Karácsony legmélyebb titka

Ha valóban (mindenekelőtt lelki-szellemi) javunkat szolgáló ajándékokat kapunk, ezek ama ajándékra emlékeztetnek, melyet az emberiség e napon az Atyaistentől kapott Fia megtestesülése által. De csak ha ilyeneket kapunk. S vajon elmondhatjuk-e ezt esetünkben?

Az ilyen ajándékok azonban messze nem a talmi földi kincsekben keresendő. Hanem akkor mikben? Erre válaszol az alábbi régi történet:

„Egy apa halálos ágyán kis dobozt adott át fiának ezekkel a szavakkal:
– Őrizd meg jól, és csak akkor nyisd fel, ha oly nehéz napokat élsz át, hogy már nem tudod, mit tégy.

Múltak az évek. A fiú életében jöttek jó és rossz napok, de nem nyitotta fel a dobozt. Lehet még rosszabb is – gondolta és várt. A nagy megpróbáltatás napjai is elkövetkeztek, és amikor keserűségében már-már Istenbe vetett bizalmát is elvesztette, elővette a dobozt és megnézte, mi van benne. Két darab fácskát talált, egy hosszabbat és egy rövidebbet, s mellette néhány sor írást:

„Édes fiam” – olvasta az apa drága keze vonásait –, „nézd meg ezt a két fácskát. A hosszú Isten akaratát jelenti, a rövid az emberét. Ha a kettőt egymás mellé helyezed, nem lesz belőle kereszt, de ha a kis fácskát a nagyon keresztülveted, akkor kereszt áll elő. Gyermekem, ha akaratod párhuzamosan halad Istennel s úgy élsz, hogy naponta imádkozod: Legyen meg a Te akaratod!, úgy akármi történik, az nem lesz számodra kereszt. Ismerd fel és teljesítsd mindenben Isten akaratát! Ebben áll a szív békéje és az igaz boldogság a földön!”.

(Ferences Közlöny. Felelős szerkesztő: P. Majsai Mór OFM. Kiadta a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány. 1938. április, 121. old.)

A több mint kétezer éve e napon megtestesült Ige, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket így imádkozni: „Fiat voluntas tua!” „Legyen meg a Te akaratod!” Mi pedig sokszor csak a miénket akarjuk. Meg is van az eredménye, csak éppen következményeit nem vállaljuk.

„Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5, 48) Erre int ma is a megtestesült Ige. Ennek elérését pedig Ő maga azzal tette lehetővé számunka leginkább, hogy tanításainak terjesztésére és a Vele az Eucharisztia által való élésre látható közösséget alapított. Egyházat, a katolikusat. Eltűnhet bármilyen emberi alapítású közösség, ez akkor sem fog megszűnni, ha netán minden földi hatalmasság ellene fordul, mert Ő őrködik felette.

Ez karácsony legmélyebb titka.


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »