Görögkatolikus papszentelés volt Csegöldön

Görögkatolikus papszentelés volt Csegöldön

Gajdos Lászlót október 16-án szolgálati helyén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csegöldön áldozópappá szentelte Orosz Atanáz miskolci püspök. A görögkatolikus lelkipásztort a nyár végén Beregdarócon szentelte diakónussá Kocsis Fülöp érsek-metropolita.


„Ti vagytok a világ világossága!” Krisztus szólt így egykor tanítványaihoz, s most diakónusa által a hívekhez is így szól, és ezt a meghívást közvetíti az evangélium az apostolok által újra meg újra számunkra is – mondta el Orosz Atanáz püspök szentbeszédében. A püspök felhívta a figyelmet, hogy Istennek ezt a napjainkban különösen aktuális üzenetét könnyű ugyan, de nem szabad másokra hárítanunk. A papszenteléssel Csegöldön az Isten egy új, megszentelt életet indít útjára. Az Isten szentségét „képviseli az atya, aki nemcsak pásztora, lelkésze a közösségnek, hanem az Isten szentségének kisugárzója is” – fogalmazott Orosz Atanáz, aki szerint ezt a szentséget kell közvetítenie magának az egyházközségnek is, amelynek régi kérése teljesült azáltal, hogy helyben lakó papot kap a szentelés napján.


A szentelendő papnak a másik evangéliumi szakasz, a dúsgazdag és a szegény Lázár történetének üzenetét szánta a püspök, Ferenc pápa erre vonatkozó szavait is idézve: „Aki a szegényt észre nem veszi, az semmibe veszi az Istent.” A szegények felé forduló irgalom gyakorlásának feladatát kapta Gajdos László már diakónusként is, s most pappá szentelésekor azzal bocsátotta útjára a főpásztor: maradjon mindig szívében ez a sorsközösség a szegényekkel, amelyet a Jóisten jelölt ki számára és minden pap számára. Kérte, hogy imádkozzon mindazokért, akiket majd rábíz a gondviselő Isten. A jelenlevőket pedig arra kérte, álljanak mellé imádságukkal, hogy valóban ne csak fölszentelődjön, hanem megszentelődjön, és az életszentségével közösségének is ösztönzést adjon a megtérésre, megtisztulásra, átalakulásra és az életszentségre.

Gajdos László  a szertartás után Szocska A. Ábel apostoli kormányzótól a kinevezését is átvette, amely szerint csegöldi helyettes lelkészként és a Szent Lukács Szociális Szolgáltató Központ csegöldi lelkivezetőjeként folytatja szolgálatát.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »