Ferenc pápa levele Erdő Péter bíborosnak, a CCEE leköszönő elnökének

Ferenc pápa levele Erdő Péter bíborosnak, a CCEE leköszönő elnökének

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) október 6. és 9. közötti monacói ülésén köszön le Erdő Péter bíboros, a testület eddigi elnöke, aki két cikluson keresztül vezette a tanácsot. Ebből az alkalomból a Szentatya levelet küldött a magyar főpásztornak, amelyet az alábbiakban közlünk.

Erdő Péter
bíboros úrnak,
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökének

A Monacói Nagyhercegségben sorra kerülő következő Általános Közgyűlés alkalmából örömmel küldöm szívélyes üdvözletem az európai püspöki karok elnökeinek és biztosítom őket, hogy lélekben együtt vagyok velük. Ki szeretném fejezni őszinte nagyrabecsülésemet ezért a fontos hozzájárulásért, amit a CCEE nyújt az egyházi és testvéri kapcsolatok erősítése terén, melyek nyilvánvalóan kifejezik a közösség fontosságát és a hit örömét. Bátorítlak mindnyájatokat, hogy járjátok tovább bizalommal ezt az utat, mely a földrész népeit szolgálja, „mindkét tüdővel lélegezve”, a keletivel és a nyugatival egyaránt. Legyen gondotok arra, hogy megvilágítsátok a hívők lelkiismeretét, adjatok kritériumokat az ítéletalkotáshoz és a mérlegeléshez, hogy ne térítse el őket útjukról a világias kultúra.

Külön köszönetet szeretnék mondani Önnek, Bíboros úr, az egy évtizeden át folytatott nagylelkű fáradozásért, amelyet ennek az érdemekben gazdag egyházi szervezetnek az élén végzett. Szelíden és távolba tekintve szolgált, és az evangéliumi szeretetet mindennek fölébe helyezte. Köszönöm lelkipásztori buzgóságát!

Biztosítom imádságaimról és kérem, hogy a Szűzanya, valamint Szent Benedek, Cirill és Metód védőszentek közbenjárására az Európában élő Egyház egyre inkább „önmagából kilépő” Egyház legyen, mely örömmel hirdeti az irgalmasság evangéliumát és tanúságot tesz a reményről.

Kérve, hogy imádkozzon értem, küldöm Önnek, Bíboros Úr, a püspök testvéreknek és a rájuk bízott egyházi közösségeknek apostoli áldásomat.

Ferenc

Vatikán, 2016. szeptember 26.

Forrás: CCEE

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »