Hasznosabb lett volna, ha nem szegtük volna meg a szavunkat!

A becstelenül visszaszerzett Muraköz és Bácska rövid néhány év alatt újra elveszett!

Hitler – Mussolini – féle bécsi döntéssel rövid időre visszakaptuk Kárpátalját. A magyar állam a ruténoknak ünnepélyesen kötelezte magát, hogy autonómiát fognak kapni. A hazafias magyar sajtó előtte éveken át állandóan azt hányta a csehek szemére, hogy ők is önkormányzatot ígértek Kárpátaljának az új cseh állam megalakulásakor, de szavukat megszegve ezt még se adták meg nekik, mi épp úgy megszegtük szavunkat és az önkormányzatot épp úgy nem adtuk meg nekik, mint ahogyan a csehek nem adták meg.

Hírdetés

A teljes Kárpátalja 12 656 négyzetkilométernyi területén 725 615 fő lakott. A mi általunk Hitler engedélyével elfoglalt 10 700 négyzetkilométernyi területen 550 ezren éltek. 1930–as csehszlovák statisztika szerint a népesség 61%-a rutén, 16,6%-a zsidó, és egyéb, 15%-a magyar, valamint csekély arányban cseh, szlovák, továbbá német volt.

Aztán ugyanezen időtájban ünnepélyes megnemtámadási szerződést kötöttünk a jugoszláv állammal s kölcsönösen kezeskedtünk egymás területi épségéért. Alig száradt meg azonban a tinta ezen az ünnepélyes szerződésen, mikor –mert a viszonyok alkalmat adtak rá, mert Hitler Jugoszláviát büntetésül megszállta – mi is megszálltuk és elfoglaltuk Muraközt és Bácskát. Igaz, hogy ezek a területek minket illettek, mert hiszen – szintén visszaélve az akkor számukra kedvező helyzettel – nem rég vették el őket tőlünk szintén erőszakkal a jugoszlávok, de mért biztosítottunk mi Jugoszláviának akkori területi épséget, tehát a Muraközt és Bácskát is, ha igazságosan nem illette meg Jugoszláviát? A szerbek akkor, mikor 1918-ban elorozták tőlünk ezeket a területeket, nem volt mivelünk területi épségünket biztosító szerződésük. Nekünk volt velük, mikor ezeket a területeket visszavettük tőlük.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »