Ferenc pápa találkozott a nizzai merénylet áldozatainak hozzátartozóival

Ferenc pápa találkozott a nizzai merénylet áldozatainak hozzátartozóival

Mintegy ezren várták a szeptember 24-én a VI. Pál kihallgatási teremben Ferenc pápát, hogy megosszák vele az ez év július 14-én Nizzában történt szörnyűséges terrorista merénylet okozta gyászt és fájdalmat, továbbá hogy meghallgassák vigasztaló és együttérző szavait.

Mint ismeretes, a nizzai híres tengerparti Angol sétányon az esti ünnepi tűzijátékra váró békés emberek tömegébe hajtott bele kamionnal egy iszlamista terrorista, és okozta ezzel közel kilencven ember, gyermekek, nők és férfiak, franciák és külföldiek halálát, és több száz ember sérülését. A francia küldöttséget Nizza városának a polgármestere, Christian Estrosi és a város püspöke Andrè Marceau kísérte el, de jelen voltak a város zsidó és muzulmán közösségeinek a képviselői is.

Ferenc pápa beszéde kezdetén elnézést kért a vendégeitől, hogy nem francia nyelven szól hozzájuk: „Én sajnos nem beszélem a franciát” – mondta, de a beszédét gondolategységenként franciául is felolvasták. „Kedves fivéreim és nővéreim, mély megindultsággal találkozom veletek, aki testben és lélekben szenvedtek, azért mert egy este vak erőszak sújtott benneteket, vagy szeretteitek egyikét, anélkül hogy tekintetbe vett volna származást vagy vallást. Szeretnék osztozni a fájdalmatokban, ami különösen erős, amikor a gyerekekre gondolok, sőt egész családok esetére, melyeknek az élete ilyen hirtelen és ilyen drámai módon szétszakadt. Mindegyikőtöket külön-külön is biztosítom az együttérzésemről, a közelségemről és az imádságomról.

Kedves családok – folytatta a pápa – a mennyei Atyához, mindenki Atyjához fohászkodom, hogy fogadja magához a kedves elhunytakat, hogy mihamarabb megleljék az örök élet békéjét és örömét. Nekünk keresztényeknek a reménységünk alapja a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus. Erről Pál apostol biztosít bennünket: „Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta” (Róm 6,8-9). Az örök életbe vetett bizonyosság, mely éppúgy a más vallások híveinek is sajátja, szolgáljon megvigasztalódásotokra az életben és legyen erős motívuma az állhatatosságnak, hogy bátran folytassátok az utatokat itt a földön. Imádkozom az irgalmasság Istenéhez minden sebesültért, főként azokért, akik testben és lélekben maradandó sérüléseket szenvedtek el. De nem feledkezem meg azokról sem, akik éppen emiatt nem tudtak eljönni, vagy még kórházi ápolásra szorulnak. Az egyház közel marad hozzátok és elkísér benneteket végtelen együttérzéssel. Életeteknek ebben a nehéz pillanatában, mellyel most szembesülnötök kell, az egyház mellettetek állva kéri az Urat, hogy jöjjön segítségetekre és szíveteket töltse el a béke és a testvériség érzéseivel.

A Nizza városa által megtapasztalt dráma mindenfelé a szolidaritás és az együttérzés jelentős gesztusait támasztotta. Megköszönöm mindenkinek, akik közvetlenül segítséget nyújtottak az áldozatoknak, akik egészen mostanáig vagy még továbbra is a családok támogatására szentelik magukat. Természetesen először a katolikus közösségre gondolok, André Marceau püspökre, de a segélynyújtás szervezeteire és a társulatok világára, különösen az itt jelen lévő Alpesi Tengerészeti Testvérületre, melyben különböző felekezetek képviselői együtt dolgoznak. Ez a remény nagyon szép jele. Örömmel látom, hogy köztetek mennyire elevenek a vallásközi kapcsolatok, ami biztosan enyhíti a drámai események sebeit.

Az egymás közötti őszinte párbeszéd és a testvéri kapcsolat, főként azok között, akik az egy és irgalmas Istenben hisznek, olyan sürgető elsőbbség, amire a vallási és politikai vezetőknek egyaránt törekednie kell. Az egységre törekvés mindenkinek a hivatása, ezt kell megvalósítani saját környezetünkben. Mikor manapság az önmagunkba zárkózás kísért, vagy pedig az, hogy a gyűlöletre gyűlölettel és az erőszakra erőszakkal válaszoljunk, szükség van a szív hiteles megtérésére. Ez az az üzenet, mellyel Jézus evangéliuma mindenki felé fordul. Az ördög támadásaira csak Isten műveivel lehet válaszolni, amely a megbocsátás, a felebarát tisztelete, még akkor is, ha ő más mint én vagyok.

Kedves fivéreim és nővéreim, ismételten biztosítlak benneteket az imáimról, és Péter utódjának a gyengéd szeretetéről. Imádkozom az országotokért és a felelőseiért, hogy fáradságot nem kímélve építsenek egy igaz, békés és testvéri társadalmat. Mint a közelségem jelét kérem számotokra Szűz Mária segítségét és a mennyei áldások bőségét – fejezte be Ferenc pápa a nizzai merénylet áldozatainak hozzátartozóihoz intézett beszédét.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »