Így csaltak a devizakölcsönökkel a bankok – a rendőrség már több ügyben nyomoz

Így csaltak a devizakölcsönökkel a bankok – a rendőrség már több ügyben nyomoz

Kereskedelmi bankok munkatársai és közjegyzők ellen indulhatnak a közeljövőben büntetőeljárások annak az ügyészségi határozatnak nyomán, amely egy devizahitelezési ügyben csalás gyanúja miatt nyomozás elrendelésére utasította a rendőrséget. A szakértő szerint büntetőjogi lavinát indíthat el a bankok ellen az ügyészség döntése.

A Privatkopo.hu értesülése szerint a Gödöllői Járási Ügyészség a 2016. október 21-én kelt határozatában helyt adott egy devizahitel-károsult panaszának, és – a feljelentésében megjelölt közokirat-hamisítás bűntette mellett – csalás gyanúja miatt nyomozás elrendeléséről intézkedett. A férfi azért élt panasszal a vádhatóságnál, mert a korábban ismeretlen elkövető ellen tett feljelentését a Gödöllői Rendőrkapitányság elutasította.

S. A. L. azért fordult a rendőrséghez, majd a feljelentése elutasítását követően az ügyészséghez, mert az Erste Bank Hungary Zrt.-vel korábban deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, amelytől évekkel később elállt. Az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratot az Erste Bank képviselője 2015. május 27-én átvette.

Öt hónappal később, 2015. október 16-án az Erste Bank képviseletében eljáró személyek dr. Viszoki Szilvia közjegyző előtt – az adós szerződésszegésére hivatkozva – a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondták, egyben felszólították az adóst arra, hogy a felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül egyenlítse ki a hitelezővel (bank) szemben fennálló teljes tartozását. A feljelentés szerint a bank részéről eljáró személyek megtévesztő magatartása – elhallgatták a közjegyző előtt, hogy a hitelszerződéstől az adós már elállt – következményeként került sor a közjegyzői okirat, majd ezt követően dr. Anka Tibor közjegyző részéről a pénzkövetelés végrehajtását célzó közokirat, valamint dr. Rádonyi Dénes közjegyző részéről a zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási záradék elkészítésére.

Az ügyben keletkezett iratokat a Gödöllői Járási Ügyészség megvizsgálta, és megállapította, hogy S. A. L. – a feljelentés elutasítása miatt tett – panasza alapos.

A Privatkopo.hu az ügyben megkereste az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát, amely azt közölte a bűnügyi portállal, hogy „az ügyben a Gödöllői Rendőrkapitányság folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A folyamatban lévő büntetőeljárásról nem áll módukban bővebb tájékoztatást adni."

– Amennyiben a bank az elállást követő felmondás után végrehajtási záradékkal végrehajtási eljárást is kezdeményezett, abban az esetben a bank részéről a csalás bűncselekmény tényállása valósulhat meg, emiatt került sor a nyomozás elrendelésére – magyarázta a bűnügyi portálnak dr. Gulya Tibor devizahiteles-szakértő. – A nyomozati cselekmény, azaz a nyomozás elrendelése igazolja a tényt, hogy a bank nem képes polgári jogilag a deviza alapú hitelekre általunk kidolgozott jogi megoldásokkal szemben érdemi, polgári jogi „ellenlépést” kidolgozni, ezért – most már igazoltan – bűncselekmény elkövetésével tudta csak megakadályozni a munkánk nyomán kialakított polgári jogi következmények érvényesülését, és az adós jogait ez által elvenni.

Az AXA Bank is trükközött

Egy másik devizahitelezési ügyben, amelynek nyomozati dokumentumai ugyancsak a Privatkopo.hu birtokába kerültek, A. J. tett büntetőfeljelentést – közokirat-hamisítás gyanúja miatt – ismeretlen tettes ellen. A bűnügyi iratok szerint az adós és az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt., az AXA Bank Europe S.A. Magyarországi Fióktelepének jogelődje, mint hitelező között 2006-ban jött létre kölcsönszerződés, valamint ingatlanjelzálogjog-szerződés. A férfi a kölcsönszerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállt, az erről szóló nyilatkozatot a pénzintézet munkatársa 2015. június 2-án átvette, amelyről átvételi elismervény készült. Az adós írásos elállásában jelezte a bank felé, hogy a törvényben meghatározott elszámolási kötelezettségének eleget kíván tenni. A hitelező pénzintézet A. J. szerződéstől történő elállási nyilatkozatát bíróság előtt nem támadta meg.

Fél évvel később, 2016. január 8-án az AXA Bank Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe, mint az az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. jogutódja a kölcsönszerződés bank általi felmondásáról közjegyzői okiratot állíttatott ki dr. Gosztonyi Júlia közjegyzővel. Tette ezt úgy, hogy az adós már korábban elállt a szerződéstől, amelyet a pénzintézet jogi úton nem támadott meg, így már megszűnt kölcsönszerződés vonatkozásában nyilatkozott a hitelező, nem tájékoztatva a közjegyzőt arról, hogy az adós a szerződéstől már korábban elállt, és „megtámadás” hiányában a szerződés megszűnt.

Mindezek alapján felmerült az alapos gyanúja annak, hogy a bank képviselője megtévesztette dr. Gosztonyi Júlia közjegyzőt, amikor részére valótlan adat, tény közokiratba foglalására adott megbízást, azzal a céllal, hogy kötelezettséget létesítsen vagy megváltoztasson.

A bűnügyi portál információja szerint az ügyben a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitánysága folytat nyomozást – egyelőre ismeretlen tettes(ek) ellen.


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »