Gyimesi György elszánt

Gyimesi György elszánt

Nagy fába vágta politikai fejszéjét az OĽaNO parlamenti képviselője, aki nyilvánosan ígérte meg, hogy olyan jogszabály elfogadását indítványozza, amely alapján mostanság már senkit sem érhet jogsérelem a Beneš-dekrétumok miatt.

Szükség van erre az elszántságra, hiszen immár hetvenöt éve árnyékolják be a hírhedt elnöki rendeletek a magyar–szlovák politikai kapcsolatokat. Több millió meghurcoltnak, köztük százezernyi ártatlan szlovákiai magyarnak okoztak traumát, mérhetetlen szenvedést. Azóta pedig szörnyű emléket.

Nálunk főleg a rendszerváltás óta – az egykori Német Szövetségi Köztársaságban jóval korábban – próbálkoztak a dekrétumok eltörlésével vagy legalább következményeinek orvoslásával. Különösen Szlovákia és Csehország uniós csatlakozása előtt erősödtek fel ezek a követelések. Pozsony és Prága érvelése szerint azonban a kifogásolt rendelkezések már kialudtak, napjainkban nincsenek jogkövetkezményei. A pozsonyi parlament 2007-ben mégis magyarellenes nacionalizmustól bűzlő határozatban – mindössze az MKP képviselőinek ellenszavazatával szemben – kimondta a beneši jogi örökség sérthetetlenségét. Hazai és külföldi tiltakozások, petíciók hatására az Európai Parlament jogi szakbizottsága hat évvel később kegyeskedett megállapítani, ennek a parlamenti álláspontnak közvetlen jogi hatálya nincs, ám a védelembe vett dokumentum érezteti hatását Szlovákia jogrendszerében. Ez a megalapozott vélemény politikai következmények hiányában csupán írott malaszt maradt. Holott Popély Árpád történész rámutatott: még a kisebbségeket leghátrányosabban érintő két rendeletet – amely az állampolgárságuktól fosztotta meg a németeket és a magyarokat, a további pedig vagyonuk elkobzásáról rendelkezett – sem hatálytalanították. 1948-ban ugyan visszakapták csehszlovák állampolgárságukat azok a magyarok, akik megmenekültek a kitelepítéstől, néhányan vagyonuk egy részét is, de semmilyen jogszabály nem mondta ki, hogy a hírhedt rendelkezések érvénytelenek lennének.

Hírdetés

Közben nyugati szomszédunk politikusai elvetették Jan Rychlík cseh történész életrevalónak tűnő javaslatát, amely szerint a vitatott dekrétumok kapcsán különbséget kellene tenni a kihirdetésétől érvénytelen, illetve a mostantól semmis jogi megoldás között. Az utóbbi alkalmazása kizárná a vagyonjogi ügyeket, viszont az áldozatok legalább morális gesztust kaphatnának. Ugyanakkor főleg Václav Klaus és a jobbközép döntéshozók az 1997-es cseh–német megbékélési nyilatkozattal, valamint a szülőföldjükről kiüldözött szudétanémetek felé tett fontos prágai gesztusokkal kihúzták a dekrétumok méregfogát, így valóban csak hatályát vesztett történelmi dokumentum maradt belőle.

Nálunk viszont vérszemet kaptak az ügyeskedők, akik a komáromi járásbeli Paton évek óta jelentős ingatlanokra fenik a fogukat, Bártfán az Állami Erdészet megfosztaná Bositz Miklóst 63 hektárnyi örökségétől, a Nemzeti Autópálya-társaság nem hajlandó kifizetni a D4-es nyomvonalán és közelében található telkek több tulajdonosának jogos járandóságát. Mindannyian arra hivatkoznak, hogy az érintettek felmenői magyarok voltak, ezért Beneš dekrétumai alapján a vagyonukat el kellett volna kobozni. Fiala-Butora János jogi szakértő úgy véli: nem kevés vitatható verdikt született a fenti három ügyhöz hasonló, sántító indoklással.

Gyimesi György jól érzékelte, hogy a második világháborút követő tragédiák következményeinek felszámolása érdekében első lépésként törvényes eszközökkel szükséges megálljt parancsolni a zavarosban halászó, értékes birtokra ácsingózó cégeknek és magánszemélyeknek.

Kezdeményezését remélhetően nem csak a magyar kollégái támogatják. Ugyanis mások, az érintett tárcák vezetői is szembesülnek két döntő ténnyel: Szlovákia a 2004-es csatlakozási szerződésben kötelezte magát, hogy nem alkalmazza a kollektív bűnösség elvét. Az uniós jogrend pedig kizárja a visszamenőleges hatályú ítélkezést.


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »