Jogerős ítélettel a plágium ellen

Jogerős ítélettel a plágium ellen

Egy lépéssel közelebb kerülnek az egyetemek a jogtalanul megszerzett egyetemi címek megvonásához.

Martina Lubyová oktatási miniszter szerint az akadémiai címek elvesztésétől azoknak kell tartaniuk, akik jogtalanul szerezték meg titulusukat. 

A szabályozás az „aki megítélte, az vonhatja meg” elven alapulna úgy, hogy az egyetem nevében a rektorok járnak el egy bizottság ajánlására. A módosítás kidolgozásánál cseh szomszédunktól inspirálódott az oktatási tárca. Ott egy héttagú bizottság dönt a címek megvonásáról, mely az adott egyetem professzoraiból, és a diákok egyik képviselőjéből áll fel. A tárca azt javasolja, hogy a hazai bizottság kialakítását törvény szabályozza úgy, hogy az egyetemi oktatók és a diákok képviselője mellett egy jogász is helyet kapjon a szintén héttagú bizottságban. 

Jogerős bírói döntés kell 

A módosítás pontosan meghatározza mikor vonható meg egy-egy cím. „Két körülményt oldunk a módosító javaslatban. Az egyik, amikor valaki szándékosan törvénysértést követ el, például azzal, hogy megsérti a szerzői jogokat és ezért jogerősen elítélték. Ha beigazolódik, hogy a törvénysértés összefügg valamely címének megszerzésével, akkor az egyetem dönthet a titulus megvonásáról. A másik eset, amikor a szakdolgozat vagy a doktori értekezés valódi szerzője egy másik személy” – magyarázza Martina Lubyová. A tárcaközi egyeztetés során – az egyetemek javaslatára – bedolgozták a javaslatba, hogy a vitathatóan megszerzett címeket önként visszaadhatják az érintettek. Ezekre egyébként a jelenlegi szabályozás alapján nincs lehetőség. 

A régi diák megúszhatja 

Hírdetés

A címek megvonására különböző kritériumok vonatkoznak. Visszamenőleg a törvénysértés elévülésétől is függene a cím megvonása. „A legsúlyosabb a szerzői jog megsértése, melynek elévülése 20 év. A plágium törvénysértés, az egyetem ilyen esetben is csak jogerősbírói döntést követően léphet” – mondta a tárcavezető. Akkor nincs szükség bírói döntésre, ha a munkát egy másik személy írta, a jogrendünk alapján ez ugyanis nem törvénysértés. 

A jelenlegi és a jövőbeni egyetemistákra hosszabb időtartam vonatkozna, tőlük tehát évekkel később is megvonhatnák a címeket. Lubyová hangsúlyozta, a címmegvonás a végső lépés. A munkákat a jelenleg alkalmazott ellenőrző rendszer segítségével továbbra is át kell világítani. A tárcavezető szerint a módosítás nem avatkozik be a felsőoktatási intézmények szuverenitásába, a képzés minőségéért és a címek megítélésének feltételrendszeréért továbbra is az egyetemek felelnek majd. 

Az ellenzéki képviselők többsége elfogadhatónak tartja a tervezetet, ugyanakkor látni szeretnék a módosító javaslat végső verzióját. 

Dankóról ma döntenek 

A módosító javaslat kidolgozását az Andrej Danko (SNS) házelnök kisdoktori munkája körül kirobbant botrány inspirálta. Danko munkáját átvilágította a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem, mely ma hozza nyilvánosságra a vizsgálat eredményét. A sajtó hetekkel korábban kiderítette, hogy az SNS elnöke 20 évvel korábban öt tankönyvből másolta össze kisdoktori értekezését. Danko azt állítja, hogy a kompiláció akkor megengedett volt. 

A vizsgálat eredményének nincs jelentősége, Danko – a jelenlegi joghézag miatt – többször kétségbe vonta a bizottság felállításának törvényességét, és többször kijelentette azt is, nem távozik posztjáról, és kisdoktori titulusát is megtartja. 


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »