Kánonjogi konferenciával zárták az akadémiai évet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Kánonjogi konferenciával zárták az akadémiai évet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

A Magyar Kánonjogi Társaság idei első ülését május 14-én rendezték meg, az esemény hagyományosan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézetének akadémiai évet lezáró tudományos konferenciájához kapcsolódik.

A 2018/2019-es tanév a fakultási jogú intézet immár huszonnegyedik oktatási és kutatási évét jelentette.

Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem., a PPKE rektora megnyitó beszédében kiemelte, hogy a majdnem negyed évszázados tudományos munka kellőképpen bizonyítja, hogy a budapesti Intézet nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő képzést nyújt hallgatóinak, a római pápai jogú fakultások karaival való összehasonlításában is. A kánonjogászi hivatás felelős gyakorlásának különleges szerepe van az Egyház huszonegyedik századi küldetésének a társadalomban történő helyes értelmezésében, különösen is a házasságról, a családról, a papságról, az Egyház hiteles működéséről, a megszentelt és apostoli élet elismert formáiról, valamint a szakrális jognak a kinyilatkoztatáshoz való elválaszthatatlan belső kötődéséről szóló egyházi tanításnak a megfelelő átadásában, a különböző szintű felkészítésben és a folyamatos segítségnyújtásban. Ez egyúttal komoly felelősséget is jelent a Kánonjogi Posztgraduális Intézet számára, hogy a strukturális szétesettség, a klasszikus kategóriák felbomló ismeretének és az Egyház tanításának és fegyelmének a szekuláris társadalomban megjelenő, egyre erőteljesebb külső kétségbevonásának időszakában, a jövőben is olyan sajátos műhely tudjon maradni, amely képes töretlenül és objektív módon bemutatni az Egyház fegyelmét, amely az ember által megváltoztathatatlan isteni jogra építve, a további tisztán egyházi normákkal az igazságot és igazságosságot szolgálja, előmozdítva a lelkek üdvösségét.

Hírdetés

A PPKE Szt. II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében megtartott és az idei akadémiai évet lezáró konferencia Az egyházi kormányzati hatalom címet viselte. Előadást tartott Kovács József, a Szeged-Csanádi Egyházmegye bírósági helynöke a kormányzati hatalom fogalma és alanya tárgyában; Galambvári Péter, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye bírósági helynöke a kormányzati hatalom gyakorlásának jogcímei és funkciója témájában; Toman Zoltán, a PPKE Kánonjogi Intézetének doktorandusza a kormányzati hatalom megszűnése és pótlása kérdéskörében; valamint Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. A hivatali hatalommal történő visszaélés mint büntetendő cselekmény címmel.

A magyar nyelvű konferencia – megszokott módon – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének, Hittudományi, valamint Jog- és Államtudományi Karának hallgatói; az intézetben végzett, illetve a régióban tevékenykedő kánonjogászok; továbbá az egyetem egyes társfakultásainak vezetői és professzorai jelenlétében zajlott.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »