Kárpátalja: a "GENIUS" Alapítvány Ady-Endre Ösztöndíjprogramja

Kárpátalja: a "GENIUS" Alapítvány Ady-Endre Ösztöndíjprogramja

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Meghirdette Ady-Endre Ösztöndíjprogramját a "GENIUS" Alapítvány

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2020/2021 tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.

A pályázatokat 2020. szeptember 11-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15. 12.00 óra

A pályázat feltétele, követelményei:

Pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki

1) kiemelkedően tehetséges:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2019/2020-as tanévben,
b) megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2019/2020-as tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
Benyújtandó dokumentumok:

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

Pályázati adatlap;

Hírdetés

Iskolalátogatási igazolás;

A 2019/2020. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

Ha van megyei, vagy országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata a 2019/2020-as tanévre vonatkozólag, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

Ha van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat; (Nyilatkozat 1. számú)

A pályázó nyilatkozata, hogy részesül –e más ösztöndíjban; (Nyilatkozat 2. számú)

Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőrzést követően.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet)

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek letölthetők.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)

E-mail: [email protected]

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »