Hassan Haider Diab radikális kérdéseire adott radikális válaszok

Hassan Haider Diab radikális kérdéseire adott radikális válaszok

hassan-haidar-diab3

Hassan Haidar Diab, a vezető horvát Vecernji list napilap libanoni arab származású sztárújságírója és a radikális iszlám szakértője,  könyvet ír a migránsok által elözönlött Európáról.

Térségünk 16 országából megkért egy-egy újságírót, hogy írja meg véleményét kérdéseire, amelyeket könyvébe foglal.

Magyarországról engem kért fel és kérésének örömmel teszek eleget.

(A kérdéseket angolul küldte meg és a válaszok eredetije is angol, melyeket a kérdések és a rá adott válaszok fordítása után csatoltam.)

 

Kedves István!

Köszönöm, hogy beleegyezésedet adtad, hogy könyvemben idézhetem nagyra becsült véleményedet.

Az alábbiakban elküldtem a kérdéseket azon reményben, hogy azokra megkapom válaszaidat.

 1. Hogyan látod az iszlám radikalizmus kialakulását és növekedését Európában, különösen a Franciaországban, Belgiumban és Németországban elkövetett terrortámadások után?

 

Kihagyott lehetőségnek látom. Abban az értelemben, hogy Európa valamennyi vezető liberálisát, szocialistáját és valamennyi migránsbarát politikusát bezárnám a Bataclanba, majd megkérném az iszlamista radikálisokat, hogy mészárolják le őket, mivel e radikálisok közül egyeseknek már ismerős a hely.

Ha a Bataclan netán túl kicsi lenne valamennyiük befogadására, hagynám, hogy összegyűjtsék a Föld e söpredékét, beleértve Frau Merkelt, Daniel Cohn-Benditet, Guy Verhofstadtot, Martin Schulzot, Jean-Claude Junckerts és a hasonszőrűket, és tegyék, amit tenniük kell  velük a berlini Bundestag épülete körül.

 

2. Európában az iszlám radikalizmus jelensége miként lehet hatással Európa kulturális történelmére és miként vezethet a régi világ civilizációs konfliktusához?

 

Hasonló módon fogja megváltoztatni Európa kulturális arculatát ahhoz, ahogyan egy rab arcának kinézete változott meg hosszasabb vorkutai tartózkodás után Joszif Visszarionovics Sztálin, az akkori idők oly sok haladó nyugati értelmiségei drága szovjet tömégmészárló vezetője idején.

 

3. Mi okozza Európában ezt az erősen növekvő radikalizmust?

 

Meg vagyok győződve arról, hogy a probléma gyökerét az arab országok nyugati lerohanásában/bombázásában és elfoglalásában kell keresni. Ha egy amerikai szétbombázná házamat Vazirisztánban, megölve az egész családomat, meglátogatnám Obamát, hogy megöljem Michelle feleségét egy kis délutáni gyilokparti alkalmával, és nem venné körbe három testőr.

 

4. Hogyan birkóznak meg az EU országok az ilyenfajta radikalizmussal?

Hogyan birkóznak meg vele? Ez nyilván vicces kérdés. Az EU országok tovább fűtik ennek a radikalizmusnak a tüzét azáltal, hogy még több támadást hajtanak végre muzulmán országok ártatlan népei ellen, beleértve – a jelenben – Szíriát, Jement (ahol a szaúdi szövetségesünké a vezető szerep), Irakot, Afganisztánt vagy pénzelik az izraeli hadigépezetet Palesztina ellen, és a többi.

5. Miként néz ki az európai uniós országok jövője tekintettel az iszlám radikalizmus napi növekedése tekintetében és nem kell-e még inkább tartani több terrortámadástól?

 

Az EU országok jövőjét a növekvő iszlám radikalizmus eredményeként éppen úgy látom, ahogyan Szaúd-Arábia vagy Izrael látná sajátját, ha több millió radikális keresztény öntenék el az országaikat. Természetesen radikális keresztények ma nem léteznek, mert fehér keresztényeknek nem illik radikálisaknak, sőt agresszíveknek lenni, kivéve, ha a nyugati világ legvallásosabb országa, az USA kormánya parancsára néhány országot ő, illetve szövetségesei porrá bombáznak, mely esetekben a pápák úgy hallgatnak, mintha a khartauzi rend fogadalmát tették volna le.

 

6. Mi a véleménye, hogy az uniós országoknak a közel-keleti háborúkban történő beavatkozásuk – különösen Irakban, Szíriában és Líbiában – mennyire járult hozzá a terrorizmus növekvő hullámához Európában?

 

Lásd válaszomat a 3. kérdésre.

 

7. Mi a véleménye arról, hogy az emberi jogok leple alatt az Európai Unióban szabad a mecsetekben dzsihadért kiáltozni, miközben a rendőrség nem csinál semmit?

 

Fütyülök bárki emberi jogainak megsértésére, ha e jogok érintetlenül hagyása következtében valakinek fizikai bántódása esik. Inkább totálisan betiltanám a Budapest Pride fesztivált, mintsem hogy egy nyolc éves kislánynak az ujja görbüljön meg, ha fennáll a veszélye annak, hogy ez megtörténjen azért, mert a melegparádé támadásokat provokál.

 

8. Gondolja, hogy az európai országoknak megvan az ereje arra, hogy felvegyék a harcot az iszlám radikalizmus ellen, azt kiirtsák és véleménye szerint miként kellene azt megtenniük?

 

Természetesen hiszem, hogy erre megvan az erejük. Az európai országoknak össze kell szedniük akaratukat, hogy megtegyék az ehhez szükséges lépéseket. Először is közölni kell a szaúdiakkal, hogy állítsák le a medreszék finanszírozását, ahol rothadt vahabista ideológiájukat terjesztik Európában, mert máskülönben Európa Irántól vásárol olajat. Majd ezután be kellene záratni valamennyi uniós országban a szaúdiak által finanszírozott vahabita helyeket, mint ahogyan Szaúd-Arábiában zárnának be bármilyen keresztény templomot.

 

9. Mennyire lehet Szaúd-Arábiát és a Perzsa-öbölbeli országokat – amelyek a vahabita-szalafista ideológia keltetői – hibáztatni az iszlám radikalizálódásáért és az egyének által az iszlám nevében végrehajtott terror támadásokért?

 

Nem akarok hinni a szememnek. Ahogyan sorrendben válaszoltam a kérdésekre, megdöbbentem, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Azaz e kérdést elolvasva egyszerre csak azt látom, hogy az ugyanaz, mint amilyen választ adtam a 8-as kérdésre.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Hassan Haidar Diab

 

 

Dear István,

Thank you for agreeing to contribute to my book with your valued opinion.

I have sent you the questions below with the hope of receiving your reactions to them.

1. How do you view the emergence and growth of Islamic radicalism in Europe, especially after the terrorist attacks in France, Belgium and Germany?

 

I view it as a missed opportunity. Missing  the opportunity of gathering all the leading liberals, socialists, and all the pro-migrant politicians in Europe in the Bataclan, and ask the Islamic radicals to massacre them, as some of these radicals are already familiar with that place.

 If the Bataclan were to prove too small to accommodate them all, I would let them gather this scum of the earth, including Frau Merkel, Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, and their ilk, and let them do their work around the Bundestag building in Berlin.

2. How the phenomenon of Islamic radicalism in Europe may affect the cultural history of Europe and can lead to a conflict of civilization in the Old World?

 

It will change the cultural face of Europe in a way that is similar to the change of look on the face of an inmate after a longer stay in Vorkuta at the time of Joseph Vissarionovich Stalin, the dear Soviet leader – and mass murderer –  of so many progressive Westerners at the time.
3. In accordance with your opinion, what are the causes of so much growth of radicalism in Europe?

 

I am convinced that the root causes should be looked for in the Western invasion/bombardment and occupation of Arab countries. If an American bombed my house in Waziristan, killing the rest of my family, I would visit Obama to kill Michelle, his wife, at an afternoon murder party, if she were not accompanied by three body guards.

 

4. How EU countries seem to suppress this kind of radicalism?

 

Suppressing this kind of radicalism? You have got to be kidding. The EU countries continue to inflame this radicalism by further attacks carried out against innocent people in Muslim countries, including, presently, Syria, Yemen (with the leading role of the Saudis, our allies), Iraq, Afghanistan, or financing the Israeli war machine against Palestine, etc.

 

5. How do you see the future of the EU countries with regard to the daily increase in Islamic radicalism and do you fear that more than several terrorist attacks?

 

I decline to make any difference between Islamic radicalism, the spiritual counterpart of physical terrorism, and terror attacks.

I see the future of the EU countries as a result of growing Islamic radicalism as Saudi Arabia or Israel would see their future with millions of radical Christians inundating their countries. As a matter of  course, there are no radical Christians today, as it is not considered trendy for Christians to be radicals, nay aggressive, save for the United States of America, the most actively religious country in the West, if its government orders its army, and its allies, to bomb a few countries to smithereens, in which case the popes clam up if they also pledged a vow of silence as a member of the Carthusian Order.

 

6. How are the EU countries with their involvement in the wars in the Middle East, especially in Iraq, Syria and Libya, contributed to the increasing wave of terrorism in Europe?

See my answer given to question 3.

7. How do you comment on the freedom of calling, under the guise of human rights,  for jihad in mosques across the EU while at the same time the police doing nothing?

I do not give a hoot about violating anyone’s human rights when it comes to physical violence as a result of not having violated the person’s human rights. I would rather ban a Budapest Pride march altogether than hurt the finger of an 8-year old girl, if there is a danger for it as a result of this gay parade provoking attacks.

 

8. Do you believe that the European countries have the power to fight against Islamic radicalism, eradicate it and how would, in your opinion, they should do?

Of course I believe in it. European countries should muster their will to make the necessary steps. Foremost, tell the Saudis to stop financing madrassas where they spread their rotten Wahhabite ideology in Europe, otherwise we will buy oil from Iran. Then close all the Saudi-subsidized Wahhabite outfits in all EU countries just as they would close down in Saudi Arabia any Christian church.

 

9. How are Saudi Arabia and the Gulf States, which produce the Wahhabite Salafi ideology, to blame for the radicalization of Islam and the terrorist attacks carried out by individuals in the name of Islam?

I cannot believe my eyes. As I was answering your questions one after the other, I am stunned to see that we are on the same wavelength. That is, reading this question of yours, I was stunned to realize that my answer given to your question No. 8 was the same as your question here.
Best regards,

Hassan Haidar Diab

 

 

 

 

 

 

 


Forrás:lovasistvan.hu
Tovább a cikkre »