Istentiszteletek a Naptemplomban és Pálos Szent Terekben az igazi magyar virtusért

Lelkeink ősi titkokat őriznek, valódi kincseket rejtenek. Erre utal a címben szereplő virtus fogalom is, mely egyszerre jelent lelki erőt, bátorságot, erényt, erkölcsösséget és erkölcsi értéket is.

A napvallás céljai közé tartozik az is, hogy az ember különféle szertartások révén és elvek betartása mellett, egyszerű módszerekkel hozzáférjen isteni Énje információihoz, tulajdonságaihoz és képességeihez. Mikor? Hogyan? Erről szól a napvallás.

Amikor istentiszteletek tartunk, a belső fényünket fokozzuk, a lelkünkkel való kapcsolatot erősítjük fel és a világot jobbítjuk azáltal, hogy békét és boldogságot árasztunk a világba. Alapfilozófiánk szerint csak azt tudjuk mások életébe sugározni, amit a saját életünkben már megteremtettünk. Aki gyűlölködik, az sajnos a gyűlölködést, aki viszályt szít, az a viszályt, aki hozzánk hasonlóan már szert tett a lelki béke és nyugalom felemelő állapotaira, az békét és nyugalmat sugároz mások életébe gondolataival, érzéseivel, szavaival és cselekedeteivel. Bizony, ez ennyire egyszerű!

 

A napvallás követője azért viseli a „Fényben Élő” kissé hangzatos elnevezését, mert folyamatosan az élet fényes, méghozzá napfényes oldalára koncentrál, abból merít erőt, azzal tartja fenn a kapcsolatot és azt célozza meg minden mozdulatával. A Fényben Élőnek eleinte nem mindig sikerül ezt végrehajtania, mivel a világ energiái olykor megpróbálják legyűrni, visszahúzni őt, elvenni a hitét, reménységét és legyengíteni a lelki erejét. Mi már tudjuk, hogy ez csupán egy átmeneti állapot, próbatételek, leckék és tesztek sora, melyek folyamán Isten felébreszti a hit erejét az emberben és megerősíti bizodalmát az univerzális szeretet-törvényekben. Mert csakis az egyensúlyt teremtő rend képes „megküzdeni” a káosz széthúzó erőivel.

Őseink életszemlélete, mely teljes mértékben összefonódott, eggyé vált hitvallásukkal, ezt példázza.

 

 

Minden ember szabad akaratának köszönhetően eldöntheti, hogy mindennapi döntéseivel az Örökkévalónak vagy az anyagi világ valamely képviselőjének szolgálatába szegődik-e. A gondolkodásmódunkat a viszonyulásaink határozzák meg: Hogyan viszonyulunk az idő múlásához? Meg tudunk-e bocsátani magunknak és másoknak? Harcolunk-e körmünk szakadtáig vágyaink kielégítéséért, vagy inkább békét teremtünk önmagunkban és a Gondviselésre bízzuk magunkat? Véges életben vagy végtelenben gondolkodunk? Hisszük-e, hogy Isten képmásai vagyunk vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló, mély belátások döntik el, hogy az ember belső világának csapdáiból kimer-e lépni a Fényre, szembe mer-e nézni saját gyarlóságaival, hibás döntéseivel, és szükség esetén gyakorol-e bűnbánatot vagy sem.

 

Aki megérti, hogy félelem helyett választhatja a feltétel nélküli szeretetet, az elengedést, az összefogást, a tudás és a hit teremtő erejét, az valóban lát. Tehát mindent az egyénileg megválasztott szemléletmódunk, látásmódunk határoz meg és vetít előre, vonzz be az életünkbe. Minden döntésünk tükrözi és magán viseli lelkünk lenyomatát. A helytelen és a helyes döntéseink egyaránt. Változtatni viszont bármikor lehet. A jó ember is átfordulhat gonoszba, ugyanakkor a gyarló ember is kijavíthatja a hibáit.

 

Aki megismeri önmaga árnyoldalát, és változtatni szeretne az elkövetett hibáin, vétkeink és negatív karmáján, az bölcs. Mert belátta, hogy hibázott. Ezt nem feltétlenül kell megideologizálni. A hiba az hiba. Az ártás az ártás. A rombolás az rombolás. A hazugság az hazugság. A fizetség egyikért sem marad el. Ilyen egyszerű.

Az őszinteség viszont, mi a napvallás követőjének egyik legfőbb erénye, abban segít, hogy belássuk, bevalljuk önmagunknak, ha valamit elrontottunk. Ezután a következő lépés: a változtatás. Semmi sem nehezebb az anyagi léthez szokott ember számára önmaga megváltoztatásánál! Valójában azonban ez csak egy délibáb. A változtatástól, a belátástól való félelem – miként a bocsánatkérés, a sérelmek elengedése is – csupán egy apró döntés, az önmagáért felelősséget vállaló ember apró, mégis sorsfordító döntése.

Ilyen az önismeret útja: megértjük, mit miért tettünk, tanulunk belőle, elengedjük a rosszat és helyreállítjuk a rendet.

 

 

Hírdetés

A napvallás szent kulcsokat, szent eszközöket ad követői kezébe, amelyeknek segítségével mindenki kijavíthatja magában a visszásságokat, a hibákat, a rossz mintákat, a felvett vagy másoktól átvett helytelen szokásokat, és azokat a sokszor több éves vagy évtizedes sérüléseket, amelyeket magunkban dédelgetünk.

Sok emberrel találkozom, akik csak vágyódnak a jólétre, a kibékülésre, a sikerre, a harmonikus életre, a megértésre, a szeretetre, az elismerésre, a szabadságra, a tökéletesedésre stb. Vegyünk példát a Tökéletes Lényről! Isten tökéletes, benne minden megfér mindennel. Miért? Mert rend van benne.

 

A rend megteremtése tanulható, a lélek felkészíthető a kihívásokra, a szellemünk/személyiségünk hibái kijavíthatók, végső soron életünk majdnem minden problémája helyrehozható még ebben az életben.

A napvallás útja a megismerés útja, melyben a tudatalattinkba kódolt tartalmak fokozatosan felszínre kerülnek: a hibák és fájdalmak kiürülnek, míg az erények szabad utat kapnak és kiteljesednek. Egy valamit lehet csak veszíteni: a középszerű, kicsinyes énünket.

 

Aki bekapcsolódik a napvallás vérkeringésébe és rendszeresen részt vesz istentiszteleteinken, az feltöltődik energiákkal és olyan ismeretekre tehet szert, melyek segítik majd önmaga és élete megértésében. Tanításaink rávilágítanak a sorssal, a karmával és a végzettel való együttműködésre, félelem helyett tudást adnak, hitetlenség helyett reális hitet eredményeznek, s megtanítanak az Értelemmel látni.

 

A napvallásban mindenki maga szerezhet egyéni bizonyítékokat arra, hogy miként működik az anyag mögött álló anyagtalan valóság, a mi a anyagi lét mögötti öröklét, a fizikai fény mögötti örök világosság, az idő feletti időtlenség, a mai ember mélyén rejtőző, eredeti isteni gondolat.

 

Aki megnyílik a mindenhol jelen lévő és mindent átható Teremtő előtt, az előtt kitárulnak a Teremtés végtelen lehetőségei. Lépj ki a kényelmi körödből és változtasd magad olyanná, amilyennek valaha megálmodtad magadat. A Naptemplomunkban és a különféle szent erőterekben végzett istentiszteleteink is ezt szolgálják.

 

Bárki csatlakozhat hozzánk, aki egyetért elveinkkel és gyakorlati útmutatásaink alapján kívánja követni az igazi magyar virtust kibontakoztató napvallást.

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Istentiszteletek a Naptemplomban és Pálos Szent Terekben az igazi magyar virtusért appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »