Jézus Szentséges Szívének tisztelete – Alacoque Szent Margit-Mária gondolatainak tükrében

Június a Szent Szív hónapja. IX. Piusz pápa 1856-ban terjesztette ki az egész Egyházra a Szent Szív tiszteletét, melyet mindig a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken ünneplünk, idén június 24-én.

XVI. Benedek pápa szerint a Szent Szív a jele annak, hogy Jézus valóban emberré lett értünk:

Már a középkortól vannak nyomai a 13. századi német misztikusoknál a Szent Szívet övező rendkívüli tiszteletnek. A 16. században a jezsuiták és a karthauziak szenteltek különös figyelmet Jézus Szívének tiszteletére. A 17. század szülötte Alacoque Szent Margit-Mária, aki Jézus Szent Szíve tiszteletének apostola lett, neki köszönhetően terjedt el széles körben a lángoló szív szeretetének tisztelete.

Mit is jelent a Szent Szív tisztelete? Mi Jézus Szívének üzenete? Aki szeretne választ kapni ezekre a kérdésekre, annak érdemes elolvasnia P. Gérard Dufournak az Új Ember kiadványok sorozatbanidén májusban megjelent Egy eucharisztikus élet című kötetét, amely Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs nővér gondolatain és életszentségén keresztül közelebb hozza az olvasóhoz a Szent Szív misztikus szeretetének mélységeit. Szent Margit-Mária nővér apáca, látnok, Jézus Szent Szívének apostola, a járványos gyermekbénulásban szenvedők és az árvák védőszentje.

Az eredeti mű francia nyelven jelent meg. Írója, P. Gérard Dufour francia pap (1927–2018), aki hosszú időn át karmelita és bencés nővérek mellett végzett lelkészi szolgálatot, majd a clunyi Miasszonyunkról nevezett konfraternitás vezetője lett. Szent Margit-Mária és La Colombière Szent Kolos (Szent Margit-Mária lelkivezetője) írásainak köszönhetően mélyült el a Szent Szív tiszteletében, Margit-Mária élettörténetében, és papként a Szent Szív tiszteletének terjesztésében ismerte fel küldetését. A könyv Mézner Mariann fordításában olvasható magyarul.

Az Egy eucharisztikus élet című kötet bevezetőjében Alacoque Szent Margit-Mária életének kiemelkedően fontos dátumait és az azokhoz kapcsolódó életeseményeket sorolja fel az író. Megismerhetjük a nővér történelmi hitelességgel megírt rövid életrajzát. Ezután kezdődik a lelki életrajz: egy-egy szentírási vagy szenttől származó idézet vetíti előre mottóként a nővér életének soron következő epizódját. A szerző, mint az életrajz elbeszélője, a nővértől vett hosszú idézetekkel teszi személyessé a történetet, így olyan, mintha maga Szent Margit-Mária mesélné el élettörténetét és misztikus találkozásait, beszélgetéseit Jézussal.

Hírdetés

Szent Margit-Mária terjesztette el a Szent Szívnek a műalkotásokon gyakran látható képét: a megnyitott, lángoló szívet, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.

Jézus Margit-Máriát választotta bizalmasának, hogy az emberek iránti szeretettől lángoló szívének hírnöke legyen; mert ő mindenkit üdvözíteni akar. „Egy alkalommal az Oltáriszentség előtt – miközben egészen betöltött ez az isteni jelenlét – Ő igen sokáig kebelén pihentetett, s ott felfedte előttem szeretetének csodáit és Szívének megmagyarázhatatlan titkait. Így szólt hozzám: Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel szereti az embereket és egészen különleges módon téged, hogy többé már nem tudja visszatartani izzó szeretetének lángjait, rajtad keresztül kell kiáradnia ennek” – vallja meg a Szent Szív tiszteletének apostola.

A kötet végén a szerző külön fejezetet szentel a Szűz Mária Látogatásáról Nevezett (Vizitációs) Rendnek. Bemutatja a szemlélődő apácák közösségét, hogy az olvasó még jobban megismerje azt a világot, amely élete során körülvette Alacoque Szent Margit-Máriát.

A 21. századi hívő katolikusok talán egyik legnehezebb feladata alkalmat találni a szemlélődésre. Rohanó hétköznapjainkban csak úgy leülni és szemlélni Jézus Szent Szívét, s rádöbbenni arra, hogy értünk lángoló szíve iránt milyen sokszor érzéketlenek, közömbösek maradunk. A könyv olvasása óta a templomokba betérve óhatatlanul keresni kezdem Jézus Szívének ábrázolásait a festményeken, szobrokon, oltárképeken, és örömmel fedezem fel Alacoque Szent Margit-Mária Jézus iránti szeretetének több évszázaddal későbbi nyomait.

Szerző: Bencze Zsuzsanna

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. június 19-i számában jelent meg.


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »