Kántorok szakmai és lelkinapjai Csíksomlyón

Kántorok szakmai és lelkinapjai Csíksomlyón

Kilencvenkét kántor vett részt február 4. és 7. között a Gyulafehérvári Főegyházmegye kántorai számára tartott hagyományos lelkigyakorlatos továbbképzésen. Az eseménynek negyedszerre adott otthont a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház.

A főegyházmegye egész területéről, de a Temesvári Egyházmegyéből is érkeztek kántorok a továbbképzőre, melynek lelki vezetője Bátor Botond pálos szerzetes volt. Tekintettel arra, hogy a gyulafehérvári érsekségben 2018 adventjétől a hivatások éve van, elmélkedését a hivatás, küldetés tisztázásával indította, s arra is rámutatott: „aki a Szűzanyával bensőségesebb kapcsolatot ápol, tisztábban látja az utat, jobban ellátja szolgálatát”. Kitért rá, hogy bár a nyitottság néha teher, sebezhetőséget is jelent, de az igazi keresztény élet velejárója kell legyen. Ezzel szemben a zárkózott (néha túlzásba vitt) munka egyfajta menekülést, közösségtől, kommunikációtól való tartózkodást is takarhat. Nem elszigetelődött, bezárkózott, magányos, hanem ellenkezőleg: nyitott, közösséget építő vallásosságra van szükség és ez az istendicsőítő vallásosság nemcsak a templomban, szolgálati időben, hanem azontúl is, otthon, a családban és a tágabb értelemben vett közösségben is tetten érhető kell legyen.

A továbbképző szakmai vezetője Windhager-Geréd Erzsébet, Bécsben élő orgonaművész, karnagy volt. A Székelyföldön született művész Kolozsvárt, Budapesten, Bécsben és Párizsban végzett felsőfokú tanulmányokat, majd Európát átfogó koncertturnéi során szerzett gazdag tapasztalatot. Bár a programban karvezetés és énektechnika szerepelt, az előadásai során ennél jóval gazdagabb palettán tárta a kántorok elé a jó kórushangzáshoz szükséges „kellékeket”. A nagyon magas szintű szakmai képzés minden egyes résztvevőt megszólított, egyaránt értékes információkkal gyarapodott nemcsak a pályakezdő fiatal, de a több évtizedes tapasztalattal rendelkező, idősebb karvezető is.

Nagy érdeklődés kísérte az orgonaimprovizációs előadásokat is. A művésznő szerint nem az a lényeg, hogy azonnal kidolgozott, többtételes improvizációt produkáljanak az arra vállalkozók, hanem hogy a pályakezdő, esetleg félénkebb, bátortalanabb orgonisták is merjenek elindulni, kísérletezni.

Hírdetés

A szakmai továbbképzést vezető művész édesapja, Geréd Vilmos tanár, karnagy volt a  továbbképző-sorozat elindítója és több mint két és fél évtizeden át fáradhatatlan mozgatórugója.

Forrás: Fórika Balázs /Romkat.ro

Fotó: Balla László

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »