Húsvétvasárnap C év (2016)

Akit Jézus szeretett

Előre engednéd?

A hét első napján, korra reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Jn 20,1-9

 

A TÜKÖR A MEGMONDÓJA

Akit Jézus szeretett – Milyen szokatlan is ez a szerénység! Ma a tanúk sikerkönyveket írnak. S ha sikeres, kiadják a Sikerkönyv2-t. Mi is lehetne a címe? Üres a sír? Gyorsabban futottam? Lenne még pár javaslatom, Karinthy így írtok ti-jének mintájára. Egy biztos, a második könyvön lenne egy ajánlás: “A siker 1  szerzőjétől. Így megy ez – mondaná Vonnegut. Maga is egy sikerszerző.

 

János mint a kereszténység két legmarkánsabb írásának, János evangéliumának és az Apokalipszisnek szerzője, szerzőként szerényen háttérben marad. Nem beszél egyes szám első személyben. Ha magát úgy jellemzi, hogy „akit Jézus szeretett” abban mégis, ha nem is büszkeség cseng, de öröm. János elérzékenyül. Mint ahogy mi is. Lehet ennél szebb titulus? És bár ő a legkedvesebb fiú, mégis előre engedi az idősebbet.  A látásban mégis ő lesz az első. Nemcsak néz, hanem lát is. Nem csak lát, hanem hisz is. Fussunk hát vele húsvét vasárnapján!

2016. március 26.

Kiss Ulrich SJ


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »