Kanonokokat iktattak be Vácon

Kanonokokat iktattak be Vácon

Négy új kanonokot iktattak be a váci székesegyházban a június 12-i ünnepi szentmisén, amelyet Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be Kocsis Imre nagyprépost és Szádoczky Károly kanonok koncelebrálásával.

A szertartás nyilvános volt. A régi időkben a kanonokok testülete, a káptalan zártkörűen iktatta be új tagjait, akik tanácsadói voltak a mindenkori püspöknek. Jelenleg a káptalan elsősorban imádságos közösség a püspöki székhelyen, képviseli a múlt értékeit, de nyitott a jelenkor kihívásaira, fontosabb kérdések esetén testületi megbeszélést tart és javaslatot is tesz. A testület négy új kinevezett tagja: Sebők Sándor fóti plébános, Ország Tibor Dabas-Gyón plébánosa, Turai János balassagyarmati plébános és Hugyecz János gödöllői plébános.

Kocsis Imre nagyprépost szentbeszédében a Szentléleknek a keresztény, illetve a papi életben szükséges jelenlétéről, tevékenységéről elmélkedett. Elmondta, hogy a Szentlélek hármas tevékenységét tudatosítanunk kell magunkban: a hit elmélyítését, a keresztény életünkben való iránymutatását és a hiteles istenkapcsolat kialakítását. Jézus tanítását idézve beszélt az igazság megismeréséről, a tanulás szükségességéről, de legfőképpen arról a belső indíttatásról, amelyet a Szentlélek sugalmaz minden hívő emberben.

A nagyprépost Szent Pált idézve beszélt arról, hogy mindazok, akiket Isten lelke vezérel, az Ő gyermekei. „A gyermekké fogadás lelkét kaptuk, amely belülről vezet, sugalmaz. Nem csak szavainkkal, hanem papi életünkkel is meggyőző tanúságot kell tennünk. Bennünk is van rosszra való hajlam, mégis, ha figyelünk a Szentlélek vezetésére, le tudjuk győzni félelmeinket és a fásultságot. Legyünk nyitottak szolgálatunkban az Ő működésére, hagyjuk, hogy munkálkodjék bennünk” – mondta, majd megemlékezett a közelmúltban elhunyt kanonokokról, akiknek a megüresedett helyét az új kinevezettek betöltik. Ez utóbbiakat is röviden bemutatta.

A laudáció befejeztével Sánta János éneklőkanonok az újonnan kinevezettekkel együtt elimádkozta az apostoli hitvallást, majd feladta rájuk a káptalan hagyományos ruhadarabját, a mozettát (püspöklila, elöl gombolt, könyökig érő körgallér), és a nyakukba helyezte a zöld–fehér–zöld színű, szőtt szalagra függesztett díszjelvényt. Az új kanonokokat a stallumukba kísérte és fejükre helyezte a lila birétumot.

A szertartás a Te Deummal ért véget, majd az újonnan beiktatottak nevében Sebők Sándor mondott köszönetet.

* * *

Hírdetés

Sebők Sándor idén aranymisés, áldozópappá 1969. június 22-én szentelték, 1986-tól fóti káplán volt, 1991 októberétől plébános ugyanitt. A Váci Egyházmegye családreferense.

Turai Jánost 1975. június 22-én szentelték pappá. 1988-ig több településen káplánként tevékenykedett, később plébánosként szolgált többek között Szolnokon, majd Gödöllőn. 2016. október 1-jétől a balassagyarmati főplébánia-templom plébánosa, illetve Szügy és Csesztve plébánosa. Mindemellett az akolitusképzésért felelős lelkész a Váci Egyházmegyében.

Ország Tibor 2000 augusztusa óta püspöki tanácsos. 1981. június 19-én szentelték áldozópappá. 1990-ig kápláni beosztásban szolgált, majd plébánosként tevékenykedett, emellett ifjúsági referens is volt. Jelenleg Dabas-Gyón plébánosa.

Hugyecz Jánost 2000. június 24-én szentelték pappá. Öt évig püspöki titkár, majd plébániai kormányzó volt Püspökszilágyon és környékén. Hat évig volt az Egri Érseki Papnevelő Intézet prefektusa. 2017-től tagja a Papi Szenátusnak, 2018. január 29-től pedig a tanácsosok testületének. 2014-től Gödöllő és Szada plébánosa.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »