Húsvét 6. vasárnapja “C” év (2019)

Visszajönnének …

Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.  Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.”  Jn 14, 23-29

Hírdetés

 

Vigasz

Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok – E mondatból több dolog is következik: egyfelől Jézusnak lesz még mondanivalója, amikor már nem lesz velünk, másfelől, van, amit még most el kell mondania, a nagy búcsú előtt. Az első kategóriába tartozik mindaz, amit majd a Lélek tanít nekünk. Amit most mond, felkészít minderre, de egyúttal és mindenekelőtt vigasz. Vigasztalanságban nem lehet jó döntést hozni, ezt Júdás sorsa is drámaian szemlélteti. A legfőbb vigasz az, hogy Jézus visszajön. Aki teljesen megbízik benne, az még örül is az ideiglenes elszakadásnak, hisz Jézus az Atyához megy, aki nála is erősebb. Ebből az erőből fogunk mi is részesedni, éppenséggel a Lélek által. Nincs hát ok aggodalomra, és minden okunk megvan az örömre. A további tanítás mellett azonban az emlékezet is erőforrássá válik. A visszaemlékezés a korábban mondottakra és a jövő ígérete egy egészet képeznek. Ma is.

2019. MÁJUS 26. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – „C” ÉV


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »