.com
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
M É D I A T A N Á C S
Levélcím:
1433 Budapest, Pf.:198.

Panasz bejelentés.
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47.
Kossuth Rádió, Jó Reggelt Magyarország c. műsor.
2019. 07. 26. 08:00 óra után. Hírműsor szolgáltatás.
A kifogás bejelentésre adott választ nem fogadom el.

A hírekkel kapcsolatos döntéseket a legmagasabb szintű szakértelemnek hassa át.
Különösen akkor, ha a téma rendkívüli mértékben ellenmondásos.
A Jó Reggelt Magyarország szerkesztőségének többet kellene tennie, információ feltárásával foglalkozó személyek foglalkoztatásával.

Budapest, 2019. július 26.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »