Ferenc pápa: Kövessük a holnapután logikáját, várjuk a test feltámadását!

Ferenc pápa: Kövessük a holnapután logikáját, várjuk a test feltámadását!

A keresztény embernek úgy kell élnie életét, hogy nem ragad le a múltnál és a jelennél, hanem a jövőbe tekint – tanította a pápa szeptember 16-án, pénteken reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.


A szentlecke Szent Pál apostolnak a Korintusiaknak írt első leveléből Krisztus feltámadását tárja elénk, mely hitünk alapja. „Ha Krisztus nem támadt fel, akkor mi sem fogunk” (vö. 1Kor 15,12–20). A feltámadás logikáját magyarázva a pápa némileg keserűen állapította meg, hogy amikor a Hiszekegyet imádkozzuk, az utolsó részt elhadarjuk, mert a jövő, a holtak feltámadása félelemmel tölt el minket.

Mindannyian könnyen belehelyezkedünk a múlt logikájába, mert az konkrét. Ugyanígy könnyű követni a jelen logikáját, hiszen látjuk. Ha azonban a jövőbe tekintünk, akkor inkább nem akarunk gondolkozni. Nem könnyű teljesen belépni a jövő logikájába – mondta a Szentatya. A tegnap és a ma logikája könnyű. A holnapé is az, hiszen mind meghalunk. De a holnaputánra már nehéz gondolni.

És ezt akarja ma hirdetni nekünk Pál: a holnapután logikáját. Milyen lesz? Milyen lesz a feltámadás? Krisztus feltámadt, és nyilvánvalóan nem szellemként támadt föl. Lukács evangéliumában olvassuk: „Tapintsatok meg” (vö. Lk 24,39). Egy szellemnek nincs teste, se csontjai. „Tapintsatok meg”, „Adjatok ennem” – mondta. A holnapután logikája az, amelyikbe belép a test. Azt kérdezzük magunktól, milyen lesz a menny, és hogy mind ott leszünk-e, de nem fogjuk föl azt, amit Pál akar megértetni velünk, vagyis a holnapután logikáját. Becsap minket egyfajta gnoszticizmus, amikor azt gondoljuk, hogy minden spirituális lesz, és félünk a testtől – magyarázta a pápa.

Ne feledjük – folytatta homíliáját a Szentatya –, hogy ez volt az első eretnekség, amelyet János apostol elítélt: „Aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben, az antikrisztus” (vö. 2Jn 7). Félünk elfogadni és a végső következtetésig elvinni Krisztus testét. Könnyebb egyfajta spiritualisztikus kegyességet választani, egy finomkodó kegyességet, mint belépni Krisztus testének logikájába. Az nehéz. Pedig ez a holnapután logikája. Fel fogunk támadni, ahogy Krisztus feltámadt, a testünkben.

Ferenc pápa emlékeztetett rá, az első keresztények azon tanakodtak, hogyan támadt fel Jézus, majd megállapította: a test feltámadásában való hitben legmélyebben az irgalmasság cselekedetei gyökereznek, mert folyamatos összeköttetésben vannak vele. Másfelől pedig Szent Pál erőteljesen hangsúlyozza, hogy mindannyian átalakulunk, testünk át fog változni.

Az Úr feltámadása után arra biztatta tanítványait, hogy érintsék meg őt, és együtt evett velük. Ez a holnapután logikája, amelyet nehezen értünk meg, amelybe nehezen tudunk belépni. Az érettség jele belépni a múlt logikájába, az érettség jele a jelen logikájában mozogni, a tegnap és a ma gondolatmenetében. De az érettség jele az is, hogy bölcsességgel tekintünk a holnap elé, a jövő elé. A Szentlélek nagy kegyelmére van szükség ahhoz, hogy megértsük a holnaputánnak ezt a logikáját, az átalakulás után, amikor Ő eljön értünk, és mindenkit elvisz az égbe, hogy örökre Vele maradjunk. Kérjük az Úrtól ezt a hitet – fohászkodott péntek reggeli homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »