Katolikus Karitász-nap Beregszászban

A keresztény ember nem lehet közömbös környezete, embertársai iránt, hisz a kereszten bűneinkért szenvedett Jézus példát mutatott az igaz szeretetből. Ő értünk vállalta a kereszthalált, hogy megváltson, hogy nekünk örök életet szerezzen. Ám mi is feladatot kaptunk: szeressük egymást, szeretettel forduljunk embertársaink felé.

Ehhez viszont a szolgálattevőknek is töltekezésre van szükségük.

A Beregszászi Szent Anna Katolikus Karitász szeptember 23-án ehhez nyújtott segítséget.

A beregszászi római katolikus templomban megtartott szentmisét követően Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Karitász Központjának igazgatója, sirokai plébános a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban a Kárpátalja szinte minden körzetéből érkezett karitászosok előtt igencsak érzelemdús, humorral is bőven fűszerezett előadásában az igaz szeretetszolgálat lényegére világított rá: egymásért, együtt egy kicsit többet cselekedni, mint kötelességünk lenne.

Ehhez az Úrtól jeleket kapunk, mondta.

Legtöbbször bennünket küld jelként embertársaink számára, hogy az ő szeretetét, vigasztalását, segítségét adjuk át. A cselekvő szeretethez kapcsolódóan többször is idézte Jézus szavait: „Éhes voltam, és ennem adtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Idegen voltam, és befogadtatok… ”.

Hírdetés

A mindennapokban kézzelfoghatóvá kell tennünk az Isten irgalmas szeretetét, figyelmeztetett az előadó. A szolgáló szeretet felébreszti a jövőbe vetett reményt, ami visszaadja az emberi jóságba vetett hitet, hangsúlyozta Árvai Ferenc. A motivációnk az Istennel való kapcsolatunkból származik és abból gyökerezik, ez ad nekünk erőt a megpróbáltatások idején, mondta.

Az előadó Pál apostol szeretetparancsának ma is érvényes útmutatása alapján az önkéntesség és a felebaráti szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Prohászka Ottokárt idézve pedig arra figyelmeztetett, hogy mindegyik egyházközség Krisztus családja, s így gondja kell legyen arra, hogy „ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije van”.

Az előadó a megfelelő kommunikáció fontosságára is figyelmeztetett, illetve szólt azokról lehetőségekről, amelyekkel a plébániai karitászok leghatékonyabban szolgálhatnak embertársaik segítésében.

A délután folyamán pedig az ifjúság szeretetszolgálatba bevonásának lehetőségeiről beszélt.

Szilvay Jerne nővér (Congregatio Jesu, közismert, régi nevén: angolkisasszonyok) az általa képviselt egyházmegye karitász központjának működéséről, illetve a plébániai karitász csoportok lehetőségeiről tartott ismertetőt.

A rendezvény a Harapkó Marianna vezette Beregszászi Szent Anna Karitász önkénteseinek jóvoltából agapéval, illetve közös imával, hálaadással zárult.

Kovács Erzsébet


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »