Friss pályázati felhívások a külhoni magyarság támogatására

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára három nagy pályázati felhívást ismertetett mai sajtótájékoztatóján. Az összesen 1 milliárd Ft. értékű támogatás három nagy terület: a diaszpórában élő magyarság szervezetei, az ifjúsági és cserkész közösségek, valamint a testvértelepülések programjairól szóló pályázatait várja.  

Az államtitkár bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány 2010 óta azt a célt segíti számos eszközzel, hogy egységes Kárpát-medencei magyarságról tudjunk beszélni. E cél érdekében a Nemzetpolitikai Államtitkárság nemcsak különböző programokkal, de számos pályázati lehetőséggel is segíti a külhoni magyarságot.

A most meghirdetett pályázatok már évek óta futnak olyan sikerrel, hogy mindig sokszoros az elbírálásra benyújtott tervek száma, éppen ezért a keretösszegek is évről évre emelkedtek.

A testvértelepüléseké 2015 óta 50 millióról 250 millióra, az ifjúsági és cserkészközösségeké 2016 óta ugyancsak 50 millióról 250 millióra, míg a diaszpórának szóló pályázat – ez a legfiatalabb – 2017 óta 400 millióról 500 millióra.

Hírdetés

A testvértelepülési pályázat célja a magyarországi és a Kárpát-medencei magyar települések közti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. Ez lehet például a magyar történelemhez, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó események együttes szervezése, megvalósítása, vagy oktatási, művelődési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség közös ápolása, vagy ifjúsági, hagyományőrző programok megvalósítása.

Példaként említette Potápi Árpád János a Keresztúr nevű települések 20. hazai és nemzetközi találkozóját, vagy Debrecen és Salánk oktatási-nevelési intézményei közötti tapasztalatcserét.

Tájékoztatását az államtitkár néhány térkép vetítésével illusztrálta. Ezek régiónkénti bontásban tüntették fel a testvértelepülési kapcsolatokat. A határon túli területekről az itthoni településekhez húzott vonalak Kárpátaljáról sugarasan, míg az északi határt szinte végig kísérő felvidéki településekről minden irányban, egymást metszve hálózták be az egész ország területét.

Az ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységét támogató pályázat a 15-35 éves ifjúsági korosztálynak szól, cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés. Célja: közösségteremtés, közösségépítés a magyar fiatalok körében, az ilyen programok, tevékenységek elősegítése. 2019-ben 349 külhoni magyar ifjúsági és cserkész közösség programja részesült a meghirdetett 250 millió forintból, például a II. Kincskereső Vándorfesztivál Rozsnyón, vagy a zágrábi magyar fiataloknak szervezett cserkésztábor. Potápi Árpád János rámutatott arra, hogy a pályázatok zöme évek óta a gyerekeket, a tanulókat, és a felnött ifjúságot érintik, tehát a Kárpát-medence jövőjét.

A diaszpórának szóló pályázat – a 2011-ben létrehozott Diaszpóra Tanáccsal egyetértésben – azt a célt tűzte ki, hogy a világon szétszórtságban élő magyar közösségekben a magyar nyelv, magyar kultúra, identitás megőrzését segítse, és előmozdítsa kapcsolataikat az anyaországgal. A benyújtandó pályázat szólhat kulturális, egyházi, ifjúsági programokról, anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységről, írott és elektronikus média, civil szervezetek, egyházak, intézmények működésének támogatásáról, a magyar közösségek céljait szolgáló fejlesztésekről. 2019-ben 348 szervezet programjai részesültek az 500 milliós támogatásból. Például a Bajorországi Magyar Iskola anyanyelvi és származásnyelvi oktatásának fejlesztése, vagy a prágai magyarok zarándoklata a csíksomlyói búcsúba. Potápi Árpád János hozzátette, hogy az össze nyugati viszonylatban nem olyan jelentős, de mégis sokat segít hiányzó tankönyvekhez, eszközökhöz juttatni a pályázó szervezeteket, amelyeknek munkáját személyesen is ismerik.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »