Honlapajánló: This is Europa

Az identitárius – mint nemzetközi – mozgalom életében nagyon fontos szerepe van a networkingnek,  a hálózatépítésnek a világ különböző pontjain, ahol európai gyökerű népek az identitásukban való elnyomatásban élnek. A hálózatépítés megalapozhatja növekedésünket és segítségével összehangolható a nemzetközi ellenállás a létünkért és jogainkért vívott metapolitikai küzdelmünkben.

A “This is Europa” hiánypótló honlap és közösség a maga nemében.

Ezt a típusú küzdelmet a “This is Europa”  Facebook-on már régóta létező és harcoló közössége tökélyre fejlesztette. Leszámoltak a nacionalista tábor évtizedek óta alkalmazott, de nem működő klisétaktikáival és felépítettek valami újat, ami a tradicionális értékeinkre épít és az európai gyökerű népek identitását és kultúráját hatékonyan óvja. Alapelvük a pozitív mondanivaló, mely az emberek békés meggyőzésére irányul, céljuk a fehér népek elleni multikulturalista, “sokszínűsítő” népirtás megfékezése. Módszerük azon alapszik, hogy terjesztik  a hagyományos európai kultúrát, mely civilizációnkat naggyá és erőssé tette, nem szitkozódnak különböző csoportok ellen,  ehelyett értékeinket helyezik középpontba: arra helyezik a hangsúlyt, hogy ők MIÉRT küzdenek és nem arra, hogy mi ellen. Ennek köszönhetően egészen vegyes ideológiai hátterű és széles tömegeket győztek meg ügyünknek az európai népek identitásáért és fennmaradásáért folytatott harcnak. Metapolitikai küzdelmük sarokköve az intézményesült liberálmarxista rendszer önellentmondó, zagyva ideológiájának elemzése és leleplezése; a régi értékeink felmutatása, melyek szükségszerűen jobbak és magasabb rendűek, mint a liberális rend, mert egy erős, gazdag és a világban meghatározó szerepet játszó Európát eredményeztek. Mindez rendkívül eredményes közösségépítési módszernek bizonyult, mert az emberek többsége vágyik vissza egy erkölcsösebb, erősebb és gazdagabb Európába, ahol gyermekeinknek és családjainknak nem csak múltja, hanem jövője is van!

Mondjon nemet Ön is az európai népek identitását romboló “sokszínűség” és “antirasszizmus” kultúrájára,  klikkeljen a This is Europa honlapjára!

(Identitás Szövetség)


Forrás:generacio.eu
Tovább a cikkre »