Fiaim, csak énekeljetek! – Nívós ünnepi műsorokkal emlékezett Komárom városa

Fiaim, csak énekeljetek! – Nívós ünnepi műsorokkal emlékezett Komárom városa

2019. október 6-án az aradi vértanúkra és a komáromi hősökre elékezett a város. Szomorú gyásznap ez az összmagyarság történelmében, mégis ereje van. Ilyenkor a Kárpát-medence számos településén meggyulladnak az emlékezés lángjai, s a múlt áldozatán át ma is összeköt bennünket.

Komárom Város ünnepi megemlékezése 17.00 órakor kezdődött a Klapka György téren,  ahol elsőként a Szózat hangjai csendültek fel,   majd pedig Boráros Imre Kossuth-díjas színművészt hallhattuk, aki nemzeti ihletésű verseket és dalokat adott elő.

Áldd meg égi anyánk / Népünket, országunk, Áldásod legyen / A mi megváltásunk. Népünknek hazánknak / Szabadulására, Igaz Magyar Lélek /  Feltámadására.

A nyitóműsort követően Stubendek László, a Csemadok Komáromi Szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

A rendezvény ünnepi szónoka Szarka László egyetemi tanár volt, aki a történész precizitásával járta át velünk a forradalmi kor eseményeit. Név szerint méltatta az aradi tizenhármak önfeláldozását a magyar szabadságharcért, mely különböző anyanyelvűségük ellenére is egységet mutatott. A kivégzettek között voltak lengyelek, olaszok, németek, szerbek, horvátok. Beszéde Petőfi Fekete-piros dala köré fonódott, mely előre vetítette a magyar nemzet sorsát.

A történész rámutatott, hogy a mártírok emléke számunkra is reményt adhat, itt és most is megteremthető a nemzeti egység.

Az ünnepi beszédet követően a város elöljárói, politikai és civil szervezetei, az oktatási intézményeinek képviselői megkoszorúzták Klapka György tábornok szobrát.

Az ünnepi műsort a Concordia Vegyeskar tette emelkedetté, vezényelt Stubendek István karnagy. A bevezető Szózatot követően is tipikusan nemzeti jellegű összeállítást hallhattunk, melyet a kórus a Magyar Hiszekeggyel zárt.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.

Hírdetés

Végül az egybegyűlt emlékező tömeg a kórussal együtt elénekelte nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Az ünnepi megemlékezés az Anglia-parkban, az Aradi Vértanúk Emlékoszlopánál folytatódott. Itt Farkas Adrianna gimnáziumi tanár, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület irodalmi szekciójának elnöke mondott ünnepi beszédet. Fölelevenítette, hogy az emlékművet 15 évvel korábban, néhai Szénássy Zoltán gimnáziumi tanár kezdeményezésére emeltette az egyesület, a két komáromi várvédő mártír, Török Ignác vezérőrnagy, és Lenkey János huszárszázados, majd tábornok emlékének tisztelete jeléül.

A tanárnő a múlt tekintetében a haza iránti feltétlen szeretetet és hűséget Tompa Mihály  A madár fiaihoz verse köré fonta, melyet érezhetően átvonatkoztatott a mai korra is:

Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken Enyhe, árnyas rejtek nem fogad: S ti hallgattok? elkészültök innen? Itt hagynátok bús anyátokat?! Más berekben máskép szól az ének, Ott nem értik a ti nyelvetek … Puszta bár, az otthonos vidéknek, Fiaim, csak énekeljetek!

Az ünnepi műsort a Selye János Gimnázium diákjai, Pfejferlik Anna vers-szavalata,  valamint vele együtt Bajcsi Tünde és Stirber Bianka  csodálatosan szép énekhangja tette még emelkedettebbé.

Végük az egyes szervezetek, intézmények az Aradi Vértanúk Emlékoszlopánál is elhelyezték a kegyelet virágait. Az ünnepi tisztelgés az előbbi helyszínnel egyezően, itt is nemzeti imádságunk, a Himnusz hangjaival zárult.

A két koszorúzó emlékünnep után a nap rendezvénysorozata tovább folytatódott.  A Komáromi református templomban bensőséges emlékműsor részesei lehettünk, ahol a Gaudium vegyeskar és hangszeres együttes a “Szállj dalom, szép magyar ének” című műsorát adta elő. Vezényelt Stirber Lajos karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja, szólót énekelt Grassl Ferdinánd, verset mondott Nagy Ferenc.

Este 7 órától a Szent András Bazilikában orgonahangverseny zárta az emléknap gazdag és magas színvonalú eseménysorozatát.

Buday Mária

A képek a szerző felvételei


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »