Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve

Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve

Frenyó Zoltánnak, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet munkatársának 2016-ban a Szent István Társulatnál megjelent kötetét ajánljuk az érdeklődő nagyközönségnek, filozófia iránt nyitott olvasóknak.

Frenyó Zoltán új könyvének legelső és legutolsó mondata is az igazság szót tartalmazza. Filozófia tankönyvének az az alapvető meggyőződése, hogy csak az igazság keretébe helyezkedve töltheti be a filozófia igazi hivatását. A tankönyv arra az izgalmas kalandra hívja meg így olvasóját, hogy a filozófiának mint igazságkeresésnek a történetét tekintse át.

A könyv történeti rendben kidolgozva ismertet meg bennünket a filozófusokkal, gondolatvilágukkal és eszmerendszerükkel, s mindezt úgy teszi, hogy szóhoz juttatja magukat a gondolkodókat is. A harmonikus arányt megtartja minden fejezet, amennyiben a bölcsek áttekintő bemutatása és elemzése egyharmad részét adja a fejezetnek, s a fennmaradó kétharmad rész pedig gondosan kiválogatott szövegeket foglal magában, amelyeken keresztül az olvasó közvetlen viszonyba kerülhet a különböző filozófusokkal. Nem csak a filozófusokról szerzünk tehát ismereteket, hanem ők maguk vonnak be bennünket gondolatvilágukba saját szövegeik által. A bölcselet kezdeteitől egészen a 20. századig tartó filozófiatörténet áttekintését könnyítik meg azok a táblázatok és ábrák is, melyek egy-egy fejezetben vagy pedig összegzésként a könyv utolsó részében kapnak helyet.

A tankönyv nagy érdeme továbbá, hogy a gondolkodókat a kozmocentrikus, a theocentrikus vagy az anthropocentrikus gondolkodásmódok mezsgyéin próbálja meg elhelyezni, amin keresztül az olvasó számára érzékelhetővé válik a gondolkodók közötti hasonlóság vagy éppen a köztük fennálló radikális különbség is.

Ha egy áttekintő tankönyvet veszünk a kezünkbe, akkor olvasói igényünk egyértelműen az is, hogy az teljes képet nyújtson tárgyáról. E könyvben szóhoz jutnak azok a bölcselők is, akiket sokszor esetleg méltatlanul háttérbe szorítanak más azonos műfajú könyvek. Aránytalanságokat vagy éppen „elhallgatásokat” kikerülve Frenyó Zoltán külön fejezetet szentel a 20. századi keresztény bölcseletnek (akár egy-egy pápai enciklika szövegének a tükrében is), kitér az újkori konzervativizmus eszmevilágára, és külön önálló fejezetben taglalja a magyar filozófusokat, akiknek értékes filozófiai örökségéről semmiképpen sem szabad lemondanunk.

Mivel a filozófiának nem csak múltja, története és a jelent illető reflexiója van, így a könyv kitekintéssel zárul, amelyben a filozófia jövőjének kérdéseivel foglalkozik a szerző. Ebben hangsúlyozza a metafizika megbecsülését, nyíltan szóvá meri tenni a filozófiát (s a filozófia művelőit) esetenként jellemző téveszméket, s komoly problémának tekinti, hogy sokszor akár tömegek és nemzedékek is áldozatul eshetnek tévutakat kijelölő gondolkodók örökségének. Ebből kifolyólag a saját válságjegyeit szemlélve újból meg kell erősödnie a filozófia hivatástudatának, amely az igazság útján való járást jelenti.

A könyvet a művelt, az érdeklődő nagyközönségnek, filozófia iránt nyitott embereknek, filozófia szakos hallgatóknak egyaránt ajánljuk!

Vincze Krisztián/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »