Jóváhagyták a Rimaszombati járás Fejlesztési Tervét

Jóváhagyták a Rimaszombati járás Fejlesztési Tervét

Nyitókép: nro.vicepremier.gov.sk

Az illetékes minisztérium (MIRRI) pár hete jóváhagyta a Rimaszombati járás Fejlesztési Tervét (FT). Az ötéves időszakra szóló Fejlesztési Terv javaslatát a Rimaszombati Járási Hivatal (JH) dolgozta ki. A javaslat kidolgozásáról és arról, hogy milyen feladatok várják a hivatalt az elkövetkező időszakban JUDr. Peter Pavlíkkal, a Járási Hivatal elöljárójával beszélgettünk.

 

Mit tudhatunk a járás gazdasági és szociális állapotáról?

A Rimaszombati járás huzamosabb ideje a megye legelmaradottabb járásai közé tartozik. Legfőbb bizonyság erre a munkanélküliségi ráta, amely 20,22% és a legmagasabb az országban. De beszélhetünk más mutatókról is, mint például a produktív korban levő népesség alacsony részaránya, az alacsony műveltségi szintű munkaerő nagy száma, a nagyobb gazdasági egységek alacsony száma, de említhetjük a tanulóink mért tanulmányi színvonalának az alacsony voltát is.

 

Törvény született a legelmaradottabb járások fejlesztéséről.

Itt vissza kell mennünk kicsit az időben. A szlovák parlament 2015-ben törvényt hozott (336/2015 Z.z.) a legelmaradottabb járások gazdasági és szociális fejlesztésének szükségességéről. A járások fejlesztése akcó-tervekben és az éves operatív programokban lett konkretizálva ötéves tervezési időszakra, 2021-ig. A mi esetünkben az Akció-Terv 2300 új munkahely kiteremtését írta elő, ami a munkanélküliségi ráta 5%-os csökkentésének felelt meg. Ezek a feltételek 2021 végére teljesültek is, mint ahogy kimerítettük az állami költségvetésből az erre szánt 6 millió eurót is.

 

Mit jelentenek ezek a számok a járás szemszögéből?

A járásunk szemszögéből is ugyanazt mondhatjuk, amit az Állami Számvevőszék megállapított az egész program kiértékelésekor. A törvény által megszabott feltételek és a kivitelezésük nem volt eléggé hatékony a ténylegesen kiteremtett munkahelyek tekintetében, a régiófejlesztés tulajdonképen csak a járásra koncentrálódott, nem mindig vette figyelembe az egész régió tulajdonságait és még sorolhatnánk. Ezért az ötéves programozási időszak végeztével a parlament novelizálta a törvényt (356/2021 Z.z.).

 

Hogyan lehetne jellemezni az új törvényt?

Az új törvény figyelembe veszi az elmúlt időszak hiányosságait és 2026-ig új ötéves tervezési időszakot szab meg. Újra fogalmazta az elmaradott járások jellemzését, amely szerint járásunk ismét a legrosszabb mutatókkal rendelkezik. Az elmúlt időszak kettős fejlesztési dokumentuma – úgymint az akció-terv és az éves operatív programok – helyett az új időszakra egy dokumentum kidolgozását rendelte el, ez pedig a járások Fejlesztési Terve.

 

Hogyan alakult ki a Fejlesztési Terv?

Hírdetés

A Fejlesztési Terv-javaslatát a Járási Hivatalnak kellett kidolgoznia. Alapul szolgáltak a megye és a fejlesztési minisztérium (MIRRI) által korábban kidolgozott és jóváhagyott területi fejlesztési dokumentumok (IÚS). Ezek kidolgozásában tevékenyen részt vettek a mi szubjektumaink is, úgymint az önkormányzatok, vállalkozók, iskolák, de a harmadik szektor is jelentősen kivette a részét a munkából. Sok fejlesztési tervezet gyűlt össze, amelyek hasznosak voltak a járás Fejlesztési Tervének az összeállításánál, amelyet a fejlesztési minisztérium (MIRRI) jóvá is hagyott.

 

A járási Fejlesztési Tervről:

A MIRRI által jóváhagyott Fejlesztési Terv a járásunkban 4 stratégiai céllal, prioritással számol:

Realizálására mintegy 5,54 millió eurót szán az állami költségvetés. Fő feladatait számokban a következőképen határozta meg:

76 munkahely megteremtése (ezeknek a ténylegesen munkahelyet igénylők közül kell lenniük)

62 munkahely megteremtése (a hátrányos helyzetű igénylők közül)

Ebben az évben 50 munkahely megteremtését írja elő, erre 1.978 millió eurót irányoz elő.

Ki irányítja a jóváhagyott Fejlestési Terv végrehajtását?

A járásban a Fejlesztési Tervezet végrehajtását az Igazgatási Bizottság (IB) végzi, a minisztérium metodikai irányelvei szerint kidolgozott és jóváhagyott statútum alapján. Az IB a Fejlesztési Terv része, kidolgozza a kiírásokat, a jogosult pályázóktól begyűjti a pályázatokat, kiértékeli őket és felterjeszti jóváhagyásra a minisztériumba. A jóváhagyás után követi a végrehajtás menetét.

 

Dolgozik már a bizottság?

Az Igazgatási Bizottság elkezdte a munkát, volt is már egy ülése amely megszabta az feladatokat erre az évre. A feladat, hogy a szükséges határidőket figyelembe véve év végére meg legyenek kötve a szerződések a nyertes pályázókkal. Nem kis feladat, de teljesíthető. A Járási Hivatal a napokban fogja közzé tenni a kiírásokat, amelyek a JH honlapján követhetők lesznek az érdeklődők számára.

 

Nyilvános az Igazgatási Bizottság összetétele?

Az Igazgatási Bizottság a Fejlesztési Terv része, így nyilvánosságot élvez. Összetétele a következő:

 

Köszönöm a beszélgetést!

Mede Géza

Kép: A szerző felvétele


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »