Három missziós évtized Afrikában – Az apostoli nuncius volt a Salkaházi esték első vendége

Három missziós évtized Afrikában – Az apostoli nuncius volt a Salkaházi esték első vendége

Misszió és korrupció? Milyen szerepet töltenek be a nők a Katolikus Egyházban? Az ember megváltoztatására irányuló törekvések – többek között e kérdések, felvetések mentén szerveződött annak az előadás- és párbeszédsorozatnak az első évada, amelyet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Szociális Testvérek Társasága hívott életre Salkaházi esték címmel.

A rendezvénysorozat nyitánya október 28-án, szerdán este volt Budapesten, a D50 kulturális központban (Damjanich utca 50.). A meghívott vendég Michael August Blume SVD érsek, apostoli nuncius volt, aki magyar felmenőkkel is rendelkezik: egyik nagyanyja a rábaközi Himodon született, innen vándorolt a család Amerikába.

A megjelenteket Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek köszöntötte. Kiemelte: nagyon fontosnak érezték, hogy Boldog Salkaházi Sárának, a vértanúnak és szociális testvérnek lelki öröksége jegyében, a főegyházmegye és a Szociális Testvérek Társaságának szervezésében megtarthassák ezt az előadás-sorozatot, amely a társadalmi élet és a mindennapok aktuális kérdéseiről szól. Ezek megválaszolásához nagy-nagy szükség van egy független, katolikus szemléletre, amely nem engedi, hogy különböző divatos áramlatok befolyásolják, hanem a tiszta evangélium és az elfogulatlan, segítőkész szeretet a vezérfonala.

A mai, első téma rögtön nagyon érdekes, hiszen Afrika problémáiról van szó, ez pedig az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívása az egész világ számára. Ha a migrációról beszélünk, a népek közötti szolidaritásról vagy a testvériségről – amit Ferenc pápa annyira hangsúlyoz –, akkor mindig eszünkbe jut a mi saját viszonyunk is Afrikához, az ott élő emberekhez és problémáikhoz.

– mondta a bíboros. Melyek az ezekkel kapcsolatos leglényegesebb kérdések, s milyen emberi, katolikus tapasztalatokat szerez valaki egy hosszú és misszionáriusi szolgálatban ott eltöltött idő során? A nuncius ennek a helyzetnek első számú tanúja, ezért Erdő Péter hálás köszönetet mondott neki, hogy elfogadta a meghívást.

Michael August Blume érsek angol nyelven tartotta meg előadását, szavait Végerbauer Richárd atya, a vatikáni nagykövetség magyar titkára tolmácsolta magyarul.

A nuncius huszonkilenc évet töltött el pápai diplomataként Afrikában, és erről a „kegyelem” és a „kiváltság” szavak jutnak eszébe. Leszögezte: a misszionáriusi hivatás kegyelem, nem lehet kiérdemelni. Jézus példabeszédeiben a mester a szolgákra bízza kincseit. A szolgákat együttműködésre hívja meg azért, hogy a kincsekkel dolgozva gyümölcsöt teremjenek.

Majd Jézus megkérdezi, hogy kitartóan és odaadóan dolgoztunk-e. Jó szolgák voltunk? Ha az evangélium hirdetésében sikeresek vagyunk, akkor ezeket a sikereket megköszönjük Istennek, de a szolgákhoz hasonlóan meg kell vallanunk, hogy csak a kötelességünket teljesítettük – mondta bevezetőjében a nuncius.

Az Afrikában eltöltött csaknem három évtizedet felidézve Michael August Blume emlékeztetett rá: 1974 szeptemberében érkezett meg Ghánába, egy nyugat-afrikai országba, ahol 16 évet töltött. Néhány hónappal az érkezése előtt katonai puccsal megbuktatták a megválasztott elnököt, és elzavarták a parlamenti képviselőket, az összeset korrupcióval vádolták meg. A katonaság orvosolni akarta az igazságtalanságokat, rendezni az adósságokat és elvenni az általuk jogosnak tartott részt a „nemzet tortájából”, amit a civilek megtagadtak tőlük.

Hírdetés

Ghánában egymást érték a politikai zavargások, újabb hatalomátvételek, puccsok, az emberek rengeteget szenvedtek az élelem és egyéb fontos javak hiánya miatt. Az újratermelődő igazságtalanságok és zavargások sok fiatalt kényszerített az ország elhagyására, máshol kerestek munkát, főleg Nigériában. Néhányan megpróbáltak eljutni Európába és embercsempészek segítségével keltek át a Szaharán. A csempészek komoly összegeket követeltek. Néhányan eljutottak az „ígéret földjére”, sokakról viszont soha többé nem érkezett hír.

Blume érseket 1983-ban kinevezték a Ghánában és két francia nyelvű országban, Togóban és Beninben szolgáló verbita szerzetesek tartományfőnökévé. Hétéves tartományfőnöki szolgálata alatt igyekezett bátorítani, erősíteni a testvéreket a hivatásukban, tárgyalt Benin és Togó püspökeivel a verbiták missziós szolgálatáról, segítette a missziós hivatásokat, és a felmerülő problémák megoldása mellett az apostolkodás, evangelizáció új területeinek megnyitásán dolgozott, elsősorban a francia nyelvű országokban.

Auguste Blume 1990-től kezdve Rómában szolgált, majd XVI. Benedek pápa 2005 szeptemberében püspökké szentelte, és kinevezte Benin és Togo apostoli nunciusává. Hét és fél évet töltött ebben a két országban, majd Ferenc pápa Ugandába nevezte ki apostoli nunciussá.

Ugandáról szólva, amely sokkal nagyobb, mint Benin és Togo együttvéve, az érsek felidézte: történelmében előfordulnak nehéz és erőszakkal teli időszakok. A hírhedt tábornok, Idi Amin rémuralma 1971-től 1979-ig tartott. Ugandát instabil kormányokkal rendelkező országok veszik körül: Dél-Szudán és a Kongói Demokratikus Köztársaság. A világ egyik legszegényebb országa, de nagyon sok menekültet kellett befogadnia, akik polgárháborúk miatt kényszerültek elhagyni hazájukat. A nuncius ugandai szolgálatának utolsó két éve alatt az ország északi részén a népesség több mint egymillió fővel növekedett a Dél-Szudánból érkező menekültek miatt. Uganda nyugati részére főként Kongóból érkeznek menekültek a különböző népcsoportok közötti erőszak miatt.

A nuncius Dél-Szudánban szolgálatot teljesítő verbita rendtársai is kénytelenek voltak elhagyni az országot a tomboló erőszak miatt, és Uganda északi részén telepedtek le, ahol most is a Dél-Szudánból érkezőket szolgálják. Más missziós közösségek és egyházmegyés papok is végeznek itt hasonló munkát.

Visszatekintve az Afrikában töltött évtizedekre, a nuncius megemlített néhány fontos lelkipásztori lehetőséget és kihívást, melyeket az Egyháznak komolyan fel kell karolnia: a 25 év alatti fiatalok sok országban a lakosság 60 százalékát teszik ki. Ők a Katolikus Egyház számára komoly energiaforrást és megújulást jelentenek. Ugyanakkor a fiatalok kapcsán számos lelkipásztori kihívás is felmerül, mert ki vannak téve a külföldi médiumok hatásának, amelyek legtöbbször nem a keresztény tanítást hirdetik a házasságról és a családról. Ezek a médiumok a szabadságról és a jogokról is hamis elképzeléseket közvetítenek. Nagy szükség van erős, keresztény családokra, akik az Egyház tanítását követik. Nagyon sok szülő nem él szentségi házasságban, és ennek már komoly következményei vannak a család értékének gyengülésében.

A keresztény tanok nem jelennek meg ezeknek a szervezeteknek a tanításában a szexuális életről és a házasságról, és ez bizony komoly veszélyeket hordoz.

Blume érsek 2018. szeptember elején hagyta el Afrikát, majd megérkezett Magyarországra. Valószínűnek tartja, hogy többet már nem tér vissza az afrikai kontinensre. „Magyarországon folytatom a lelkipásztori látogatásokat, kapcsolatban vagyok a magyar kormánnyal, a diplomáciai testület tagjaival és a magyar emberekkel, most épp veletek. Arra törekszem, hogy biztosítsam a Szentszék jelenlétét, a Szentatya közelségét. Eljöttem Magyarországra, hogy a magyar népet is megerősítsem a hitben” – ezekkel a szavakkal fejezte be a pápai nuncius előadását.

Az este műsorvezetője Gőbel Ágoston, a NEK titkárság sajtóreferense volt.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »