Járási Csemadok-ünnepély Losoncon

Értékeink címmel nagyszabású ünnepi megemlékezést rendezett a Csemadok megalakulásának 70. évfordulója alkalmából közművelődési és társadalmi szövetségünk nógrádi területi választmánya és 13 alapszervezete december 7-én a losonci zsinagóga épületében.

Az évfordulóhoz méltó, a címnek megfelelően értékfelmutató, a Losonci járás minden magyar kultúrát képviselő művészeti csoportját és szólistáját, összesen 200 személyt felvonultató műsort állított össze, szervezett meg Galcsik Károly, a területi választmány titkára.

Öt énekkar, az egy híján 100 éves füleki Pro Kultúra Férfikar, az ugyancsak füleki Melódia Női Kar, a ragyolci Jázmin Női Kar, a losonci Serly Kamarakórus és a fülekpüspöki Pro Musica Női Kar képviselte a Csemadok megalakulása óta jelentős kórusmozgalmát. Nem kevésbé fontos szerepe volt, és van ma is a vidék közösségi életében az éneklőcsoportoknak, amelyek szintén bemutatkoztak a zsinagógában kialakított alkalmi színpadon: a Mezei Csokor Fülekkovácsiból, a Gyöngyvirág Csákányházáról, a Rozmaring Ragyolcról, az Aranykalász Pilísről, valamint örvendetes módon fiatal leányokból álló két csoport, a losonci Galáris és a füleki Foncsik.

A hajdani Tavaszi szél népdalversenyekre emlékeztetve hangfelvételről megszólalt néhai Csák István egykori járási bizottsági titkár is. Az aktív hagyományőrzés természetesen hangsúlyosan volt jelen az ünnepi műsorban, olyan sikeres, ismert folklórcsoportok váltották egymást, mint a Rakonca Fülekről, a Nógrád Ragyolcról és a Pitypang gyermektánccsoport Losoncról. A hangszeres népzenét a füleki File Banda, a losonci Folk LC és a bénai Rozmaring Citerazenekar képviselte. Vendégegyüttesként muzsikált a salgótarjáni Dobroda zenekar is, amellyel már régen együttműködik a területi választmány.

Gyakori szereplője a regionális Csemadok-rendezvényeknek a sávolyi Agócs Sándor, aki az ünnepi műsor nyitányaként tárogatón játszotta a Krasznahorka büszke várát. A pinci Korponai István gitáros-énekes a zárójelenetben adta elő a Felvidéki indulót.

A jól felépített tematikus műsorblokkok egyike felidézte a legelső losonci Csemadok-rendezvényt, amelyre 1949. október 1-én került sor a Vigadóban. Az akkori program néhány műsorszáma új feldolgozásban megelevenedett: Kelemenék, azaz Gábor és két leánya megzenésített Petőfi-versekkel idézte fel a múltat, Fekete Gábor a Szabadsághoz című Petőfi-verset tolmácsolta, Fazekas Bence persi hegedűművész Lenka Poláková zongorakíséretével Hubay Jenő Cremonai hegedűs című művét adta elő, majd ráadásként elhangzott a Hazám, hazám, te mindenem… szívhez szóló dallama is Erkel Bánk bán című operájából. A hegedűszólót a lelkes közönség vastapssal jutalmazta.

A szereplő csoportok és szólisták többsége már nem tartozik szervezetileg a Csemadokhoz, de az indulásukat, kötődésüket nem tagadó polgári társulások együttműködnek a járás magyar kultúráját egységként kezelő Csemadokkal, így természetesen képviseltették magukat a színtársulatok is. A losonci Kármán József Színház két oszlopos tagja, Csák István és Erdélyi Gábor egy-egy dallal lépett a pódiumra. A füleki Zsákszínház nevében Nagy Andrea Laboda Róbert versét mondta el, melynek fontos sora szerint „többen már nem leszünk, de többek még lehetünk…” Egy-egy verssel mutatkozott be az ünnepi műsorban Magtamás Csilla és Fekete Virág Fanni a Füleki Gimnázium Apropó és Zsibongó kisszínpada képviseletében.

Hírdetés

A sok-sok szereplőt felvonultató, ugyanakkor pergő lendületű műsorfolyam vezetői Demecs Andrea, a losonci alapszervezet elnöke és Fekete Gábor, a területi választmány tagja voltak. Az ünnepi alkalomhoz méltó beszédek is elhangzottak: a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya elnökeként Koronczi Ferenc értékelte a közösen megtett utat, kiemelte az elért sikereket, de rámutatott arra is, hogy a járásban felére csökkent az alapszervezetek száma, a működő 13 helyi szervezet viszont pótolhatatlan feladatot lát el a magyar identitás megőrzésében.

A Csemadok Országos Tanácsa, illetve Bárdos Gyula elnök üdvözletét Balog Gábor alelnök tolmácsolta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Csemadoknak a jelenben és a jövőben is van létjogosultsága, sőt nemzetmegtartó küldetése is. Alexandra Pivková, Losonc polgármestere szlovák nyelven köszöntötte a jubiláló Csemadokot, elismerően szólt a nemzetiségi kultúrát ápoló gazdag tevékenységről, és további sikereket kívánt a szervezetnek. Neki köszönhetően bérleti díj fizetése nélkül vehették igénybe a zsinagóga impozáns épületét.

Meghívott vendégként jelen volt Agócs Attila és Csúsz Péter megyei képviselő, Mária Ambrúžová, a Nógrádi Művelődési Központ igazgatója, valamint több környékbeli polgármester is, csakúgy mint a Csemadok-alapszervezetek képviselői és a Csemadok Nógrádi Területi Választmányának tagjai is. A rendezvényt támogatók közül Demecs Béla és Princz József helyi vállalkozók jelentek meg. A fő támogatók a KULTMINOR, a Nemzeti Kulturális Alap és a Besztercebánya Megye Önkormányzata voltak.

A műsorblokkok közé beiktatták a Csemadok Országos Tanácsa által adományozott Hűségért emléklapok átadását. Balog Gábor, Koronczi Ferenc és Galcsik Károly adták át a működő alapszervezetek elnökeinek, a műsorban fellépőknek, valamint a legkorábbi Csemadok-tagok közül megjelent rappi Ocsovay Gyulának a díszes okleveleket.

A látványos fináléban elhangzott Felvidéki induló után Galcsik Károly, a területi választmány titkára mondta a zárszót. Köszönetet mondott az ünnepi est részvevőinek, a támogatóknak, ugyanakkor megköszönte azt a több évtizedes közös munkát is, melynek köszönhetően sikerült a Losonci járás területén megőrizni a magyar kultúrát.

Galcsik Károlynak, aki megálmodta, megszervezte a jubileumi értékfelmutató műsort, Böszörményi István, a területi választmány alelnöke mondott köszönetet. Elismerően nyilatkozott a fáradhatatlan titkárról, a Csemadok történetében páratlan négy évtizedes pályafutásáról, hiszen gyakorlatilag egész életét a Csemadoknak, az észak-nógrádi nyelvhatáron élő magyarságnak szentelte. A szülőföldhöz, a magyar kultúrához való rendületlen hűséggel, töretlen elkötelezettséggel folytatott munkássága elismerése jeléül egy ajándékkosárral és egy albummal lepte meg a területi választmány hűséges titkárát. Az ünnepség fényképeivel majdan megtöltendő album első lapjain a jelenlévők aláírásukkal fejezték ki elismerésüket. Az ünnepi műsor hivatalos része befejezéseként a mintegy 300 jelenlévő elénekelte a Himnuszt.

A rendezvény helyszínén megtekinthető volt a Csemadok OT által a 70. évforduló alkalmából összeállított vándorkiállítás is, kiegészítve a Szabó Gyula festőművész által 1949-ben készített fáklyás-könyves Csemadok-zászlóval és a járás legrégibb, Csemadokkal kapcsolatos dokumentumait, az első tisztségviselőket ábrázoló fényképekkel.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »