Jézus feltámadásával új értelmet ad a betegségnek – betegek világnapi szentmise Pécsett

Jézus feltámadásával új értelmet ad a betegségnek – betegek világnapi szentmise Pécsett

A betegek világnapján, február 11-én Udvardy György megyéspüspök tartott szentmisét a Janus Pannonius Klinikai Tömb kórházkápolnájában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus nemcsak mellettünk van, hanem feltámadásával új értelmet ad a betegségnek, a halálnak és magának az életnek is.

A püspök kiemelte, sok kérdés fogalmazódik meg időről időre az emberekben az élettel kapcsolatban: Honnan és miért a betegség, a halál, az elmúlás? Miért van az, hogy egy élet titokzatos módon kiteljesedik, tanúi lehetünk a növekedésnek, a fejlődés csodájának, aztán a gyengeség, a korlátok, a halál szüntelenül jelen lesznek az ember életében?

Udvardy György hangsúlyozta, hogy az ember válaszaiban építeni próbál az előző nemzedékek feleleteire. A választott nép a Szentírásban olyan történetet fogalmaz meg, amellyel a kérdéssort értelmezhetővé teszi maga számára: az Isten jó, és éppen az ember helytelenül értelmezett szabadsága vezet oda, hogy megbillen a kapcsolat az életadó Isten és az életet önmagában felfedező ember között. Ez az alapvető bizalom megsérül ember és ember között, de ember és a teremtett világ között is. Ezáltal küzdelmessé válik az, ami ajándékként jelent meg az ember életében. Küzdelmessé válik a bizalmi kapcsolat fenntartása is.

Nemcsak az egyéni gyengeség, a bűn van hatással az emberre, hanem maga az emberi lét az, ami a sérülést hordozza. Isten ígéretet tesz az embernek, hogy újjáteremti, széppé teszi mindazt, ami elromlott. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, aki értünk emberré lett, aki szolidaritást vállal a gyengékkel, a kicsinyekkel, akikről senki sem gondoskodik. Magára veszi az emberi szenvedést, az Istentől való magánynak a tapasztalatát. Nemcsak mellettünk van, hanem a feltámadásával új értelmet ad a betegségnek, a halálnak és magának az életnek is. Jézus nem minden kérdésünkre adott választ, de azzal, hogy végigélte életünket, személye mindenre válasz számunkra. Akik beteg testvéreinket szolgálják, a megváltás művét szolgálják – fogalmazott a főpásztor.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »