Katolikus teológust tüntettek ki az ökumenikus imahét zárónapján Debrecenben

Katolikus teológust tüntettek ki az ökumenikus imahét zárónapján Debrecenben

Pro Unitate in Christo („A Krisztusban megélt egységért”) díjat vehetett át Benyik György katolikus plébános, teológiatanár. A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány elismerését Fekete Károly, a Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének püspöke és Kustár Zoltán kuratóriumi elnök együtt adták át január 23-án a debreceni református Nagytemplomban az ökumenikus imahét záróalkalmán.

A Pro Unitate in Christo díjat a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma 2018 novemberében alapította elsősorban azzal a céllal, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa az ökumenikus, felekezetközi párbeszédet, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyház között.  A díj odaítélését oklevél és emlékplakett dokumentálja. (Az emlékplakett Győrfi Ádám szobrászművész alkotása.)

Benyik György a Szegedi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos szervezésével hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai katolikus és protestáns egyházak közötti teológiai párbeszédhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

*

Benyik György 1952-ben született Soltvadkerten. Teológiai tanulmányait 1970–71-ben a Szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972 és 1975 között Budapesten, a Hittudományi Akadémián végezte. 1975-ben Soltvadkerten szentelték pappá, majd 1978-ig a kalocsai Szent Imre-plébánia káplánja volt. Teológiai doktorátusát 1977-ben Budapesten, a Hittudományi Akadémián szerezte meg, majd 1978 és 1980 között Rómában bibliatudományt tanult. 1978 óta tanít a szegedi Gál Ferenc Egyetem Biblikus Tudományok Tanszékén, jelenleg főiskolai tanár beosztásban. Több mint 170 tudományos publikációt jegyez.

1989-ben indította útjára a Szegedi Biblikus Konferencia rendezvény­sorozatát, amely azóta is minden évben találkozási fórumot kínál a hazai és a határon túli katolikus bibliatudósok számára. Már 1989-ben, az első összejövetel kapcsán felmerült a kérdés, hogy nyisson-e a konferencia a többi felekezet felé. Benyik György a nyitás mellett döntött. A szegedi rendezvénysorozat ezzel a bibliatudomány magyar nyelvű művelői számára az ökumenikus találkozás és a felekezetközi párbeszéd legfontosabb fórumává vált. Az előadók között sorra jelentek meg nyugat-európai és magyar protestáns teológusok, hogy a Szentírás kapcsán érdemi felekezetközi diskurzust folytassanak.

Hírdetés

Munkássága előtt a konferencia közössége 2020-ban külön kötettel tisztelgett. Jól dokumentálja a szegedi találkozók felekezetközi jellegét, hogy a 886 oldalas kiadvány 66 szerzője közül 26 protestáns, s ugyancsak a konferencia ökumenikus elköte­lezettségét bizonyítja, hogy az általa alapított tudományos elismerést, a Gnilka-díjat az eddigi hat római katolikus mellett négy református és evangélikus bibliatudós is átvehette már.

Benyik György a magyarországi biblikus szakirodalom történetének kiváló ismerője és lexikográfusa. Ökumenikus beállítottságának további ékes bizonyítéka, hogy a témában szer­kesz­tett gyűjteményes köteteiben (2000 és 2016) a magyar katolikus és protestáns egyházak legnagyobb biblikusai egyaránt helyet kaptak. 2017-ben és 2019-ben az ő irányításával készült római katolikus hangzó Biblia projektjébe a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és más protestáns oktatási intézmények hallgatói is meghívást kaptak.

Benyik György szakmai életútjáról  részletesebben ITT olvashatnak.

Forrás: TTRE Sajtó/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »