Kettős örökfogadalomra gyűltek össze a csornai premontreieknél

Kettős örökfogadalomra gyűltek össze a csornai premontreieknél

Az apátsági templom búcsúnapja, Nagyboldogasszony napja hagyományosan az elköteleződés ünnepe a Csornai Premontrei Apátságban. Idén két premontrei szerzetesnövendék, Horváth Ákos Pál és Rácz Dávid Ignác mondta ki az örök igent Isten és a csornai közösség mellett augusztus 15-én.

Különösen is nagy ünnep volt ez a premontreiek életében, hiszen az utolsó örökfogadalom három évvel ezelőtt, 2019-ben történt.

Az ünnepi szentmisét Fazakas Zoltán Márton apát mutatta be, rendtársai koncelebrálásával, de az ünnepen jelen voltak premontrei papok és nővérek Zsámbékról és Gödöllőről, valamint bencés papok Győrből és Pannonhalmáról, és több egyházmegyés lelkipásztor is.

Márton apát személyes hangvételű prédikációjában utalt a testvérek beöltözésekor elmondottakra, valamint védőszentjeik példáját ajánlotta a fogadalmat tevők figyelmébe: Szent Pál apostol küldetéstudatát és Loyolai Szent Ignác elszántságát.

Hírdetés

A szentbeszéd után, a fogadalom szertartásának részeként a növendékek megkapták a hagyományos kanonoki viseletet, a mucétumot (körgallért), amely a közösség melletti végleges elköteleződésüket jelképezi.

A szentmise után Pál és Ignác testvérek családtagjaikkal és rendtársaikkal együtt adtak hálát Istentől kapott hivatásukért és közösségükért.

Forrás: Csornai Premontrei Apátság

Fotó: Erdős Zsolt

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »