Jézus tanítása szerint szeretni, tenni a jót és imádkozni – Szent Miklóst ünnepelték Nyíregyházán

Jézus tanítása szerint szeretni, tenni a jót és imádkozni – Szent Miklóst ünnepelték Nyíregyházán

A nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház búcsúi ünnepét december 5-én tartották. Csodatévő Szent Miklós püspököt nemcsak a székesegyház, hanem a Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjeként is kiemelt tisztelet övezi. A róla elnevezett egyházmegyei díjat idén Grunda János egyházmegyés pap és Fedor László főorvos vehette át Szocska Ábel megyéspüspöktől a szertartás után.

A Nyíregyházi Egyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Szent Miklós-díjat 2018-ban alapították. Az egyházmegye minden évben megbecsülését fejezi ki általa egy papjának és egy civil hívőnek, akik munkásságukkal Szent Miklós szellemiségében járulnak hozzá az egyházmegye krisztusi működéséhez.

Grunda János egyszerű, szerény körülmények között, de boldog, derűs szeretetben élő, hatgyermekes vasutas család elsőszülött fiaként látta meg a napvilágot. Ajakon született, így „születésileg” is a Nyíregyházi Egyházmegye az otthona.

Hivatása alakulásában a család hitélete mellett meghatározó volt néhai parókusa, Korpos Andor atya személye és a győri bencés gimnázium közege is. Papnövendék volt, amikor elveszítette édesapját; legidősebb gyermekként elöl járt fiatalabb testvéreinek felelős, támogató szeretetében is.

Tanulékony lelkével, a Szentlélek kegyelmével együttműködő, dolgos elkötelezettségével papi szolgálatának első percétől igyekezett a legtöbbet kihozni magából. Gyümölcsöző lelkipásztori szolgálata mellett – időközben megszerzett pedagógiai diplomáját is kamatoztatva – meghatározó szerepet töltött be a jövő görögkatolikus nemzedékeinek nevelésében is.

A Nyíregyházi Egyházmegye megalakulásakor Kisvárdán végzett kiemelkedően szép szolgálatot az egyházközségi élet felpezsdítésével és a helyi oktatási intézmények beindításával. Az egyházmegye vezetésében előbb pasztorális referensként, majd vagyonkezelőként és ökonómusként kapott felelősségteljes megbízatást. Tehetségét és szolgálatkészségét egyaránt jelzi az a rugalmasság, amellyel az eltérő szakmai területek vezetését vállalta, s ahogyan e kihívásokat alázattal teljesítette. Az utóbbi esztendőkben – nyírpazonyi parókusi szolgálata mellett – az egyházmegye oktatási-nevelési tevékenységét vezette, innovatív, maradandó eredményeket elérő, fiatalos lendülettel.

Grunda János atya szentlelkes bátorsággal végzett papi tevékenységében párosul a jövőbe vetett, álmodni merő bizalom és a két lábbal a földön álló realitás; döntéseiben, tanácsaiban mindig a bölcs józanság vezeti, a legnehezebb helyzetekben is derűs nyugalommal találja meg az optimális megoldásokat. Higgadt, megértő, ugyanakkor az ügyért mindig lelkesedni tudó, példás papi egyéniség. Gyermekei nevelésében, és családja egyházban való szerepvállalása miatt is mintát láthatunk benne – hangzott el a laudációban.

Fedor László főorvos mondhatni az anyatejjel szívta magába a hitet és a görögkatolikus identitást. Nem csupán szülői örökségként kapta meg ezt az értékes ajándékot; lelki gyökereinek termékeny talaja volt az imádságos lelkű pap nagyapa lelkisége és a Borsod megyei Viszló falucskája, annak hitben élő, templomszerető népével. Elismert orvos édesapjától szakmai és lelki téren is rendkívüli gazdagságot kapott.

Fedor Lászlót gimnazista korában súlyos baleset érte, amelynek következtében megállt a szíve és lebénult. De Isten kegyelméből – vasakaratának, kiváló fizikumának, a Balatont kézzel átúszó sportteljesítményének segítségével – talpra állt, és erejét, álló- és járóképességét ma is hihetetlen erővel őrzi. Az élethelyzetéből eredő nehézségeket nem letaglózó problémának, hanem legyőzendő kihívásnak tekintő szemlélete erőt adó minta sokak számára. Akaraterejénél csak a hite nagyobb. Családot összetartó, közösséget építő és formáló karizmája legendás.

Hírdetés

Nincs olyan élethelyzet, amelyben ne a legnagyobb segítőkészség vezetné. Idegen telefont is úgy vesz fel: „Fedor László vagyok, miben segíthetek?” Vasárnaponként szinte „rendel” a liturgia után; bárki bizalommal fordulhat hozzá. Kommunikációjából sugárzik a tisztelet és a megbecsülés minden embertársa iránt. Derűs, barátságos, megszólítható egyéniség. Egyházunk iránti szeretete, elkötelezettsége példás; abszolút görögkatolikus szív dobog (nem is akármekkora) az orvosi köpenye alatt – hangzott el  Fedor László méltatásában.

A főorvos munkáját mély emberi és szakmai alázattal végzi, s ehhez az erőt a számára kihagyhatatlan vasárnapi liturgián meríti. Aktív, elkötelezett, lelkes és lelkesítő résztvevője a görögkatolikus orvosok és gyógyszerészek baráti köre máriapócsi találkozóinak. A diagnózis felállítása nem csak munkájának fontos eleme; orvosi pontosságú meglátásaival, tanácsaival, olykor szelíd kritikájával egyházának egészséges életét is segíti.

Szocska A. Ábel megyéspüspök szentbeszédének elején utalt azokra a mozzanatokra, melyek a járványhelyzet miatt idén elmaradtak az egyházmegye legjelentősebb ünnepén. Ám a nap eseményei így is adtak alkalmat arra, hogy „megrezegtessék az emberek szívét”. Nem véletlen a szóhasználat. A főpásztor a Gárdonyi Géza egyik naplójában olvasható bölcsességet idézte: „Minden műnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben.”

Az emberiség nagy művének megalkotója, nagy tanítója, Jézus Krisztus maga is hány tanítványának rezegtetette meg szívét, s teszi ezt mai napig. Jézus tanításának három alappillérére hívta fel a figyelmet a főpásztor: a szeretetre, a jócselekedetekre és az imádkozásra. Mindegyiket egészen különleges módon, az addigi gyakorlattól eltérően tanította Jézus, és gyakorolta maga is.

„Mindannyiunknak, keresztényeknek így kellene élni az életünket: Jézus tanítása szerint szeretni, Jézus tanítása szerint jót tenni, Jézus példája szerint imádkozni. Mert ha így teszünk, biztos, hogy mi is megrezegtetjük másoknak a szívét” – zárta homíliáját a főpásztor.

A szertartáson a püspökkel koncelebrált Papp Tibor főhelynök; Szabó Tamás pasztorális helynök; Kruppa Tamás parókus; Dobos András, a papnevelő intézet rektora; Soltész János, Polgári Bence, valamint Grunda János, aki a paptestvérek közül idén átvehette a Szent Miklós-díjat. János atya díszes papi mellkeresztet kapott a főpásztortól. Fedor László főorvost egy míves Szent Miklós-ikont vehetett át Szocska Ábeltől.

A liturgia végén a templomba látogatott Szent Miklós követe és megajándékozta az ünneplő közösség minden tagját.

Az esti órákban virrasztást is tartottak Szent Miklós ünnepnek előestéjén a nyíregyházi székesegyházban. A csodatévő püspöknek a kereszthajóban kihelyezett, feldíszített ikonja, valamint a templomban látható többi Szent Miklós-ikon és ereklye előtt gyertyát gyújthattak a hívek, segítségül hívva Miklóst imáikban, s elmélyítve az egyházmegye védőszentjének tiszteletét.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

 

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »