III. Tűzön-vízen át! – Zárszámadás

Parázs vitákkal fűszerezve a kormány 566 törvényjavaslatát szentesítette az elköszönő parlamenti ciklusban a Tisztelt Ház.

Zúgott, zakatolt a törvénygyár! Üléseztek hajnalok hajnaláig, és még azon is túl. A szorgalommal tehát nem volt baj. Aratási időben volt ekkora buzgóság a régmúlt századokban: akkor a búza, a rozs, árpa, ezúttal pedig a törvények, jogszabályok betakarítása, a cséplőgép gyorsaságával történő feldolgozása ösztönözte a jelen-, és távollévőket.

Ezer oldalt messze-messze meghaladóan szövegeztek az elfogadott indítványok. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek rikkantása nyomán a zenekar egységes hangzása érdekében kételkedés, mérlegelés és  gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kell megnyomni. Persze még így is voltak, minden oldalon voltak, akik figyelmetlenségből, vagy más megfontolásból, „téves gomboz” nyúltak.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó zöld utat kapott törvények, törvénymódosítások. 

ÉV

2014

2015

2016

2017

2018

ÖSSZESEN

Honvédelmi Minisztérium

2

3

7

2

14

Földművelésügyi Minisztérium

2

22

8

9

41

Igazságügyi Minisztérium

12

23

12

32

79

ÉV

2014

2015

2016

2017

2018

ÖSSZESEN

Honvédelmi Minisztérium

2

3

7

2

14

Földművelésügyi Minisztérium

2

22

8

9

41

Igazságügyi Minisztérium

12

23

12

32

79

ÉV

2014

2015

2016

2017

2018

ÖSSZESEN

Honvédelmi Minisztérium

2

3

7

2

14

Földművelésügyi Minisztérium

2

22

8

9

41

Igazságügyi Minisztérium

12

23

12

32

79

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Rendeltetése kettős: egyrészt, mint a honvédelem közigazgatási funkcióját ellátó szerv, gondoskodik az ország honvédelemi, védelempolitikai illetve védelemgazdasági céljainak formálásáról, másrészt, a minisztérium a Magyar Honvédség részeként, felelős annak irányításáért. A tárca előterjesztéseit Simicskó István miniszter és leköszönő elődje, Hende Csaba jegyezte.

2014

2014

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi XCVII. törvény

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

152

6

35

2014. évi XXIX. törvény

Magyarország kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

148

17

3

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi XCVII. törvény

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

152

6

35

2014. évi XXIX. törvény

Magyarország kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

148

17

3

2015

2015

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CXCVII. törvény

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

114

36

24

2015. évi XLIII. törvény

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

166

2

29

2015. évi XXVII. törvény

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

154

22

0

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CXCVII. törvény

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

114

36

24

2015. évi XLIII. törvény

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

166

2

29

2015. évi XXVII. törvény

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

154

22

0

2016

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLI. törvény

Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

168

0

0

2016. évi CLXXXIV. törvény

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

148

0

33

2016. évi CXXXIII. törvény

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

154

39

1

2016. évi CXXXII. törvény

A Honvédelmi Sportszövetségről.

szövege: PDF

154

3

35

2016. évi XXXVIII. törvény

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

30

22

2016. évi XXX. törvény

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről.

szövege: PDF

112

64

0

2016. évi V. törvény

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLI. törvény

Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

168

0

0

2016. évi CLXXXIV. törvény

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

148

0

33

2016. évi CXXXIII. törvény

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

154

39

1

2016. évi CXXXII. törvény

A Honvédelmi Sportszövetségről.

szövege: PDF

154

3

35

2016. évi XXXVIII. törvény

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

30

22

2016. évi XXX. törvény

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről.

szövege: PDF

112

64

0

2016. évi V. törvény

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2017

2017

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CLXXXIX. törvény

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

145

28

1

2017. évi LIV. törvény

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

119

30

24

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CLXXXIX. törvény

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

145

28

1

2017. évi LIV. törvény

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

119

30

24

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Több nagy szakterületet egyesít magában. A vidékfejlesztés mellett az élelmiszerlánc-felügyelettel, környezetvédelemmel, agrárgazdasággal kapcsolatos kormányzati intézkedések is ebben a minisztériumban születnek. A tárca előterjesztéseit Fazekas Sándor miniszter jegyezte.

2014

2014

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi  LXXXVII. törvény

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

158

1

4

2014. évi LV. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

152

0

5

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi  LXXXVII. törvény

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

158

1

4

2014. évi LV. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

152

0

5

2015

2015

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXXX. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

180

11

2

2015. évi CCXXI. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

128

62

3

2015. évi CCIX. törvény

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

145

5

25

2015. évi CCIV. törvény

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

112

67

0

2015. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

125

34

29

2015. évi CLXXXIII. törvény

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

147

8

32

2015. évi CLXXXII. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

152

28

6

2015. évi CLXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

111

28

32

2015. évi XCVIII. törvény

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

145

4

31

2015. évi XCVII. törvény

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről.

szövege: PDF

145

4

31

2015. évi LXXX. törvény

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény módosításáról.

szövege: PDF

151

37

5

2015. évi LXVII. törvény

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

161

0

4

2015. évi XLIX. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

170

4

10

2015. évi XLVIII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

158

5

33

2015. évi XLVI. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

151

7

29

2015. évi XLV. törvény

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

145

7

34

2015. évi XLIV. törvény

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

139

11

32

2015. évi L. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról.

szöveges: PDF

146

4

39

2015. évi XXXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

34

26

2015. évi XXXVII. törvény

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

141

31

1

2015. évi XXXVI. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

112

3

57

2015. évi XII. törvény

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

134

10

29

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXXX. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

180

11

2

2015. évi CCXXI. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

128

62

3

2015. évi CCIX. törvény

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

145

5

25

2015. évi CCIV. törvény

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

112

67

0

2015. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

125

34

29

2015. évi CLXXXIII. törvény

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

147

8

32

2015. évi CLXXXII. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

152

28

6

2015. évi CLXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

111

28

32

2015. évi XCVIII. törvény

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

145

4

31

2015. évi XCVII. törvény

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről.

szövege: PDF

145

4

31

2015. évi LXXX. törvény

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény módosításáról.

szövege: PDF

151

37

5

2015. évi LXVII. törvény

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

161

0

4

2015. évi XLIX. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

170

4

10

2015. évi XLVIII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

158

5

33

2015. évi XLVI. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

151

7

29

2015. évi XLV. törvény

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

145

7

34

2015. évi XLIV. törvény

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

139

11

32

2015. évi L. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról.

szöveges: PDF

146

4

39

2015. évi XXXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

34

26

2015. évi XXXVII. törvény

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

141

31

1

2015. évi XXXVI. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

112

3

57

2015. évi XII. törvény

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

134

10

29

2016

2016

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLII. törvény

A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2016. évi CXXXIX. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

129

58

6

2016. évi CXXXVII. törvény

Az egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról.

szövege: PDF

159

31

4

2016. évi CXXIX. törvény

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

190

0

4

2016. évi CVII. törvény

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

105

61

1

2016. évi CVI. törvény

A „Földet a gazdáknak!” programról.

szövege: PDF

 

 

 

2016. évi LXXXIX. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

118

40

24

2016. évi X. törvény

Az  ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

111

47

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLII. törvény

A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2016. évi CXXXIX. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

129

58

6

2016. évi CXXXVII. törvény

Az egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról.

szövege: PDF

159

31

4

2016. évi CXXIX. törvény

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

190

0

4

2016. évi CVII. törvény

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

105

61

1

2016. évi CVI. törvény

A „Földet a gazdáknak!” programról.

szövege: PDF

 

 

 

2016. évi LXXXIX. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

118

40

24

2016. évi X. törvény

Az  ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

111

47

0

2017

2017

TÖRVÉNY

AutomatikusTÉMA

IGEN

NEM

TART.

Hírdetés

2017. évi CCV. törvény

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról.

szövege: PDF

119

53

6

2017. évi CXCVI. törvény

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

49

6

2017. évi CXXXI. törvény

 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

30

26

2017. évi LXVI. törvény 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

49

6

2017. évi LXIV. törvény 

z élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

36

0

2017. évi LVIII. törvény 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LVI. törvény 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

117

57

1

2017. évi XLII. törvény 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

117

53

6

2017. évi XVI. törvény 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

162

0

4

TÖRVÉNY

AutomatikusTÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CCV. törvény

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról.

szövege: PDF

119

53

6

2017. évi CXCVI. törvény

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

49

6

2017. évi CXXXI. törvény

 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

30

26

2017. évi LXVI. törvény 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

49

6

2017. évi LXIV. törvény 

z élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

36

0

2017. évi LVIII. törvény 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LVI. törvény 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

117

57

1

2017. évi XLII. törvény 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

117

53

6

2017. évi XVI. törvény 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

162

0

4

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Kiemelt feladata a kormány igazságügyi politikájának előkészítése, koordinációja és végrehajtása. Célja, hogy egy jól szervezett, hatékonyan működő és a választópolgárok érdekeit szem előtt tartó közigazgatási és igazságügyi rendszer kiépítésével a magyar állam ismét erős és versenyképes legyen. A tárca elfogadott előterjesztéseit A tárca előterjesztéseit dr. Trócsányi László és leköszönő elődje, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter jegyezte.

2014

2014

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi LXXXV. törvény

Az egyes jogállási törvények módosításáról.

szövege: PDF

128

51

0

2014. évi LXXVIII. törvény

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

115

13

25

2014. évi LXXVII. törvény

 

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről.

szövege: PDF

116

38

1

2014. évi LXXIII. törvény

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

153

3

2

2014. évi LXXII. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

1

54

2014. évi LXIX. törvény

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről.

szövege: PDF

174

0

0

2014. évi LXVIII. törvény

Az Európa Tanács korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2014. évi LVI. törvény

Magyarország kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2014. évi XL. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről.

szövege: PDF

167

1

2

2014. évi XXXVIII. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről.

szövege: PDF

184

1

2

2014. évi XXXV. törvény

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

130

54

3

2014. évi XVII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

177

1

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi LXXXV. törvény

Az egyes jogállási törvények módosításáról.

szövege: PDF

128

51

0

2014. évi LXXVIII. törvény

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

115

13

25

2014. évi LXXVII. törvény

 

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről.

szövege: PDF

116

38

1

2014. évi LXXIII. törvény

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

153

3

2

2014. évi LXXII. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

1

54

2014. évi LXIX. törvény

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről.

szövege: PDF

174

0

0

2014. évi LXVIII. törvény

Az Európa Tanács korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2014. évi LVI. törvény

Magyarország kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2014. évi XL. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről.

szövege: PDF

167

1

2

2014. évi XXXVIII. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről.

szövege: PDF

184

1

2

2014. évi XXXV. törvény

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

130

54

3

2014. évi XVII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

177

1

0

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXIX. törvény

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

160

34

5

2015. évi CCXIV. törvény

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről.

szövege: PDF

154

11

31

2015. évi CCI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről.

szövege: PDF

175

0

0

2015. évi CC. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

0

0

2015. évi CXCIX. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

0

0

2015. évi CXCVIII. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi CLXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról.

szövege: PDF

157

29

2

2015. évi CLXVI. törvény

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

134

28

9

2015. évi CLVII. törvény

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

162

0

0

2015. évi CLII. törvény

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról.

szövege: PDF

161

0

0

2015. évi CLI. törvény

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

161

0

0

 2015. évi CXXIX. törvény

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról.

szövege: PDF

123

66

0

2015. évi CXXI. törvény

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

192

0

0

2015. évi CVII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

147

34

4

2015. évi XCII. törvény

Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

179

0

0

2015. évi LXXVIII. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

szövege: PDF

123

14

54

2015. évi LXXVI. törvény

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

9

57

2015. évi LXXI. törvény

A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról.

szövege: PDF

135

38

24

2015. évi LXIX. törvény

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

166

0

0

2015. évi LX. törvény

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

168

0

2

2015. évi XXXII. törvény

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

109

39

20

2015. évi XI. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

42

22

2015. évi II. törvény

A pénzügyi intézmények fogyasztói magánjogi tárgyú törvények módosításáról. kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

148

0

4

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXIX. törvény

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

160

34

5

2015. évi CCXIV. törvény

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről.

szövege: PDF

154

11

31

2015. évi CCI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről.

szövege: PDF

175

0

0

2015. évi CC. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

0

0

2015. évi CXCIX. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

0

0

2015. évi CXCVIII. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi CLXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról.

szövege: PDF

157

29

2

2015. évi CLXVI. törvény

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

134

28

9

2015. évi CLVII. törvény

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

162

0

0

2015. évi CLII. törvény

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról.

szövege: PDF

161

0

0

2015. évi CLI. törvény

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

161

0

0

 2015. évi CXXIX. törvény

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról.

szövege: PDF

123

66

0

2015. évi CXXI. törvény

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

192

0

0

2015. évi CVII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

147

34

4

2015. évi XCII. törvény

Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

179

0

0

2015. évi LXXVIII. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

szövege: PDF

123

14

54

2015. évi LXXVI. törvény

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

9

57

2015. évi LXXI. törvény

A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról.

szövege: PDF

135

38

24

2015. évi LXIX. törvény

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

166

0

0

2015. évi LX. törvény

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

168

0

2

2015. évi XXXII. törvény

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

109

39

20

2015. évi XI. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

42

22

2015. évi II. törvény

A pénzügyi intézmények fogyasztói magánjogi tárgyú törvények módosításáról. kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

148

0

4

2016

2016

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLXXIX. törvény

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról.

szövege: PDF

149

32

0

2016. évi CLXI. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

135

32

5

2016. évi CLVIII. törvény

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

114

27

30

2016. évi CL. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról.

szövege: PDF

114

34

24

2016. évi CXXX. törvény

A polgári perrendtartásról.

szövege: PDF

130

31

33

2016. évi CX. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról.

szövege: PDF

110

23

35

2016. évi CIII. törvény

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

116

6

51

2016. évi XCIII. törvény

A  szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről.

szövege: PDF

149

32

3

2016. évi LXXVII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról.

szövege: PDF

118

65

0

2016. évi XLVIII. törvény

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

115

27

30

2016. évi XXIX. törvény

Az igazságügyi szakértőkről.

szövege: PDF

111

39

27

2016. évi XIX. törvény

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

53

5

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLXXIX. törvény

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról.

szövege: PDF

149

32

0

2016. évi CLXI. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

135

32

5

2016. évi CLVIII. törvény

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

114

27

30

2016. évi CL. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról.

szövege: PDF

114

34

24

2016. évi CXXX. törvény

A polgári perrendtartásról.

szövege: PDF

130

31

33

2016. évi CX. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról.

szövege: PDF

110

23

35

2016. évi CIII. törvény

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

116

6

51

2016. évi XCIII. törvény

A  szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről.

szövege: PDF

149

32

3

2016. évi LXXVII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról.

szövege: PDF

118

65

0

2016. évi XLVIII. törvény

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

115

27

30

2016. évi XXIX. törvény

Az igazságügyi szakértőkről.

szövege: PDF

111

39

27

2016. évi XIX. törvény

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

53

5

2017

2017

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CXCVII. törvény

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

28

30

2017. évi CLXXXV. törvény

A váltójogi szabályokról.

szövege: PDF

146

0

29

2017. évi CLXXIX. törvény

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.

szövege: PDF

119

26

28

2017. évi CLXXIII. törvény

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2017. évi CXLIV. törvény

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról.

szövege: PDF

145

32

0

2017. évi CXXXVI. törvény

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

31

27

2017. évi CXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

112

28

27

2017. évi CXXIX. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

szövege: PDF

133

31

1

2017. évi CXXVIII. törvény

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

szövege: PDF

111

1

55

2017. évi CXXVII. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

118

31

1

2017. évi CXXVI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

szövege: PDF

140

27

2

2017. évi CXX.. törvény

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról.

szövege: PDF

140

0

23

2017. évi CXIX. törvény

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

19

25

2017. évi CXVIII. törvény

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról.

szövege: PDF

117

0

46

2017. évi XCVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

szövege: PDF

135

28

30

2017. évi XCIII. törvény

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról..

szövege: PDF

154

34

5

2017. évi XC.  törvény

A büntetőeljárásról.

szövege: PDF

154

7

33

2017. évi LXXXVII. törvény

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

153

40

0

2017. évi LXXVIII. törvény

Az ügyvédi tevékenységről.

szövege: PDF

113

3

61

2017. évi LXI.  törvény

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

117

28

22

2017. évi LX.   törvény

A választottbíráskodásról.

szövege: PDF

136

2

29

2017. évi L.  törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

117

28

30

2017. évi XLIX. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

24

27

2017. évi XLVIII. törvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

146

1

28

2017. évi XLIII. törvény

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról.

szövege: PDF

146

3

24

2017. évi XXXIX. törvény

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

154

29

2

2017. évi XXXVIII. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

2

0

2017. évi XXXVII. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

2

0

2017. évi XXXVI. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

180

1

2

2017. évi XXIX. törvény

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

123

38

23

2017. évi XXVIII. törvény

A nemzetközi magánjogról.

szövege: PDF

146

16

22

2017. évi I.  törvény

A közigazgatási perrendtartásról.

szövege: PDF

127

31

22

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CXCVII. törvény

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

28

30

2017. évi CLXXXV. törvény

A váltójogi szabályokról.

szövege: PDF

146

0

29

2017. évi CLXXIX. törvény

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.

szövege: PDF

119

26

28

2017. évi CLXXIII. törvény

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2017. évi CXLIV. törvény

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról.

szövege: PDF

145

32

0

2017. évi CXXXVI. törvény

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

31

27

2017. évi CXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

112

28

27

2017. évi CXXIX. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

szövege: PDF

133

31

1

2017. évi CXXVIII. törvény

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

szövege: PDF

111

1

55

2017. évi CXXVII. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

118

31

1

2017. évi CXXVI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

szövege: PDF

140

27

2

2017. évi CXX.. törvény

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról.

szövege: PDF

140

0

23

2017. évi CXIX. törvény

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

19

25

2017. évi CXVIII. törvény

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról.

szövege: PDF

117

0

46

2017. évi XCVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

szövege: PDF

135

28

30

2017. évi XCIII. törvény

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról..

szövege: PDF

154

34

5

2017. évi XC.  törvény

A büntetőeljárásról.

szövege: PDF

154

7

33

2017. évi LXXXVII. törvény

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

153

40

0

2017. évi LXXVIII. törvény

Az ügyvédi tevékenységről.

szövege: PDF

113

3

61

2017. évi LXI.  törvény

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

117

28

22

2017. évi LX.   törvény

A választottbíráskodásról.

szövege: PDF

136

2

29

2017. évi L.  törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

117

28

30

2017. évi XLIX. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

24

27

2017. évi XLVIII. törvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

146

1

28

2017. évi XLIII. törvény

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról.

szövege: PDF

146

3

24

2017. évi XXXIX. törvény

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

154

29

2

2017. évi XXXVIII. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

2

0

2017. évi XXXVII. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

182

2

0

2017. évi XXXVI. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

180

1

2

2017. évi XXIX. törvény

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

123

38

23

2017. évi XXVIII. törvény

A nemzetközi magánjogról.

szövege: PDF

146

16

22

2017. évi I.  törvény

A közigazgatási perrendtartásról.

szövege: PDF

127

31

22

II. Tűzön-vízen át! – Ez már történelem!

I. Tűzön-vízen át!


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »