Harminc éve imádkoznak magyar papokért, magyar püspökért a felvidéki hívők

Jópásztor vasárnapján, május 12-én rendezték meg immár harmincadik alkalommal a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozóját, a Komáromi Imanapot a Rákóczi-emlékév keretében, mely alkalomból megtelt a Szent András-bazilika.

1990 Pünkösdvasárnapja óta magyar papi, szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért imádkoznak papok és hívek egyaránt.

A cél továbbra is az, hogy a Szlovákiában élő magyar katolikusok egy önálló jogkörrel felhatalmazott, magyar ajkú és magyar szívű főpásztort kapjanak. Azonban nemcsak a magyar püspök hiányzik Felvidéken: vannak szlovákiai magyar egyházközségek, ahol magyar ajkú pap hiányában szlovák anyanyelvű, de magyarul is tudó papok látják el a szolgálatot.

A jubileumi Komáromi Imanap engesztelő szentségimádással kezdődött II. Rákóczi Ferenc és a magyar hitvallók imáival, majd elmélkedésre került sor Isten Szolgája, Esterházy János hitvalló életéről, kinek boldoggá avatási pere idén márciusban kezdődött el. A Nádor utca és Megye utca érintésével szabadtéri keresztutat jártak be a hívők, melyen Lénár Károly atya gondolatai hangzottak el egy-egy stációnál.

Hírdetés

A Nónát, délutáni imaórát követően felzúgtak a Szent András-bazilika harangjai, jelezvén, hogy ünnepi főpapi szentmisére kerül sor, melyet hagyományosan Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke, egyben apostoli kormányzó celebrált oltártestvéreivel. A szentmisén részt vett J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, Szlovákia apostoli nunciusa is, akinek szentbeszédét magyarul is tolmácsolták.

Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy az evangélium hirdetése minden keresztény küldetése, nem csupán a papoké, szerzeteseké. „Az evangéliumot a szavakon kívül főleg életünk tanúságtételével hirdessük” – fogalmazott az Apostoli Szentszék követe.

Mons. Orosch János érsek atya imádságra hívott, hogy a magyar ajkú hívek számára biztosítva legyen az anyanyelvi főpásztori szolgálat és gondoskodás. Kiemelte, az egyháznak arra van szüksége és a hívek is arra várnak, hogy az Isten papjai egész személyiségükkel, viselkedésükkel megmutassák nekik az Igaz Istent. Legyenek szentéletű papjaink, akik életükkel kifejezik az egész katolikus vallást, a Jóisten képmására – mondta.

Az ünnepi szentmisén részt vettek közéletünk képviselői és a felvidéki magyar közösség vezetői, többek között Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Bárdos Gyula, a CSEMADOK elnöke, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Csáky Pál az MKP Európa parlamenti képviselője, Tárnok Balázs, az MKP EP-képviselőjelöltje és Menyhárt József, az MKP elnöke. Jelen voltak papok, szerzetesek, nővérek, papnövendékek a Nyitrai, Besztercebányai, Rozsnyói Egyházmegyékből és magyarországi egyházmegyékből is, valamint a hívek a szélesebb környékből.

A szentmise a pápai himnuszt követően nemzeti imádságunkkal, a magyar himnusz eléneklésével ért véget. A kivonulás alatt pedig régi himnuszunk sorai csendültek fel. „Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!” – énekelték a hívők a harmincadik Komáromi Imanapon.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »