Jubilál a Pozsonyi Magyar Galéria – Összefoglaló

A napokban ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját a Pozsonyi Magyar Galéria, a pozsonyi magyar kulturális élet egyik fontos intézménye. A jubileumi tárlat bemutatása kapcsán Kalita Gábor, a galéria művészeti vezetőjének kurátori beszámolója is elhangzott, egyben bemutatásra került az elmúlt időszak kiállításainak listája is.

 

A Körkép.sk-n az alábbiakban ezekről számolunk be.

 

Tisztelettel üdvözlöm mindannyiukat a Pozsonyi Magyar Galéria megalakulásának tizedik évfordulója alkalmával bemutatott tárlatunkon.

 

A kezdetek

 

Rádió, Tv interjúk alkalmával  is többször elmondtam, hogy ha a Pozsonyi Magyar Galéria történetéről, működéséről szólunk, akkor bizony  vissza kell lapozni immagináris történelemkönyvünkben. Ugyanis 1998-ban egy olyan művész-értelmiségiekből álló magyar társaság ült össze a Krym kávézó egyik sarok asztalánál, akik már pályakezdésük óta baráti kapcsolatban álltak, s már ekkor néhány évtizedes sikeres pálya állt legtöbbjük mögött.

 

Konkrétan Fodor Katáról, Nagy Józsefről, Jaksics Ferencről, Mag Gyuláról, Nagy Zoltánról, Gáspár Péterről, van szó, akiket nem kellett hosszasan győzködnöm arról, hogy alakítsunk meg egy olyan társulást, amelyik szabad együttműködésben kiállításokat szervez, kötetlen szakmai beszélgetéseken vesz rész, s mozgósítja a Pozsonyban élő képzőművészeket.

 

Tehát tizennyolc éve magalakult a Pozsonyi Műtermek, szabad művészeti társulás, s az első tárlatunkat a Magyar Intézetben ejtettük meg – Mag Gyula, Nagy Zoltán, Gáspár Péter és jómagam. Sorba jöttek a többi tárlatok a lehetőségektől függően szlovákok látogatta galériákban is, egy két tag közben távozott, két tagunk Fodor Kata és Nagy József sajnos már nincs közöttünk, de újak jöttek a helyükbe, később Lőrincz Zsuzsa és Schrantz György, Gódány Sándor, s mások is, fiatalok is bekapcsolódtak a munkába, s kialakult a galéria körül egy baráti kör, vagyis állandó tárlatlátogatóink, segítőink.

 

 Rendszerbehódoló művészet helyett tiszta múltú alkotói lelkek

 

Ugyanis soha nem gondolkodtunk – hasonlóképpen, mint annak idején a nyolcak – nagy létszámú alkotói csapatban, mert jól ismerem a képzőművészeket, tucat számra készítettem a hetvenes, nyolcvanas években velük interjúkat Prágától Nagybányáig, írtam recenziókat, később katalógusokat, leporellókat ismertetőket adtam ki a kiadómban, s magam is végig tapostam az alkotói kínokkal szegélyezett sorsot.

 

Ráébredtünk arra, hogy csakis a kötetlen, ám szilárd alapokon álló barátság tudja össze kötni – korábban nem rendszerbehódoló, képzőművészként nem forradalmi emlékszobákat tömegével legyártó – hanem tiszta múltú érzékeny alkotói lelkeket, akiket a pálya porosabb útszakaszain –  a sikerek mellett számtalan külső és belső bomlasztó hatás is ér, mivel többségük járatlan a társadalmi tülekedés bozótharcaiban, ám belső alkotói énjük, lelki tisztaságuk a mennyei magasságokkal mérhetők.

 

Az ezredforduló évei

 

Számomra is nagy lelki erőt nyújtott, amikor riportútjaimon, a közös kiállításaink, s kiállításaim vándoroltatása alkalmával ilyen emberekkel találkozhattam, és korábban is segíteni tudtam őket tiszta énjük, s alkotásaik prezentálásában – egy, a számukra is elfogadhatatlan, vörös színű társadalomban.

 

Kalita Gábor, a Pozsonyi Magyar Galéria művészeti vezetője. Kép: Felvidek.ma

 

Az ezredforduló éveiben, már a Pozsonyi Műtermek baráti kötelékében – a Parlament Braseria Galériájában, az Amslico fogadótermeiben, a Várgalériában, a Pozsonyi Casinóban s másutt, sorba jöttek az újabb és újabb tárlataink, katalógusokat leporellókat adtunk ki, persze egyidejűleg jött az igény, ami szerint kellene egy olyan állandó hely, ahol magyar értő közönség előtt magyar jellegű emlékező, emlékőrző kiállításokat rendezhetünk.

 

Ebbéli ötletünk meghallgatásra talált, s a Csemadok akkori országos elnöke Hrubík Béla, s ebben az épületben székelő Szövetség a Közös Célokért igazgatója, Pogány Erzsébet ötlete, s támogatása révén a Csemadok nagyterme  – mely számos aktivitásnak nyújt teret – tölthette be a fogadói szerepet.

 

2006 elején amolyan próbakiállításokat szerveztünk,s mivel az ötlet úgymond gazdára talált, vagyis komoly érdeklődés övezte, így 2006 májusában már a Pozsonyi Magyar Galéria címszó, intézménynév alatt kezdhettük el a munkát csoportunk a Pozsonyi Műtermek szakmai támogatása, a Csemadok vezetése, az Óvárosi alapszervezet-,a Szövetség a közös Célokért társulás, az akkor az épületben tevékenykedő  Madách-Posonium – könyvesbolt, a Posonium Polgári Társulás hathatós közreműködése mellett.

 

A galéria feladatköre

 

A galéria több feladatkört látott, s lát el az itteni, s az úgymond vándorló, konkrétan a Kárpát-medencei kiállításaink kapcsán. Az egyéni bemutatkozások, jubileumi tárlatok terén számos kortárs kiállító munkásságát mutattuk be retrospektív, vagy tematikus kiállítás keretén belül.

 

Ezek közé sorolhatók Csótó László, Lábik János, Schrantz György, Nagy Zoltán, Jaksics Ferenc, Kalita Gábor, Végh Dezső, Kocsis Ernő, Simon M. Veronika, Lőrincz Zsuzsa, Oláh Szilveszter, Godány Sándor, Simek Viktor, Koós István, Nagy József, Lővei Krisztína, Vincze László, Fecsó Szilárd, Nagy Ágota, László Dániel, Zsombori Erzsébet, s mások.

 

Csoportos tárlataink keretén belül több alkalommal is fogadtuk az Olajág Keresztény Művészeti társulást, de bemutatkozott a PMG-ben az Esztergomi Művészek Céhe is. Esztergomban cserekiállítások keretén belül a Pozsonyi Magyar Galéria zászlaja alatt a Pozsonyi Műtermek tagjai több alkalommal is kiállítottak a  keresztény történelmi városban, Esztergomban.

 

A Keresztény Múzeumban hárman Nagy József, Schrantz György és jómagam állítottunk ki 2006-ban, amikor az „MS Mester tiszteletére” című közös kiállításon a mester besztercebányai táblaoltárának ötszáz évvel ezelőtti felszentelése előtt tisztelegtünk alkotásaikkal.

 

Emlékezés a magyar nagyságokra

 

De kiállítottunk itt a Magyar Nemzeti Múzeum várdombi, s a Rondella Galériájában is. Budapesten több alkalommal vettünk részt csoportos kiállításon, s hogy csak a legutolsót említsem, tavaly márciusban a Pozsony bemutatkozik témakörű, Pozsonyi Kifli című műsor keretén belül a Polgárok Házában pozsonyi képzőművészek tárlatát szerveztük meg – mintegy kétszáz érdeklődő előtt.

 

Jubilál a Pozsonyi Magyar Galéria. Kép: Felvidek.ma

 

A Felvidéki képzőművészeti társaságok közül korábban egyedül mi tűztük ki állandó programpontként a magyar nagyságokra való emlékezést, a nemrég elhunyt művészbarátaink hommage, vagyis emlékező, emlékőrző kiállítását. Ilyen volt a Kassák Lajos, József Attila, Kempelen Farkas emlékkiállítás, de beterveztük Barcsay Jenő munkáinak bemutatását is.

 

Szász Endre kiállítása

 

A már nem élő, velük korábban  baráti viszonyt ápoló művészbarátaink emlékét is őrizzük. Az elsőként Zs. Nagy Lajos költőre emlékeztünk, de műveikből emlékkiállítást szerveztünk Dúdor István, Janiga József, Nagy József számára is, az utóbbi oszlopos tagja volt a Pozsonyi Műtermek társulásnak. De nem feledkeztünk meg világhírű Szász Endréről sem, akivel Amerikából való visszatérése óta tartottam a kapcsolatot, meglátogattam őt a híres Hollóházi porcelán műtermében is. Ő említette nekem egy interjú alkalmával:- „Egyszer majd nálatok, Pozsonyban is kiállítok.” Kiállított. Halála után – 2015- ben – a „Tejútról nézve.” Ugyanis ez volt a pozsonyi, jubileumi hommage kiállításának a címe.

 

 A Hommage Esterházy János festmény, szobor és a Szent István Pozsonyban című vándorkiállítás

 

Ha a Pozsonyi Magyar Galéria tevékenységét elemezzük, akkor nem hagyhatjuk említés nélkül azt a két gyűjteményünket, amelyekre valóban büszkék lehetünk, a Hommage Esterházy János festmény, szobor – és grafikai gyűjteményünket, s a Szent István Pozsonyban című vándorkiállításunkat, egyben gyűjteményünket.

 

Habár a két gyűjtemény összeállításánál, alkotók résztvételre való felkérésénél azt tapasztaltuk, hogy a globalizmus, a szélsőséges liberalizmus mentén alkotó képzőművészek elutasítóan vélekedtek az említett témakörökben, persze a gyűjtemények vándoroltatása, Kárpát-medence magyarjai azt igazolták vissza, hogy a magyar identitás alapja a kereszténység, s igenis van jelentősége annak, ha tiszta múltú képzőművészeink- saját, szabad művészi krédójuk gyakorlása mellett – ilyen témakörű kiállításokkal is megerősítenek hitünkben, megmaradásunkban, magyarságunkban.

 

2008 – Esterházy tárlat

 

A 2008-ban indított, ekkor először, itt ebben a teremben bemutatott Esterházy tárlat valóban akkor alakult gyűjteménnyé, amikor Budapesten a Szövetség a Közös Célokért társulás támogatásával az akkori Magyar Kultúra Alapítvány székházában a budapesti kulturális, politikai élet prominensei előtt mutattuk be nemcsak közönség, de szakmai sikert aratott tárlatunkat.

 

Ebben nagy szerepe volt Pogány Erzsébetnek, aki korábban Budapesten a Magyarok Világszövetségének védnöksége alatt szervezett közös tárlatokat az akkor a Szlovákiai Magyar képzőművészek Társasága számára, amelynek – fennállása idején – mi is tagjai voltunk.

 

Kalita Gábor, a Pozsonyi Magyar Galéria művészeti vezetője. Kép: Felvidek.ma

 

De a gyűjtemény későbbi vándoroltatásában nagy szerepet vállalt Martényi Árpád, a budapesti székhelyű Esterházy Emlékbizottság elnöke is, a Rákóczi Szövetség. Ennek az együttműködésnek is köszönhető, hogy a gyűjtemény a Kárpát-medencében, többek között a Felvidéken, Magyarországon,Erdélyben, Várvidéken, Csehországban, Lengyelországban, Szlovéniában is szerepelt – immár harmincöt alkalommal.

 

Számomra is megtisztelő volt például az, hogy a magyar megyei városokban  a megyéspüspökök mondták el köszöntőjüket  a kurátori beszámoló előtt. Többek között Spányi Antal esztergom-budapesti segédpüspök.

 

2010 – Szent István Pozsonyban

 

Hasonlóképpen jól szerepel magyarok lakta tájainkon a 2010-ben indított Szent István Pozsonyban című gyűjteményünk, amelyik jelenleg is vándorúton van, amelyet eddig 14 alkalommal állítottunk ki, többek között Erdélyben is, s a gyűjtemény Pozsonyi Magyar nagykövetség fogadótermeiben is kiállításra került Magyarország EU- s elnökségének hathónapos időszaka alatt.

 

A Pozsonyi Műtermek tagjaiként 2008-óta több évig működtettük sikeresen azt a Leonardo Galériát is, amely egy pozsonyi luxuséterem halljában tevékenykedett, ahol magyar és szlovák képzőművészek munkáit állítottuk ki. A galéria működtetésében a PMG mellett Hodúr Éva vállalt szervezői szerepet.

 

10 év, 95 tárlat

 

A tíz év folyamán összesen kilencvenöt tárlatot rendeztünk a Pozsonyi Magyar Galéria zászlaja alatt, s az egyéni csoportos kiállításaink alkalmával – ide számítva az anyaországi képzőművészeket is – száznégy alkotó bemutatkozását biztosítottuk. Ezt igyekeztünk itt a teremben hat ismertető panelon is bemutatni, ahol a dokumentációs fotók mellett időrendi sorrendben ismertetjük a kilencvenöt tárlatunk jegyzékét.

 

Negyvenkét alkotás a jubileumi kiállításon

 

A Jubileum-10 című évfordulós kiállításunk negyvenkét alkotása –  a tér adta lehetőségek keretén belül – egy szerény keresztmetszetet nyújt arról a summás alkotói igyekezetről, amely munkánkat kísérte egy-egy közös tárlat, egy-egy egyéni kiállítás, vagy emlékkiállítások munkáinak elkészítése folyamán.

 

A jelen jubileumi kiállításon összesen huszonkét képzőművész vesz rész alkotásaival, név szerint: Beőthy Elő Hajnalka, Csótó László, Dúdor Istv án, Gáspár Péter, Jaksics Ferenc, Kalita Gábor, Kántor János, Kovács Alexandra, Lőrincz Zsuzsa, Lábik János, Mag Gyula, Méry Beáta, Molnár B. Sándor, Nagy József, Nagy Zoltán, Nyilasi Tibor, Ősi Kovács Imre, Ölveczky Gábor, Simon M. Veronika, Soós Lilla, Stefunko Szabó Erzsébet, Tóthpál Gyula.

 

A magyarságot, megmaradást szolgáló célok

 

A 2013-ban Esterházy Emlékéremmel kitüntetett Pozsonyi Magyar Galéria intézménye csakis úgy volt képes ellátni feladatát, elérni tíz évvel ezelőtt kitűzött, a magyarságunkat, a megmaradásunkat szolgáló céljait, hogy mindig is támaszkodott a közösségi létre,  szakmai, szellemi, erkölcsi támogatóira, s nem utolsó sorban arra a hálás értő közönségre, amely hosszú éveken keresztül figyelemmel kísérte képzőművészeink munkáját, ezek jelenéseit, tárlatait. Tehát köszönet mindenkinek, aki munkánkat értő, érző figyelemmel kísérte, kiállításainkat jelenlétével is támogatta.

 

Kalita Gábor, a Pozsonyi Magyar Galéria művészeti vezetője  

 

10 év, 95 tárlat – A Pozsonyi Magyar Galéria kiállításainak jegyzéke

2006
Január 4 – 10.  – Pozsony, PMG  – Hommage József Attila c. kiállítás, amelynek keretében szlovákiai magyar képzőművészek emlékeztek a nagy magyar költőre /társszervezőkkel közösen szervezeve/

 

Január 12. – Február 29. – Pozsony, PMG – Kiállítás Csótó László, királyhelmeci  képzőművész válogatott – grafika, festett porcelán –  munkáiból. A kiállítást Kalita Gábor festőművész nyitotta meg

 

Március 14 – 27. – Pozsony, PMG – Mosonmagyaróvári fotóművészek – Medgyessy Imre, Rongits József, Rongits László – közös tárlata

 

Június 29 – július 31. – Pozsony, PMG –  Pozsonyi Műtermek- 2006, a szabad művészeti társulás tagjainak közös tárlata

 

Szeptember 7 – október 12. – Pozsony, PMG – Lábik  János /Párkány/ – Ecsettel a Duna-Garam-Ipoly mentén c. kiállítása. Köszöntőt mondott Szigeti László, miniszter

 

Október 9 – november 15. Pozsony, PMG – Schrantz György – Csallóközi nosztalgiák című kiállítása
Október 8. – 2007 január 1., Esztergom, Keresztény Múzeum, Régi képtár –a selmecbányai főoltár felszentelésének 500. évfordulója alkalmából rendezett hommage, közös tárlat. A tárlaton szereplő felvidéki képzőművészek névsora: Kalita Gábor, Nagy József, Schrantz György

 

November 30 – december 24. Pozsony, a PMG karácsonyi műtárgyvására – kortárs képző-és iparművészeti alkotások bemutatója

 

2007 – A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Március 20. – április 30.,  – Pozsony – PMG

 

Hommage a Kassák – 120 című jubileumi kiállításon szlovákia magyar képzőművészek emlékeztek műveiken keresztül az avantgard világhírű protagonistájára. A kiállítást Duba Gyula író nyitotta meg.

 

Május 18 – június 2.,  POZSONY – PMG

 

– a budapesti Olajág Keresztény Művészeti Társaság a „Vendégség“ című kortárs képző és iparművészeti kiállítás. Köszöntőt mondott Jelenits István, piarista
Június 7 – június 30., – Pozsony – PMG

 

Nagy Zoltán „Változásaim”  /festmény, grafika / című kiállítása. A kiállítást Kalita Gábor festőművész, szakíró nyitotta meg

 

Augusztus 3. – szeptember 2., – a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának Rondella kiállítóterme – a Pozsonyi Műtermek című kiállításon Nagy József, Jaksics Ferenc, Kalita Gábor, Nagy Zoltán, Schrantz György vett részt
Szeptember 24. – október 8., – Pozsony – PMG

 

Janiga József  „Fentről nektek” üzenem című emlékkiállítás méltató beszédeit Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke-, s Koncsol László író mondták el
Október 9. – november 5., –  Pozsony – PMG

 

Esztergomi Művészek Céhe képzőművészeti formáció közös tárlata – a tárlatot Kaposi Endre szakíró nyitotta meg

November 27. – december 14., – Somorja

 

Schrantz György „Az otthon melege – Somorjai emlékek” című kiállítása a PMG, A Csemadok Somorjai Alapszervezete, a Somorjai Művelődési Központ szervezésében – Köszöntőt mondott Pogány Erzsébet, a Csemadok helyi alapszervezetének alelnöke, a kiállítás kurátora: Kalita Gábor, festőművész

 

November 15. – december 15.,  Pozsony – PMG

 

Jaksics Ferenc – 70 című jubileumi tárlata a művész életpályájának, alkotói-, kiadói tevékenységének keresztmetszetét, illusztrációs munkásságát,  korábbi- s ma alkotott festményeit mutatta be. A kiállításhoz tartalmas katalógus készült a Pozsonyi Műtermek és az Ateliér Gábriel kiadásában.

 

 2008 – A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Január 17 – február 17., Pozsony – PMG – Peťovsky Pál és Peťovsky Flóra Két generáció című fotókiállítása

 

Március 9 – március 21., Egyházgelle, a Pozsonyi Műtermek tagjainak résztvétele a Magyar szabadságharc és forradalom című kiállításon

 

Március 15 – április 15., Pozsony – PMG – a budapesti Olajág Keresztény Művészeti Társaság Forrás című, kortárs képző –és iparművészeti kiállítása

 

Május 15 – június 15., Pozsony – PMG – Hommage Esterházy c. kiállítás, mely alkalomból felvidéki magyar képzőművészek emlékeztek Esterházy János mártírra. A kiállításon Duray Miklós mondta el köszöntő beszédét, a kiállítást Kalita Gábor, a PMG művészeti vezetője nyitotta meg
Május 22 – június 24., Pozsony – Leonardo Galéria

 

Három szemszög c. tárlata,a PMG társrendezésében. Kiállító művészek: -Jaksics Ferenc, Kalita Gábor, Schrantz György

 

Július 10 – augusztus 22., Pozsony – PMG – Béda Attila,  -ex librix –és Végh Dezső  -kis-plasztika- tárlata

 

Szeptember 11 – október 7., Pozsony – PMG – Kalita Gábor, patina című retrospektív / 1978 – 2008 / kiállítása. A tárlatot Duba Gyula író nyitotta meg

 

Október 14 – november 5., Pozsony – PMG – Tízéves a Pozsonyi Műtermek c. jubileumi emlékest, melynek keretén belül került megrendezésre a Hommage a Kempelen c.tárlat

 

Október 23 – november 15., Pozsony – Leonardo Galéria Schrantz György – Tükör és tükröződés c. kiállítása a PMG társrendezésében

 

November 6 – december 3., Pozsony – PMG – Simon M. Veronika /Székesfehérvár/  Bemutatkozás c. retrospektív tárlata, s Esterházy portréjának ünnepélyes átadása az Esterházy gyűjtemény gazdagítására
December 4 – 30., Pozsony – PMG – Lőrincz Zsuzsa festőművész /Prága/ Monotypiák c. tárlata. A kiállítást Farkas Veronika művészettörténész nyitotta meg

 

December 8 – 22., Budapest  – Budai Vár, Magyar Kultúra Alapítvány székháza –A Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény –és grafikai gyűjteményének bemutatója. Köszöntőt mondott Hazl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, s az Esterházy Emlékbizottság elnöke Martényi Árpád. A kiállítást Kalita Gábor, a PMG művészeti vezetője nyitotta meg

 

 2009 – A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Február 3 – 15., Pozsony – PMG – A magyar nép épített öröksége Horvátországban. Közös rendezésben Magyarország Pozsonyi Kulturális Intézetével

 

Február 5 – 19., Tatabánya – a PMG Hommage a Esterházy János gyűjteményének bemutatója a Tatabányai Vendéglátóipari Szakközépiskolában. A kiállítást Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke nyitotta meg
Február 23 – március 20., Budapest: – a PMG Hommage Esterházy János kortárs gyűjteményének bemutatója a Ballasi Intézet Márton Áron Szakkolégiumi Igazgatóságának Galériájában
Március 5 – április 2., Pozsony – PMG:  Kocsis Ernő festőművész kiállítása / festmény-grafika  / A kiállítás házigazdája: Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke

 

Március 13 – április 16., Komárom – Limes templom-galéria:   a PMG Hommage a Esterházy János festmény-, szobor –és grafikai gyűjteményének bemutatója. Köszöntőt mondott Farkas Veronika, művészettörténész

 

Május 4 – június 25., Pozsony – PMG: a budapesti Olajág Keresztény Művészeti Társaság képző-és iparművészeti kiállítása

 

Május 14 – június 25., Pozsony –Leonardo Galéria – A PMG és a Pozsonyi Műtermek rendezésében Godány Sándor és Kalita Gábor  „Tavaszi anzix” című festmény kiállítása

 

Július 9 – 28., Pozsony – PMG Simek Viktor, Szülőföldem Zoboralja című festmény kiállítása

 

Július 30 – szeptember 15., Pozsony – PMG  – Dúdor István „Élnem kell” című emlékkiállítás a festőművész, grafikus nem megélt,  hatvanadik évfordulójának alkalmából. Beszédet mondott A. Marton Gyula, a vándorkiállítás gondnoka

 

Szeptember 17 – október 5., Pozsony – PMG Schrantz György grafikai tárlata. A kiállítást Hodúr Éva nyitotta meg

 

Október 11 – november 10., Ipolynyék – a PMG Esterházy gyűjteményének kiállítása az Esterházy János mellszobor leleplezésének alkalmából. Az eseményen számos személyiség, s Esterházy János lengyelországban élő hozzátartozói vettek részt

 

Október 29 – november 25., Pozsony – PMG

 

A Rimaszombati Koós István „XXI. c. I.”  című festmény-kiállítása

 

November 13 – december 31., Ipolyság –  a PMG Hommage Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének a bemutatója a Menora Saag Artis kiállító termében.  Köszöntőt mondott Kutak Adrien, keramikus, a kiállítást Pálinkás József múzeum igazgató nyitotta meg

 

November 26 – december 31., Pozsony – PMG

 

– a Pozsonyi Műtermek tagjainak, s az általuk meghívott vendég művészek Karácsonyi nocturno című kiállítása. A kiállítást Duba Gyula, Madách-díjas író nyitotta meg

 

2010 – A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Március 5 – 31., – Felsőőr, /Ausztria –Burgenland/ –  a PMG Hommage a Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének bemutatója. A kiállítást Csehi József, az Esterházy gyűjtemény magyarországi vándoroltatásának gondnoka nyitotta meg

 

Június 3 – július 3., Pozsony – PMG  – Szent István – Pozsonyban című, a Pozsonyi Műtermek tagjainak-, s az általuk meghívott vendég művészek hommage kiállítása

 

Július 3 – 30., Budapest – Erdős Renée Ház

 

Hommage a Esterházy János – a PMG gyűjteményének bemutatója.  Üdvözlő beszédet mondtak: Szelepcsényi Sándor, helyi képviselő és helytörténész, Ádám Ferenc, az Erdős Renée Ház igazgatója, a kiállítást a tárlat kurátora, Kalita Gábor nyitotta meg

 

Augusztus 20 – szeptember 21., Nagybánya – Millenius 2 kiállítóterem:  válogatás a PMG Szent István Pozsonyban c. gyűjteményéből – közös tárlat

 

Augusztus 18 – szeptember 14., Tornalja – Madárterem – a PMG szent István Pozsonyban c. gyűjteményének bemutatója, amelyet A.Marton Gyula, a tornaljai Madárterem Galéria vezetője nyitott meg

 

Szeptember 16 – október 2., Rozsnyó – a Csemadok JB nagyterme – a PMG Szent István Pozsonyban c. gyűjteményének bemutatója

 

Október 5 – 16., Kassa – Márai stúdió – a Szent István Pozsonyban című gyűjtemény bemutatója, melyet A. Marton Gyula nyitott meg

 

Október  18 – november 25., Királyhelmec – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Szent István Pozsonyban című gyűjtemény bemutatója

 

November 18 – December 31 – Szombathely – Savaria Múzeum – Esterházy János emlékére – válogatás a PMG gyűjteményéből

 

November 23 – december 31., – Pozsonyi Casino – Schrantz György „Képletek nélkül” című kiállítása – társrendezésben a PMG- vel. A tárlatot  Kalita Gábor, a kiállítás kurátora nyitotta meg

 

November 28 – december 10., Nagytárkány  – Városi Kulturális Központ – Szent István Pozsonyban című gyűjteményes kiállítás

 

December 12 – 31., Szepsi – Inkubátor club – a PMG Szent István Pozsonyban című gyűjteményének bemutatója

 

2011 –  A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Január 13 – június 31., – Magyarország Pozsonyi nagykövetségének díszterme – A PMG Szent István Pozsonyban című gyűjteményének bemutatása Magyarország EU-s elnökségének  időtartama alatt. Köszöntőt mondott Szabó József, a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa, a kiállítást Heizer Antal, Magyarország pozsonyi nagykövete nyitotta meg a felvidéki magyar közélet előljárói, &nbs p;a meghívott vendégek, s a Pozsonyi Műtermek tagjainak, Nagy József, Jaksics Ferenc, Kalita Gábor, Schrantz György, Könözsi István résztvétele mellett.

 

Január 21 – február 20., – Zalaegerszeg – a PMG Hommage a Esterházy János festmény -és grafikai gyűjteményének bemutatója

 

Február 3 – március 31., Pozsony – PMG – Nagy József grafikus, illusztrátor, festőművész gyűjteményes kiállítása – az alkotó születésének 85-ik születésnapja alkalmából. A kiállítást Kalita Gábor,  a tárlat kurátora méltatta, nyitotta meg

 

Február 2 – március 1., – Sopron –  Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum aulája – a PMG Hommage a Esterházy János festmény –és grafikai gyűjteményének bemutatója. A kiállítást Duray Miklós mutatta be beszédében,s nyitotta meg a tárlatot

 

Március 1 – 22., – Pozsony – Magyarország Kulturális Intézete – a PMG Hommage a Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének bemutatója. A mártír életútját Molnár Imre történész méltatta, a kiállítást Kalita Gábor festőművész nyitotta meg

 

Március 13 – 27., Egyházgelle – Közös kiállítás a „Magyar Szabadságharc tiszteletére” címmel a helyi Kultúrházban – a PMG társszervezésében, ahol a Pozsonyi Műtermek tagjai is kiállították elkötelezettségükről számot tevő alkotásaikat

 

Március 14 -31., Kassa – Pasztorációs Központ – a PMG Hommage a Esterházy János festmény -és grafikai gyűjteményének tárlata az Esterházy mellszobor avató ünnepsége alkalmából

 

Június 16 – július 5., – Pozsony, a Pozsonyi Casino közösségi terme – Fecsó Szilárd /Kassa/ „Hamuszín egek” festmény-kiállítása

 

Július 20 – augusztus 3., Pozsony – PMG

 

A  Lővei Krisztína /Szentendre/ és Vincze László /Esztergom/ festmény-kiállítása

 

Szeptember 18 – október 19., – Esztergom – Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi –és Konferencia Központ – Ars Sacra fesztivál – a PMG „Szent István Pozsonyban” című gyűjteményének  bemutatója

 

Október 6. – november 30., – Lendva /Szlovénia/ – Bánffy Központ – a PMG Hommage Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének bemutatója

 

November 25. – december 31., – Nagykanizsa – Képzőművészetek Háza – a PMG Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének a bemutatója

 

December 8. – 31., Pozsony – PMG – „Jubileum -5” című tárlat, a Pozsonyi Magyar Galéria fennállása ötödik évfordulójának tiszteletére – Szlovákia magyar képzőművészek közös, adventi jellegű tárlata. Köszöntőt mondott Duba Gyula író

 

2012 – a PMG kiállításainak jegyzéke

 

Január 10. – Február 15.,  –  Pozsony – PC – Nagy Ágota „ Színek, formák és hangulatok” című kiállítása a Pozsonyi Casino és a PMG közös rendezésében

 

Január 11 – 30., – Kaposvár–Agora – a PMG „Hommage Esterházy János gyűjteményének a bemutatója

 

Február 10. – Március 12., –  Veszprém – Szalézium –   „Hommage a Esterházy János”  – válogatás a Pozsonyi Magyar Galéria gyűjteményéből, köszöntőt mondott dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek

 

Március 15 – 27., – Gelle – a PMG Hommage a  Esterházy János gyűjteményének bemutatója a Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége alkalmával Gelle község önkormányzata és a Pozsonyi Magyar Galéria szervezésében

 

November 13. – január 31 – Pozsonyi Casino

 

–   a Pozsonyi Műtermek kamara kiállítása a PC és a PMG szervezésében a „Bemutatkozik a Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulás” program keretén belül

 

2013 – A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Január 8-25., –  Budapest XII.kerület Hegyvidéki önkormányzat – a PMG Hommage gróf Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének a bemutatója. Köszöntőt mondott Fonti Krisztína alpolgármester, a tárlatot Martényi Árpád nyitotta meg

 

Február 28 – március 10 – Rómer Flóris Művészeti és történelmi múzeum – Rómer terem

 

A PMG Hommage gróf Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményének bemutatója. A kiállításon Pápai Lajos megyéspüspök mondott köszöntő beszédet.

 

Március 5 –április 1. – Pápa – Sárvári Nádasdi vár galériája – Emlékezés Esterházy Jánosra – válogatás a PMG gyűjteményéből. A kiállítást Martényi Árpád nyitotta meg, a gróf életét Csehi József, a Rákóczi Szövetség szombathelyi elnöke mutatta be

 

Április 11 – május 30., – Pozsony – PMG

 

Zsombori Erzsébet képzőművész selyemfestmény tárlata. A kiállítás kurátorai:  Nagy Katalin és Hartai János

 

Április 13 – 31., Ráckeve – Savoyai Kastély és Kongresszusi Centrum díszterme

 

Kalita Gábor festőművész és közíró retrospektiv tárlata. A kiállítást Krepsz Ágnes Művészeti díjas költő, képzőművész nyitotta meg

 

Május 1 – 15., – Szczawnica – Lengyelország

 

Esterházy János emléktábla avatás alkalmával került bemutatásra a PMG Esterházy gyűjteménye. A kiállítást Gyurcsík István, varsói magyar nagykövet nyitotta meg, a gróf életpályáját Martényi Árpád, a Rákóczi szövetség alelnöke mutatta be

 

Május 15 – 29., Budapest – Gesztenyéskert – MOM Kulturális Központ kiállító terme

 

Esterházy János gesztenyéskerti szobrának felavatása alkalmával került bemutatásra a PMG Esterházy gyűjteménye, melyet Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere nyitott meg. A kiállításon ünnepi beszédet mondott Áder János, Magyarország elnöke

 

Augusztus 23 -szeptember 20., -Székesfehérvár

 

Öreghegyi Közösségi Ház

 

A Székesfehérvári Királyi Napok alkalmával a PMG bemutatta A Szent István Pozsonyban című gyűjteményét. Köszöntőt mondott Spányi Antal, megyés püspök, a kiállítást megnyitotta Kalita Gábor, a PMG művészeti vezetője

 

2014 – a PMG kiállításainak jegyzéke

 

Április 3 – május 20., Székesfehérvár – Öreghegyi Közösségi Ház

 

Hommage a gróg Esterházy János – válogatás a PMG festmény és grafikai gyűjteményéből. Köszöntőt mondott Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármester, a kiállítást megnyitotta Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke. Molnár Imre történész Esterházy János boldoggá avatásának lehetőségeiről értekezett

 

Július 9 – 13., – Martos – Zsittnyan István Kultúrház

 

A Martosi Szabadegyetem keretén belül a PMG bemutatta a Hommage Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményét. Köszöntőt mondott Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a kiállítást megnyitotta Kalita Gábor, a gyűjtemény kurátora, a PMG művészeti vezetője

 

December 3 – január 30., Pozsony – PMG

 

A Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulás „Karácsonyi Nocturno” című kiállítása – adventi gyertyagyújtással. A kiállítás keretén belül Jégh Izabella, a Csemadok Pozsony város alapszervezeteinek elnöke emlékezett Nagy József képzőművészre, az örökös Csemadok tagra, aki haláláig a Pozsonyi Műtermek tagja volt. Az összejövetelen Dunajszky Géza pedagógus, helytörténész bemutatta Mag Gyula szobrászművész, a Pozsonyi Műtermek tagjának azt a szobortervezeteit, melyek egyik változatát a későbbiek folyamán a pozsony-ligetfalui tömeggyilkosság áldoz atainak emlékére állítanak fel.
2015 – A PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Március 20 – április 30., – Budapest – Polgárok Háza

 

A „Pozsony bemutatkozik” című rendezvényen, ahol Pozsonyi művészek, helytörténészek mutatták be előadásaik keretén belül Pozsonyt, ez alkalommal pozsonyi képzőművészek is – Nagy József, Nagy Zoltán, Kovács Alexandra, Kutak Adrien, Soós Csilla, Kalita Gábor, Lőrincz Zsuzsa, Jaksics Ferenc – bemutatták műveiket. A kétszáz érdeklődő előtt Trznadel Angéla  a Polgárok Házának műsor igazgatója mondta el köszöntő beszédét, a kiállítást megnyitotta Kalita Gábor, a Pozsonyi Műtermek kurátora

 

Május 14 – június 15.,  –  Pozsony – PMG

 

László Dániel Budapesti képzőművész Mária Út című tárlata, melynek képeit vándorlása alkalmával festette. A tárlat felvidéki gondnoka Méhes Richárd volt, a kiállítás anyagát értékelte, bemutatta, Kalita Gábor

 

Június 5 – 24.,  – Léva –  Reviczky Ház

 

A PMG Hommage Esterházy János gyűjteményének bemutatója. A kiállítást Martényi Árpád, a budapesti székhelyű Esterházy Emlékbizottság elnöke

 

Június 27 – július 30., Prága – Balassi Intézet –Prágai Magyar Intézet

 

A Koexistencia Közhasznú Társaság a Visszaadni Esterházy Jánosnak becsületét cím alatt megrendezett konferencia keretén belül a PMG bemutatta Esterházy gyűjteményét. A kiállításon jelen volt Duray Miklós, közíró és politikus, Pető Tibor Magyarország prágai nagykövete, Kocsis László, a Prágai Esterházy emlékbizottság elnöke, s más személyiségek. A kiállítást a gyűjtemény kurátora, Kalita Gábor nyitotta meg

 

Október 1 – 30., Pozsony –Pozsonyi Casino

 

A PMG és a PC közös rendezésében bemutatásra került a „Tejútról nézve” című, a világhírű festőművész Szász Endre emlékkiállítása, amelyet  özvegye Szászné Hajdú Katalin állított össze. A kiállítást kurátora Kalita Gábor volt, a művész életútjával kapcsolatos, a művész özvegyével való  beszélgetést Institoris Sándor vezette, háznagy Agalarev Éva volt

 

November 5 – december 31., Léva – Reviczky Ház

 

„Patina 50” cím alatt mutatta be szülővárosában 65.-ik születésnapján a Pozsonyban élő festőművész, közíró ötven évnyi alkotói termését egy retrospektív kiállítás keretén belül. Köszöntőt mondott Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke

 

November 22 – 29., – Brünn – Történelmi Városháza

 

A PMG és a Cseh –és Morvaországi Magyarok Szövetsége Brünn-i alapszervezete szervezésében került bemutatásra a Hommage Esterházy János festmény és grafikai gyűjtemény. Köszöntőt mondott a CsMMSz elnöke Fazekas Mónika, a kiállítást a tárlat kurátora, Kalita Gábor nyitotta meg

 

2016 – a PMG KIÁLLÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

 

Március 11 – május 31., Ipolyság Simonyi Lajos galéria

 

Patina- 50 címmel került bemutatásra Kalita Gábor festőművész, közíró retrospektív kiállítására, ahol az alkotó ötven év művészi termését mutatta be a helyi értő közönségnek. A művész életpályáját Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum igazgatója méltatta. A tárlatnyitó részét képezte az a beszélgetés, melynek központi témája a Pozsonyi Magyar Galéria ernyőszervezetet alkotó malasztos ténykedése, s a magyar közösségi lét volt.

 

Augusztus 21 – október 2., – Ipolyság

A PMG „szent István Pozsonyban” című tárlat bemutatója, mely az Ipolysági Szent István Napok keretén belül került megrendezésre. Az eseményen köszöntőt mondott Csáky Pál, EU parlamenti képviselője, a tárlatot Pálinkás Tibor galéria-vezető nyitotta meg a történelmi Városháza dísztermében

 

November 23 – december 15., – PMG – Pozsony

 

A Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulás, a Csemadok Pozsony Óváros-i alapszervezete, a Szövetség a Közös Célokért társulás , a Posonium Polgári Társulás szervezésében „Jubileum – 10” címmel került sort a Pozsonyi Magyar Galéria jubileumi tárlatának, a Pozsonyi Műtermek tagjainak és vendégművészeinek közös, retrospektív tárlatára. A kiállítás része az a fotó -és dokumentum bemutató, amely segítségével az érdeklődő végig kísérheti az 2013-ban Esterh&a acute;zy emlékéremmel kitüntetett PMG 95 kiállítását, ténykedését, a magyar megmaradásért folytatott felelős kulturális tevékenységét – emlékező, emlékőrző tárlatai megrendezése révén.

 

A jubileumi tárlatot Duba Gyula író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja nyitotta meg, a tárlat kurátora Kalita Gábor festőművész, közíró részletesen ismertette a PMG tíz éves tevékenységét. A tárlat háziasszonya a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója Pogány Erzsébet volt, mely társulás nagyban hozzájárult a galéria anyaországi kiállításainak, kapcsolatainak egyengetéséhez, kiépítéséhez.

 

A PMG nyomán szerkesztette,

 

Körkép.sk

 

Nyitókép: Felvidek.ma


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »