Karanténokon átívelő imádság Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Karanténokon átívelő imádság Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Lobmayer M. Judit SSND írását olvashatják az alábbiakban. A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke arra hív, hogy alkossunk imaközösséget a közelgő ünnepeken.

Szentmisék nélkül, szűk körben üljük meg a közelgő egyházi ünnepeket, ám megnyílhatunk új utakra, és olasz testvéreinkhez kapcsolódva szimbolikus imaközösséget teremthetünk.

E napokban, amikor az utolsó nyilvános szentmiséket ünnepeljük egy átmeneti korszak kezdetén, szíven talál a szentmise olvasmánya Dániel könyvéből (3,25.34–43):

Csordás Gábor atya nővérközösségünk miséjén arról prédikált, hogy amikor olyan rendkívüli helyzetbe kerülünk, mint Izrael népe a babiloni fogságban, ahol nem élhették szent gyakorlataikat, és nélkülözniük kellett a lelkivezetőket, akkor az Istennel való személyes kapcsolatunkba még erősebben kell kapaszkodnunk. Rá kell találni, hogy Isten hogyan van jelen, hogyan működik bennünk, környezetünkben, amikor minden megszokott és kedves gyakorlatunk hiányát kell megtapasztalnunk.

A Babilonban imádkozó zsidó ember ezekkel a szavakkal fordult Istenhez az idegenben, távol a templomtól, az áldozatbemutatásoktól:

…fogadd el megtört szívünket és megalázott lelkünket; mintha kosok és bikák égőáldozata vagy ezernyi hízott bárány áldozata lenne, ma olyan legyen áldozatunk színed előtt! Fogadd kedvesen, hiszen akik benned bíznak, meg nem szégyenülnek! És most teljes szívünkből követünk téged, félve tisztelünk, és keressük arcodat. Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, hanem bánj velünk könyörülettel, nagy irgalmasságod szerint! Siess segítségünkre, mint hajdan csodatetteiddel, és szerezz dicsőséget, Uram, a te nevednek!

Hírdetés

Szent József napjára az olasz püspöki kar meghirdette, hogy este 9 órakor a hívek egyénileg vagy családi körben imádkozzák el hazájukért a világosság rózsafüzérét. Erre az időre a szimbolikus együtt imádkozás jeleként helyezzenek égő gyertyát vagy egy fehér kendőcskét az ablakukba.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére az olaszországi szerzeteseket összetartó női és férfi konferencia elnökei ugyancsak este 9 órára, ugyanezekkel a szimbólumokkal szintén közös imát hirdettek a szerzetesközösségeknek.

Isten arcát keresve ebben a különleges helyzetben, mi is kapcsolódhatunk hozzájuk. Március 19-én, csütörtökön és március 25-én, szerdán – akár este 9 órakor vagy a nap más órájában – szimbólumokkal vagy anélkül, alkossunk mi is közösséget, és imádkozzunk a világosság rózsafüzérével vagy más imádsággal hazánkért. Közben szívünkben lépjünk túl a karanténokon, határokon, és imádkozzunk olasz testvéreinkért is és a világon élő minden népért.

Szöveg: Lobmayer M. Judit SSND, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »