Hadsereg: Fegyvernemük a logisztika

Hadsereg: Fegyvernemük a logisztika

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban megtartott ünnepi állománygyűléssel, illetve a Magyar Ellátó Katonák emlékművének megkoszorúzásával emlékeztek a logisztikusok napjára az MH Logisztikai Központ katonái és dolgozói december 2-án, hétfőn. Az ünnepségen Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is részt vett.

20191202-logisztikusok-napja-05

Harminc évvel ezelőtt, 1989. december 1-jén alakult meg az Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség, amelyre emlékezve lett ez a nap a logisztikai szakemberek ünnepnapja.

A rendezvényen felolvasták dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának a logisztikusok napja alkalmából írt köszöntő levelét. „Egy kiemelkedően fontos szakterület képviselőit köszöntjük most, akik leginkább a háttérben tevékenykednek, így munkájuk kevésbé látványos, ugyanakkor nélkülözhetetlen. Ilyenkor a figyelem azokra a rendkívül sokrétű, szerteágazó munkát végző katonákra és honvédelmi alkalmazottakra irányul, akik folyamatosan azon fáradoznak, hogy biztosítsák a Magyar Honvédség zavartalan működését… Az elmúlt egy évben a logisztikai szakállomány ismét bebizonyította, hogy méltó a bizalomra és képes átlagon felüli eredményességgel ellátni a rábízott feladatokat” – írták.

A logisztikusok fegyvernemi napja alkalmából megrendezett állománygyűlésen Schmidt Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai haderőnemi szemlélője úgy fogalmazott: ezen alkalmak lehetőséget teremtenek a visszatekintésre, az eddigi eredményeink összegzésére és a közös, új élményeken keresztül, a csapat erősítésére. „Megragadva az alkalmat, az eddigi eredményes és magas színvonalon végzett tisztességes munkáért, helytállásért, elismerésemet és köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki ezen a területen szolgál” – mondta ünnepi beszédében Schmidt Zoltán dandártábornok.

Az állománygyűlés végén elismeréseket adtak át, végül a Honvéd Férfikar műsora zárta az ünnepséget.

Hírdetés

A rendezvényen – mások mellett – Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Kurtán Krisztina, a Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárság vezető szakreferense és Fodor Péter vezérőrnagy, a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója is tiszteletét tette. Ugyancsak elfogadták a szervezők meghívását a társfegyveres és az együttműködő katonai szervezetek, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület, valamint a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem képviselői.

A program a Magyar Ellátó Katonák emléktáblájánál folytatódott. A koszorúzáson Keszthelyi Gyula nyugállományú dandártábornok, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke mondta el ünnepi gondolatait. „Ma az ellátó katonára emlékezünk, azokra a magyar katonákra, akik már a honfoglalást követően végezték a csapatok logisztikai támogatásának feladatait. Az ellátás funkciója kezdetben az élelmezésre és a fegyverzetre korlátozódott, majd a hadművészet elveinek és eszköztárainak fejlődésével, folyamatosan kiszélesedett. Egy dolog azonban nem változott: minden korban megtaláljuk az ellátásért felelőst és az ellátást végző katona személyét” – fogalmazott. Beszéde végén hangsúlyozta: a történelem igazolta, hogy a logisztikusok képesek kezelni a problémákat és a legreménytelenebb helyzetekben is megtalálják a legjobb megoldást.

A megemlékezés során Totha Péter Joel vezető tábori rabbi, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi karának vezetője mondott imát.

20191202-logisztikusok-napja-15

Kép: Dévényi Veronika 

Faragó Fanny 


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »