Galilei színre lépése folytán vált a tudomány ideológiává

A tudomány a politika színpadára került, a tudomány a politika fő eszköze lett, mind elméleti, mind gyakorlatilag.

Az ALAPTÖRVÉNY szerint tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

Az ALAPTÖRVÉNY X. cikke szerint

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

Hírdetés

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint „Az Smtv. 13. §-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (…) a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. (…) hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.

Dobos Menyhért szerint a Médiaszolgáltató úgy látja, hogy a Reális Zöldek Klub, illetve Juhos László, tendenciózusan, alaptalanul kezdeményez eljárásokat a közmédiával szemben, igyekezvén nyomást gyakorolni a Médiaszolgáltatóra, tiszteletben nem tartva a Médiaszolgáltató Alaptörvénybe és sarkalatos törvényekbe foglalt független mivoltát, így azok a visszaélésszerű joggyakorlás mellett az Mttv.-ben meghatározott, a sajtószabadság körében rögzített alapelvek csorbítása irányába hatnak.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »