Hórusz – Az egyik legjelentősebb ókori egyiptomi isten, valamint az uralkodás és az igazság jelképe

Hóruszt különféle formában imádták Egyiptom-szerte a dinasztiák előtti kortól kezdve – mielőtt Egyiptomot egy uralkodó alatt egyesítették volna – egészen a római időkig. Az egyiptomi fáraók egy Hórusz-nevet viseltek annak szimbólumaként, hogy ők ennek az istenségnek az élő megtestesülései.

 

 

A Hóruszhoz kapcsolódó mítoszok olykor zavarosak. Néhányan nem értenek egyet a származásával és a képzettársításaival. Azonban ezek a zavarok érthetővé válnak az időszakok kontextusában, amennyiben belemerülünk Egyiptom történelmébe.

 

Mit képviselt Hórusz?

 

Hórusz volt az egyiptomi panteon bajnoka. Ő volt Khemwer, a szárnyaló sólyom, a hatalmas fekete, akit az igazság fiának is neveztek. Mint egy fehér lovag (leszámítva, hogy ez esetben a fehér fekete), kiállt az igazságért, védelmezte az egyensúlyt és a rendet, Ma’at-ot. Khemet, a Fekete Föld volt az, amit az ókori egyiptomiak otthonuknak hívtak, amit Hórusz védett meg a Vörös Föld, a Deshret (sivatag) urától, akit Széthnek hívtak.

 

Hórusz az ég istene és a királyság védelmezője volt. Őt általában sólyomként vagy sólyomfejű emberként ábrázolták. A madár hieroglifikus jele (Har- Her, Heru, Hor) jelölte Hóruszt, amelynek jelentéséről úgy tartották, hogy „magasságos” vagy „távoli”, azonban olykor „karvalyként” interpretálták.

Mindazonáltal a kis sólyom szeme alatti jelzések miatt, amelyek hasonlítanak Hórusz szeméhez, valószínűleg ez a sólyom állt a legközelebbi kapcsolatban Hórusszal az ősi időkben. Számos szerző ugyanakkor a vándorsólymot javasolja.

 

Credit: Thalia Lightbringer/AncientPages.com

 

Hórusz a legkorábbi időkben

 

A sólyomisteneket Egyiptom-szerte imádták a predinasztikus kortól. Mielőtt Narmer egyesítette Egyiptom két földjét, Hóruszt védőistenként imádták Nekhen-ben (görögül Hierakónpoliszban, ami a „Sólyom Városa”, ami talán a karvaly és a sólyom összekeverésének a forrása).

Ez volt Felső-Egyiptom fővárosa a prehistorikus időkbe és a korai dinasztiák idején, de fontos vallási központ volt még a görög megszállás alatt is. Felső-Egyiptom predinasztikus királyai „Hórusz követői” voltak.

 

Hórusz végül magába olvasztotta a sokféle sólyomistenség különböző szerepköreit, így különböző neveken vált ismertté attól függően, hogy melyik szerepe domborodott ki adott esetben. Ő volt Harmakhis (Har-em-akhet, Hórusz a Horizonton, azaz a lenyugvó nap), továbbá Harakhte vagy Ra-Horakhty (Hor-akheti). Ez a forma a későbbi dinasztiákban volt híres, miután Ré elsőbbségre tett szert. Az 5. dinasztia után a fáraóról azt állították, hogy Hórusz helyett Ré napisteni élő megtestesülése.

 

Kom Ombo-ban Hóruszt Haroériszként (Harwer vagy Her-úr, Idősebb Hóruszként vagy a Nagy Hóruszként) imádták. Az Idősebb Hórusz tűnik eme istenség egyik legrégibb megjelenési formájának, a fény teremtő istenének és az égbolt urának. Ebben az alakjában azt mondják róla, hogy Hathornak (Hórusz házának), a szerelem istennőjének a férje. Ez abból az időből ered, amikor a hermopoliszi primordiális nyolcasságot (Ogdoádot) imádták, majd őket helyettesítette a héliopoliszi kilencesség (a Nagy Enneád. Geb (Föld) és Nut (Égbolt) a kilencesség részét képezte, gyermekükkel, Hórusszal, valamint Ízisszel, Széthtel és Nephthüsszel egyetemben.

 

Az idősebb, aki megfiatalodott

 

Hírdetés

Hórusznak a később időkben használt másik megnevezése Harsiesis (Har-si-Ese, „Hórusz, Ízisz fia). Nem tisztázott, hogy Hórusz hogyan lehetett Ízisz fivére, majd pediglen miként születhetett meg a gyermekeként. Talán azért, mivel az egyiptomiak abban hittek, hogy Hórusz szelleme a fáraó testében lakik annak éltében, majd átköltözik bárkibe, aki trónra lép, s ez nem volt számukra zavaró. Emellett az ókori egyiptomiak úgy hitték, hogy egy istenség szelleme egy különleges jelekkel bíró állatban is tartózkodhat, amely állat kapcsolatba hozható az istenséggel.

 

II. Széthi abüdoszi templomában Hórusz domborműve. Rhys Davenport from United Kingdom – Horus – Temple of Seti I, CC BY 2.

 

I.e. 2350-től az Ízisz és Ozirisz fiáról, Hóruszról szóló történetek népszerűvé váltak, néhányan úgy mondják, hogy mágikusan fogant Ozirisz halála után Thot segítségével. Miután Hórusz Ízisz fiává lett, gyakran gyermeként ábrázolták, akit Ízisz babusgat vagy az ujját szopogatja és Har-pe-Khrad vagy Heru-pa-khered, azaz „Hórusz, a gyermek vagy a fiatal” a neve. Görögösen ő Harpokratész, a rómaiaknál Harpocrates. Hórusz eme alakja különösen népszerű volt a görögök körében. Őt azonosították Héraklésszel, mivel úgy került bemutatásra, mint aki megfojtja, illetve eltapossa a kígyókat vagy más veszélyes teremtményeket.

 

Hórusz háborúban

 

Bár a legsűrűbben védő és gyógyító funkciót betöltő istenségként láthatjuk, Hóruszt a görögök Arésszal, a háború atyjával is azonosították. Ezt a szerepet átvéve Hórusz kapcsolatba hozható Hórusz és Széth híveinek háborúskodásaival (ezt jelzi a 2. dinasztiabeli Sekhemhib fáraó vagy Széth-Peribszen, aki egy Széth-nevet vett fel a Hórusz-név helyett, majd ennek a dinasztiának az utolsó uralkodja, Khasekhemwy (Haszehemui), aki mind a kettőt használta). Sok történetben Hórusz Széth ellenségévé vált atyja halála után, majd uralmat kapott Egyiptom termékeny földje felett, míg Széthet a sivataggal és az idegen földekkel társították.

 

Egy másik Hórusznak adományozott cím volt a Hor Merti, vagyis „a két szem Hórusza”. Hórusz szeme egy erős védő és gyógyító jelkép volt, amit gyakran viseltek amulettként. Bár sokan a jobb és bal szemre egyaránt Hórusz szemként hivatkoznak, a Wedjet vagy Udjat (magyarosan udzsat), aminek a jelentése „Teljes” vagy „Egész”, Hórusz szeme kimondottan bal szem, amiről úgy tartják, hogy a hold.

 

Hórusz bal szeme a Széthtel vívott csatában sérült meg, míg Széth elveszítette a heréjét. A történetek elmesélik, hogy Hóruszt Thot gyógyította meg, vagy Khonszu holdisten a sajátjának egy részét adta neki, hogy a szemét helyettesítse. Ez a hold fogyatkozására és növekedésére szolgáló magyarázat volt. Így nyilvánvalóan a gyógyítást periodikusan meg kell újítani. Széth azonban soha nem kapta vissza a heréjét, amivel az általa uralt sivatag terméketlenségének a magyarázata.

 

Ismeretlen alkotó által készített bronzzal, ezüsttel, elefántcsonttal és arannyal díszített fa szekrény. Guillaume Blanchard, July 2004, Fujifilm S6900, CC BY-SA 3.0

 

A jobb szemről úgy tartják, hogy a nap, s amikor jelképként ábrázolják, akkor Ra szemeként hivatkoznak rá, ami védelmező, ugyankkor destruktív és bosszúszomjas is. Ezeket a szemeket istennőkkel is azonosítják. Egy különös mítoszban Ra elküldi a szemét, hogy bosszút álljon érte. Amikor az istennő visszatér, a szeme visszanő, így az isten ureusz-kígyóként helyezi az istennőt a saját homlokára.

 

Sok minden mást lehetne még Hóruszról mondani: sok történetet, más és más alakokat és neveket. Azonban e cikk célja nem más volt, mint e népszerű alak bemutatása, valamint annak bemutatása, miként is változott az idők folyamán az Egyiptomban zajló politikai változások hatására. Minden változás dacára Hórusz az élők oltalmazója és a rend őrzője maradt, egy olyan érdemes és sokoldalú alak, akit az egyiptomi civilizáció hajnalától egészen a római időkig tisztelet övezett.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/06/26/horus-one-of-the-most-important-ancient-egyptian-gods-and-symbol-of-rulership-and-justice/

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

 

Részt vehetsz programjainkon:

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÍzisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot

The post Hórusz – Az egyik legjelentősebb ókori egyiptomi isten, valamint az uralkodás és az igazság jelképe appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »