Gyászmise a római magyar kápolnában Seregély István és Miklósházy Attila lelki üdvéért

Gyászmise a római magyar kápolnában Seregély István és Miklósházy Attila lelki üdvéért

Január 8-án a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában Németh László olaszországi magyar főlelkész gyászmisét mutatott be a közelmúltban elhunyt két magyar püspök, Seregély István nyugalmazott egri érsek és Miklósházy Attila, a külföldi magyarok nyugalmazott püspöke lelki üdvéért.

Németh László homíliájában párhuzamba állította a két püspök életútját: ugyanabban az évben születtek, 1931-ben, és pár nap különbséggel, mindketten 2018 végén hunytak el. Mindketten a miskolci Fráter György-gimnáziumban tanultak. Két év különbséggel lettek püspökké szentelve mindketten…

Mindketten tanúi voltak egy történelmi fordulatnak. Amikor Miklósházy Attila 1989-ben a püspöki kinevezését megkapta, üzenet érkezett számára Rómából, hogy a torontói szentelésére Magyarországról ne várjon püspököt. Akkor még a hazai közélet és a nyugati emigráció sok ponton szemben állt egymással, nem értették meg egymást. Ebben a korban lett a világon szétszóródott magyarok püspöke. Mindszenty bíboros nyomába lépett abból a szempontból, hogy járta a magyar egyházközségeket a világon, látogatta a magyar papokat. Visszaemlékezésében azt írta, hétszer körbeutazta a Földet, de csak párszor volt szállodában, mert mindig a magyar egyházközségek és papok vendégszeretetét élvezte. Kinevezésekor püspöki küldetéséhez sem pénzt, sem egyházi iurisdictiós joghatóságot nem kapott, mert a magyar hívek a helyi püspökök joghatóságába tartoztak. Amikor a rendszerváltást követően megszűnt a honi és külföldi magyarok politikai szembeállítása, Miklósházy püspök azonnal a magyar püspöki konferencia tagja lett. Velük jött a római ad limina látogatásokra, részt vett a püspöki konferencia ülésein.

Seregély István érsek 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, ami szintén egy egyháztörténeti fordulatot jelentett, hiszen addig azt a tisztséget mindig az esztergomi prímás töltötte be. Ezt a megbízatását három cikluson át végezte. Az ő elnökségéhez olyan nagy kezdeményezések fűződnek, mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megalapítása, melynek ő volt az első nagykancellárja. Ő indította el a Magyar Katolikus Rádiót, és ő vezette be azt, hogy a püspöki kar tagjai kétévente közös lelkigyakorlaton vesznek részt.

Hírdetés

Németh László – a magyar kápolna bejáratánál látható, a koronáját a Szűzanyának nyújtó Szent István királyra mutatva – idézte Seregély István érsek szavait: „A magyarok számára Szent István király kikerülhetetlen”. Papi és érseki szolgálatában kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy Szent István királyunk örökségét ápolja és továbbadja. Miklósházy Attila püspök számára a római Magyarok Nagyasszonya-kápolna a világon szétszóródott magyarok lelki helye volt Péter apostol sírja közelében. A szentbeszéd végén Németh László a Nagyarok Nagyasszonya közbenjárását kérte az elhunyt főpásztorok lelki üdvéért és a világon élő magyar katolikus hívek számára.

A szentmisén koncelebrált Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora és az intézményben tanuló két pap is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatikan News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »