Ferenc pápa köszöntötte az önkéntes szolgálatot végző fiatalokat

Ferenc pápa köszöntötte az önkéntes szolgálatot végző fiatalokat

Szombaton délben Ferenc pápa a VI. Pál kihallgatási teremben fogadta az olasz Országos Polgári Szolgálat hétezer tagját, akik a délelőtt folyamán tanúságtételekkel, videókkal emlékeztek meg az intézmény fennállásának 15. évfordulójáról.

A Szentatya köszöntötte a fiatalokat és a kíséretükben lévő felelősöket, polgári vezetőket. Beszédében rámutatott, hogy az önkéntesség gazdagodást jelent a társadalom és a szolgáltatásban részesülők számára, de egyben elősegíti az önkéntesek emberi érlelődését is.

Az önkéntes szolgálatot végző fiatalok az ország értékes és dinamikus erejét képviselik. Tevékenységük nélkülözhetetlen a társadalom javának megvalósításához, különös tekintettel a leggyengébbekre. Egy szolidáris társadalom megvalósítása minden egyenlőségre és testvériségre törekvő polgári közösség célkitűzése. Ezt a célt minden alkalommal elárulják, amikor passzívan szemlélik a társadalom különböző rétegei vagy a világ nemzetei közötti egyenlőtlenség növekedését, amikor csökkentik a gyengébb rétegeknek nyújtott segítséget, anélkül, hogy biztosítanák számukra a védelem egyébb formáit, amikor elfogadják az újrafegyverkezés veszélyes logikáit, amikor ahelyett, hogy segítő kezet nyújtanának a szegények felé, a társadalom peremére szorítják őket.

Mindezek a magatartások sebet ejtenek társadalmunkon és kultúráján, a közöny és a másik eltiprásának olyan szempontjait és gyakorlatait vezetik be, amelyek szegényebbé teszik az életet nemcsak a kirekesztettek, hanem a kirekesztők számára is. Ez utóbbiak eleve elzárkóznak a testvérekkel való találkozástól, holott ez nélkülözhetetlen a jó megtalálásához.

A fiatal önkéntesek szolgálata egyben bírálja a humánussal ellentétes szemléleteket. Prófétai szerepük azt bizonyítja, hogy lehet másképpen is gondolkozni és cselekedni.

A Polgári Szolgálat különféle területei közül ki kell emelni a környezetvédelmet, szem előtt tartva a humánökológia szempontját, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük a környezet és az emberek védelme közötti szoros kapcsolatot. Felhívja a figyelmet azokra a súlyos következményekre, amelyeket a környezet pusztulása az emberek életére gyakorol, különös tekintettel a legszegényebbekre. Egy másik cselekvési terület, amelyet különösen a szívünkön kell viselni, a menekültek és migránsok megsegítése – folytatta beszédét a pápa. Ők segítségünket kérik és azt, hogy integráljuk őket a társadalom szövetébe. Olaszország dicséretre méltó módon elkötelezte magát ezen a téren – mondta elismerő szavakkal a pápa. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran folytassák ezt a tevékenységet mind a konkrét befogadás terén, mind a valódi integráció előmozdításában.

Figyelmre méltók továbbá az oktatási és segélynyújtási projektek, amelyekkel az olasz polgári szolgálat gyermekeket, fiatalokat, fogyatékkal élőket, kirekesztetteket és segélyre szorulókat támogat. Ezekben a hónapokban rendkívüli elkötelezettségre van szüksége a földrengés által sújtott lakosságnak. A pápa ismételten lelki közelségéről biztosította a térség lakóit és bátorító szavakat intézett hozzájuk.

A Szentatya azt kívánta a fiataloknak, hogy kövessék az utat, amely teljes értelmet és örömet ad életüknek. A szolgálat útja az árral szemben halad a ma uralkodó életstílusokhoz viszonyítva. Kövessék Jézus emberségének tökéletes példáját, aki helyet biztosított önmagában mások számára egészen élete feláldozásáig. Egy nép civilizációs fokának mércéje az a képessége, hogy mennyire tudja tiszteletben tartani és előmozdítani minden személy jogait, kezdve a legszegényebbektől – mondta végül a pápa, arra kérve az olasz önkénteseket, hogy imádkozzanak érte

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »