Gördülékenyebbé vált a tervkészítés

Gördülékenyebbé vált a tervkészítés

Még mindig futnak be az energiahivatalhoz beruházási szándék nélküli víziközmű-fejlesztési tervek, s olyanok is, amelyek nem kellően részletesek, de a tendencia javuló a hivatal tapasztalatai szerint.

A hazai víziközmű-társaságok tavaly már jobb tizenöt éves gördülő fejlesztési tervet adtak be, mint az előző években, ám a terveket ellenőrző és jóváhagyó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tapasztalatai szerint a beadványaik továbbra is nagyon eltérő tartalmúak és színvonalúak. Sok kérelemben például még mindig nem elég részletes az egyes munkák leírása ahhoz, hogy reálisan meg lehessen ítélni a karbantartás/felújítás, illetve a felújítás/beruházás elhatárolásának helyességét és az értékarányosságot. Mindez a hivatal 2017-es évkönyvéből derül ki, melyben az is olvasható, hogy a beruházási tervrészek egy része továbbra sem tartalmaz beruházást, vagy olyan nyilatkozat áll bennük, amely szerint az ellátásért felelős közli: nem tud vagy nem akar beruházni a következő 15 évben.

Mindazonáltal a MEKH megállapításának elsőként kiemelt, pozitív részét támasztja alá, hogy a hivatal honlapján folyamatosan jelennek meg az érintett tervek jóváhagyásai.

A 2018–2032-re vonatkozó gördülő fejlesztési tervrészeket 2017-ben október 2-ig kellett beadniuk a MEKH-hez az ellátásért felelősöknek vagy a szolgáltatóknak. Mivel víziközműrendszerenként és tervtípusonként külön-külön eljárások indultak, összesen mintegy 5150 terv futott be, s 1328 engedélyt érintő határozatot adott ki a hivatal.

Hírdetés

Ugyanakkor Magyarországon a múlt év végén már csak negyvenegy víziközmű-szolgáltató működött – épp annyi, mint egy esztendeje –, mert az előző években a vonatkozó törvény előírásának eleget téve összeolvadások sorára került sor az ágazatban. Ám tavaly a közérdekű üzemeltetéssel érintett települések száma jelentősen, 68-ról 21-re csökkent.

E téren továbbra is főleg azok az esetek várnak megoldásra, amelyekben az alapul szolgáló víziközmű tulajdonjoga rendezetlen.

A hivatal 2017-es átfogó, illetve egyes célterületekre összpontosító víziközmű-ellenőrzéseiből 245 zárult le. Bár ebből 225 ellenőrzés megállapítással zárult, jogkövetkezménye csak néhány esetnek volt. A hivatal minden év október 25-ig küldi meg a közműves ivóvízellátás, illetve a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díjára (valamint átadási áraira) vonatkozó javaslatát a szakminisztériumnak. Ezt tavaly is megtette, de változás nem volt.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »