Indokolt a közpénzfelhasználást biztosító tényezők erősítése

Indokolt a közpénzfelhasználást biztosító tényezők erősítése

Az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló.

A KDNP vezérszónoka szerint az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról készített beszámolót az Országgyűlés elfogadja.Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): – Tisztelt Képviselőtársaim! Az Állami Számvevőszékaz elmúlt évek során a szervezeti megújítással párhuzamosan módszertanát is folyamatosan fejlesztette, amelyhez a minőségirányítási folyamatok újragondolása is szervesen kapcsolódott. Úgy gondolom, hogy a minőségirányított működés kialakításával és a módszertani megújulással olyan legfőbb ellenőrző intézménnyé vált, amely az állampolgárok bizalmát élvező, szakmailag pedig megkerülhetetlen alkotmányos szervezetként képes támogatni a jól irányított állam működését. Röviden tehát azt lehetne mondani, hogy az ÁSZ a tavalyi évben is tette a dolgát, és a beszámoló azt mutatja, hogy mindezt jól és magas színvonalon tette.

– Szakmai munkájának keretében a 2015. évben 221 jelentést, 26 tanulmányt, elemzést hozott nyilvánosságra, illetve a jó minőségű törvényalkotás céljával 12 tájékoztatót küldött az országgyűlési képviselők részére. Négy saját szervezésű szemináriumot rendezett, és több tucat külső konferencián és egyéb rendezvényen osztotta meg széles körű tapasztalatát. Én úgy gondolom, hogy ez is beleilleszkedik ‑ bár nem szervesen ‑ egy ilyen társadalmi felelősségvállalási feladatba.

– 2015. évben számos önkormányzati és állami tulajdonú gazdasági társaságot ellenőrzött az ÁSZ. Ahogy a bizottsági meghallgatáson elhangzott, az ellenőrzések módszertanát is fejlesztették, az általános ellenőrzések helyett áttért a célirányos, a korrupció veszélyének leginkább kitett területek ellenőrzésére, remélve, hogy a célzott ellenőrzések még inkább hatékonyak tudnak lenni. Ezeknek az ellenőrzéseknek a keretében került sor az önkormányzati távhő- és hulladékgazdálkodó társaságok, továbbá az állami erdőgazdaságok ellenőrzésére, és ennek keretében fejezte be az ÁSZ az állami felsőoktatási intézmények rendszerszintű ellenőrzését is.

– Az ÁSZ ellenőrzései hozzájárulnak a NAV működési és szervezeti megújításához, az adóbeszedés és a hátralékkezelés hatékonyságának a növeléséhez. A Magyar Nemzeti Bank és a korábbi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzésével ráirányította a figyelmet a pénzügyi felügyelet korábbi működési hiányosságaira, és ezzel is támogatta az MNB kontrollmechanizmusának a megerősítését. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendszerellenőrzése, az ellenőrzési tapasztalatok összegzése is alátámasztotta a hazai uniós támogatási intézményrendszer átalakításának az indokoltságát. Ezen eredményeket az Országgyűlés 2015 júliusában határozatban ismerte el, egyúttal az Országgyűlés meg is bízta az Állami Számvevőszéket, hogy szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadói tevékenységét, és támogassa az etikus köz­pénz­ügyi vezetőképzést. Láthattuk az elmúlt időben, hogy ennek az országgyűlési kérésnek az ÁSZ meg tudott felelni. Hozzájárult a duális képzés és továbbképzés feltételeinek megvalósításához, létrejött egy egyetemi képzési rendszer, amely a következő években a közszféra teljesítményének mérését kutatja és oktatja majd.

– Az  országgyűlési határozatnak megfelelve, az elmúlt esztendőben is kezdeményezői voltak a magyar lakosság pénzügyi kultúráját fejlesztő nemzeti összefogásnak. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani: az Állami Számvevőszék a közelmúltban vizsgálta a lakosság pénzügyi kultúrájának, pénzügyi tudatosságának a kérdését, és 2016-ban befejezett kutatásában arra kereste a választ, hogy mi lehet a pénzügyi kultúra fejlesztését megcélzó programok, képzések alacsony eredményességének, hatékonyatlanságának az oka. A kérdőíves felmérésen alapuló kutatás átfogó képet ad a hazai pénzügyikultúra-fejlesztési programokról, és feltárja a már fennálló képzési rendszerek, programok hiányosságait.Indokoltnak tartja a felelős és megalapozott közpénzfelhasználás elősegítése érdekében a minőséget és eredményességet biztosító tényezők erősítését, valamint ezek érvényesítését a képzési és szakképzési programokban.

– A kormányzat a pénzügyi ismeretek képzését már a Nemzeti alaptanterv részévé tette. Bízom abban, hogy az Állami Számvevőszék a pénzügyi tudatosság fejlesztésének a jövőben is aktív kezdeményezője lesz, ellenőrzési tapasztalatait felhasználja, és erős tudományos-szakmai hátterével egyfajta katalizátor szerepet, támogató funkciót fog betölteni. Mindezek alapján összességében elmondható: ebből a beszámolóból az derül ki, hogy a tavalyi évben az ÁSZ magas minőségben, jó színvonalon végezte a dolgát, mindezért a KDNP-frakció nevében támogatjuk az elfogadását, és arra kérjük kormánypárti és ellenzéki képviselőtársainkat, hogy tegyék meg ezt ők is.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »