Fülek – Ferencesek temploma és kolostora

Fülek – Ferencesek temploma és kolostora

A Szűz Mária mennybevétele tiszteletére szentelt ferencrendi templom 1513-ban épült. Amikor a török elfoglalta Füleket dzsámivá alakították át. A törökök Bécs elleni sikertelen hadjárata idején a templomot feldúlták. Újjáépítésére 1694-1727 között került sor barokk stílusban.

A templom nyugati szemöldökgyámos kapuzata fölött olvasható: „Isten dicsőségére építtette gróf Koháry István 1725” Barokk tornyát szokatlan módon az északkeleti oldalon építették hozzá.

A templom egyhajós, keleti szentélye sokszögzáródású, dongaboltozattal fedett, stukkókkal és festményekkel díszített, az egyik Szent István királyt ábrázolja. A hajó boltozati rendszere oszlopsoron nyugszik egyesített pilaszterekkel.

Hírdetés

A barokk főoltár a 18. század elejéről való, sokalakos oltárképe Szűz Mária mennybevételét ábrázolja. A két oldaloltár a század végén készült, a mellékoltár azonban a 17. század második felében. A templomban látható Szent Bonaventura, középkori eredetű festménye, melynek latin nyelvű felirata szerint ő volt a Ferenc-rend általános főnöke, generális minisztere 1257-ben.

A kolostor épülete a templomhoz kapcsolódik. Kétszintes, keresztfolyosókkal ellátott épület, melyhez négyszögletű udvar tartozik. Mind a templomot, mind a kolostort műemlékké nyilvánították.

Megjelent a Magyar7 hetilap 2020/32. számában.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »