Húsvétvasárnap “B év” (2018)

Aki először ért a sírhoz 

ELSŐNEK ÉRKEZNI

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom hova tették! Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Jn 20, 1-9

 

Hírdetés

Mottó: Aki először ért a sírhoz

Győztes

Tulajdonképpen Mária Magdolna ért elsőnek a sírhoz. Itt az állítás jelző: ketten futottak, és egyikük gyorsabb volt. A gyorsaság azonban, bármennyire is fétis a mai korban, eszmény és életcél, önmagában nem érték. Mária Magdolna és Péter, valamint János futása nem azért érték, mert gyorsabbak voltak (ugyan kinél?), hanem mert ez örömük kifejezése. Még ha nem is tudják, milyen nagy örömük lesz, elég nekik az, hogy küldetésünk a sír ürességről megbizonyosodni, majd azt hirdetni. Megérteni még nem fogják. A futás nem segített a megértésben. Mária Magdolna csak nagyon józanul és gyakorlatiasan arra gondolt, hogy elvitték azt, akit szeretett. Péter és János sem tudtak többet, mint amit Mária Magdolna elmondott nekik, és mégis siettek, futottak. Ha lett volna annak idején sajtó, most riporterek kérdezhetnék: miért siettek? Mi, elmélkedve a történeten, az első húsvéti történeten, megkérdezhetjük magunkat: sietünk-e a helyszínre? Vágyódunk-e a viszontlátásra? E vágyódás Jánosnál azonnal a hitre vezetett, annak látására, ami éppenséggel láthatatlan. Ezért a látásért érdemes volt sietni!

 

2018. ÁPRILIS 01. HÚSVÉTVASÁRNAP – „B” ÉV 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »