Jogállamban a közszolgálati médiaszolgáltató nem írhatja felül a Törvényhozó …

Jogállamban a közszolgálati médiaszolgáltató nem írhatja felül a Törvényhozó akaratát. Nálunk megteheti!

Dobos Menyhért vezérigazgató felülírja a Törvényhozó akaratát!

A reális zöldek véleménye nem releváns! (Dobos Menyhért vezérigazgató)

Gulyás Gergely a Törvényalkotási bizottság elnöke nem így gondolta.

Áder János köztársasági elnök megfontolásra vissza küldte megfontolásra az Országgyűlésnek a szélkerék növekmény befagyasztásról szóló törvény tervezetet.

2020 – ban az LMP változatlanul szajkózza az ostobaságát. Nem az a baj, hogy a közszolgálat hírértéket ad az LMP szajkózásnak, hanem az, hogy a reális zöldek sikeres lobbi tevékenységének nem adott.

Az alábbi törvényi elvárásnak a reális zöldek eleget tesznek:

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint „Az Smtv. 13. §-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (…) a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. (…) hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, January 24, 2020 7:25 AM
To: ‘Közönségszolgálat’; ‘[email protected]
Cc: ‘Dobos Menyhért’; ‘Nagy Katalin’
Subject: Észrevétel 1

Hírdetés

„Jó Reggelt Magyarország” c műsor, Hírértéket adott az LMP kezdeményezésének, a Kormány szélkerekek melletti lobbizásának.

A reális zöldek lobbi tevékenységének a nem adtak hírértéket.

Reális Zöldek lobbi tevékenységéről Gulyás Gergely a Törvényalkotási bizottság elnöke, 2016-ban:

(Áder János köztársasági elnök 2016-ban hasonlóan vélekedett, mint napjainkban az LMP. Ennek okán feltételezik a reális zöldek, hogy Budapest és 10 vidéki város elvesztésének meg vannak felelősei, nem csak a FIDESZ soraiban meglévő Illés Zoltán egykori követői, hanem a közszolgálat is felelős.)

A REÁLIS ZÖLDEK sikeres lobbi tevékenysége:

Nem növeljük a hazai szélerőmű kapacitást!

A REÁLIS ZÖLDEK sikeres lobbi tevékenysége: Nem növeljük a hazai szélerőmű kapacitást!

Országgyűlés Törvényalkotási bizottság 2016. december 8-án sorra került ülésének a jegyzőkönyvéből derül ki.

Áder János köztársasági elnök a szélkerekek növekmény teljesítményének a befagyasztásról az Országgyűlés által a villamos energia törvény módosítását megfontolásra vissza küldte az Országgyűlésnek.

Részlet a TAB jegyzőkönyvéből:
ELNÖK: Köszönöm. Még arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Juhos László elnök úr, a Reális Zöldek elnöke fordult hozzám levélben, és jelezte a levelében, hogy egyetért az Országgyűlés által elfogadott törvénnyel, és amellett kívánna felszólalni, hogy változatlan formában fogadja el ezt az Országgyűlés. Viszont miután a házszabály ezt nem teszi lehetővé, ezért csak ismertetni tudom az elnök úr levelét, aki egyébként itt ül a bizottság ülésén is. Mindenesetre a Reális Zöldek elnökének ez a véleménye a törvénnyel kapcsolatosan.

1612081 by Reálzöldek Reális Zöldek Klub on Scribd

Dobos Menyhért úr szerint a reális zöldek véleménye nem releváns!


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »